De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning voor mensen die leven vanuit hun christelijke wortels. In deze weken bezinnen we ons in woord, beeld, muziek en stilte op de betekenis van het lijden van Jezus en het lijden in de wereld om ons heen. We maken daarbij gebruik van de meditaties van Titus Brandsma bij de kruiswegstaties van Albert Servaes. We komen bij-EEN in de Bloedkapel.

Data:woensdag: 14, 21 en 28 maart 2018
Tijd:18.45 - 19.15 uur
Plaats:Bloedkapel Petrusbasiliek
Begeleiding:Minie Pasop

In de St. Petrusbasiliek is heel veel te zien. Als we ook de verhalen en overwegingen horen achter alles wat er te zien is, gaat de basiliek leven. Meer nog: dan ontdekken we dat heel veel van wat er te zien is, te maken heeft met onze levensweg en wat wij in ons leven meemaken en ervaren.

Data:zondagmiddagen 10 mei en 27 mei 2018
Tijd:15.30 - 16.30 uur
Plaats:Petrusbasiliek
Begeleiding:Bep de Vreede
Kosten:€ 5,-- per wandeling

Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen erover pratend, ontvouwt de tekst zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.

Data:vrijdag: 23 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni 2018
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiehuis
Begeleiding:Jos Boermans o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

De Nederlandse poëzie is diep doortrokken van ons christelijk geloof. Wat zich niet alleen uit in oprecht geloof, navolging en overgave, maar ook in twijfel, verzet, in angst, vrees, opstandigheid en bevreemding. De veertigdagentijd met de Goede of Stille Week reikt bij uitstek thematieken aan waarin de grote thema’s van het christelijk geloof aan bod komen, maar waarbij tegelijk conflicterende grenservaringen van ons menselijk bestaan zich naar de voorgrond dringen. Wij lezen gedichten van verschillende dichters en gaan met elkaar in gesprek wat ze kunnen betekenen voor onze spiritualiteit.

Data:dinsdag: 6 en 20 maart 2018
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster, Steenstraat 39, Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo
Kosten:€ 5,--

Psalmviering maandag t/m vrijdag 08.00 uur
Stilteviering maandag t/m vrijdag 12.00 uur
Eucharistieviering maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 18.45 uur
Eucharistieviering woensdag 09.00 uur
Gebedsviering woensdag 18.45 uur
Regelviering zaterdag 12.00 uur
Avondviering zaterdag en zondag 21.00 uur

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 5 mei 2018 in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop.
e-mail: vormingshuis@karmel.nl