ACTUEEL

Kringbrief 078 van februari 2018 is verzonden.

Hij staat ook op de website onder de knop "kringbrief".

Oecumenische Eliaviering

In de viering van 21 maart staat de kruisweg ‘Voorgoed jullie mens’ van beeldend kunstenaar Willem Hesseling centraal.

Het maken van de staties was voor Hesseling een hele klus. “Ik heb toen ik aan dit project begon in 2011 expres niet de katholieke staties bekeken. Want ik wilde de schilderijen vanuit mijn eigen beleving bij het passieverhaal van de dood van Jezus maken’’. Maar dat bleek een pittige opdracht voor Hesseling die tijdens zijn jeugd in Breda een gereformeerde opvoeding kreeg. In de schilderijen werkt Hesseling met drie verticale of horizontale vlakken. Twee vlakken tonen in de kleuren ‘Van Dijckbruin’ het aardse en in Pruisisch blauw het hemelse. ,,In het midden komen het aardse en hemelse samen in Jezus die probeert om alles weer goed te maken,’’ legt Hesseling uit. En dat ‘heel’ maken, daar gaat het Hesseling om in zijn schilderijen waarin hij de kruisdood van Jezus heeft uitgebeeld. ,,Door het verhaal van Jezus’ kruisdood komt het getal drie heel vaak terug. Dat was in de Griekse taal het symbool van de heelheid. Dertig zilverlingen, Jezus was 33. Hij viel drie keer onderweg. Er waren drie veroordeelden en de duisternis duurde drie uur. En na drie dagen is hij weer opgestaan. Toen was het weer heel.’’

We mediteren, bidden en zingen bij de staties van dit prachtige werk. Deze viering vindt plaats in samenwerking met de wijkgemeente van PKN.

Begeleiding:        : Werkgroep Eliavieringen & PKN Sterrenburg

Tijd                   : 19.30 – 21.00 uur  (inzingen vanaf 19.00 uur)

Locatie              : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Toegang            : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

 

Liturgische spiritualiteit op dinsdag 23 januari

inleider Thomas Quartier benedictijn.

Op 23 januari hadden we een succesvolle avond, samen met onze parochie Theresia van Avila. De benedictijner monnik Thomas Quartier nam de mensen mee in zijn bezieling van  het zoeken van God in stilte en lofzang.

Of zoals hij zelf het o.a. verwoorde op zijn facebook blog: ‘ Mij als Benedictijn is de versmelting van gebed, bezinning en levenspraktijk uit het hart gegrepen……..

De enthousiaste karmelitaans geïnspireerde mensen die ik gisteren ontmoette, hebben een heel andere manier om gebed en bezinning een plek in hun leven te geven dan een monnik. Maar we kunnen van elkaar leren om de prioriteiten helder te houden! Wat zijn die prioriteiten dan? Beginnen met gebed en contemplatie – dat is één. Open staan voor betekenis en geloof – dat is twee. Je verantwoordelijkheid nemen in kerk en wereld – dat is drie……. Ik noem dit liturgisch-theologisch de eenheid van “lex orandi, lex credendi en lex vivendi” – en geen ander heeft dat in de Nederlandse geschiedenis van de twintigste eeuw zo indrukwekkend belichaamd als de Karmeliet Titus Brandsma. Ik vind het een hoopvol teken dat de Karmelkring Elia aan de parochie in Dordrecht een spirituele bijdrage weet te leveren, niet alleen door de kapel, maar juist ook door hun contemplatie, hun bezieling, hun projecten…..`

 

Brochure bezielingsaanbod 2017-2018Foto Jaaprogramma

De brochure bezielingsaanbod 2017 - 2018 is gereed.

Voor de PDF-versie klik hier.

De afzonderlijke onderdelen van het programma vindt u onder het tabblad 'Programma'. Bij eventuele mutaties wordt de inhoud zo spoedig mogelijk aangepast. Ook de Kringbrieven vermelden de geldende informatie op de korte termijn.

Karmelkring Elia Dordrech

is sinds mei 2013 een Nederlandse stichting voor karmelgeïnteresseerde leken. De kring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en brengt elk jaar een 'Bezielingsaanbod' uit, dat bestaat uit bezinning, vorming en vieren.

Bezinning
Waar mensen stilstaan bij onderwerpen die hen gaande houden.
Vorming
Regelmatig komen karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden bijeen voor onderricht en studie.
Vieren
in karmelitaanse geest met een thema als rode draad. Onder meer met een maandelijkse Elia-viering.
Dit aanbod wil bijdragen aan het verspreiden van de karmelspiritualiteit: leven met het twijfelend zoeken naar het Ongewetene in het dagelijks leven. Vurig ijverend voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste.

 

Kringbrieven

Ontvang je nog geen digitale Kringbrief van de stichting? Abonneer je dan gratis daarop. De brief verschijnt rond de 1e dag van de maand en vermeldt nieuws en komende activiteiten. Opgave bij het secretariaat via: karmelkringelia@karmel.nl

Je kunt ons werk financieel steunen

door een gift over te maken op onze IBAN:
NL48 RBRB 0931 1476 62
t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht. Bij voorbaat dank!

Jaarverslagen 2013 tot 2016

Lees hier de volgende jaarverslagen: