INTRODUCTIE

Wij zijn een convent van mensen die binnen hun eigen levenstaat en wonend op verschillende plaatsen, leven volgens de Regel van de Karmel. We willen de Regel levend elkaars spiritualiteit stimuleren. Regelmatig komen we samen in Den Haag, om te vieren en na te denken over de plek van de Karmel in ons bestaan. Dit doen we o.a. door het bestuderen van Mystieke teksten en het lezen van de Schrift volgens de Lectio Divina. Soms eigenstandig dan weer in samenwerking met Karmel West of andere Karmelkloosters. Daarnaast willen we dienstbaar zijn als bron van spiritualiteit voor anderen.