ACTUEEL

Bezielingsaanbod 2017-2018

Het aanbod tref je onder het tabblad 'Programma'. Bij eventuele mutaties wordt de inhoud zo spoedig mogelijk aangepast. Ook de Kringbrieven vermelden de geldende informatie op de korte termijn. Neem hiervan goede nota!

Karmelkring Elia Dordrech
is sinds mei 2013 een Nederlandse stichting voor karmelgeïnteresseerde leken. De kring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en brengt elk jaar een 'Bezielingsaanbod' uit, dat bestaat uit bezinning, vorming en vieren.
Bezinning
Waar mensen stilstaan bij onderwerpen die hen gaande houden.
Vorming
Regelmatig komen karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden bijeen voor onderricht en studie.
Vieren
in karmelitaanse geest met een thema als rode draad. Onder meer met een maandelijkse Elia-viering.

Dit aanbod wil bijdragen aan het verspreiden van de karmelspiritualiteit: leven met het twijfelend zoeken naar het Ongewetene in het dagelijks leven. Vurig ijverend voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste.

Kringbrieven

Ontvang je nog geen digitale Kringbrief van de stichting? Abonneer je dan gratis daarop. De brief verschijnt rond de 1e dag van de maand en vermeldt nieuws en komende activiteiten. Opgave bij het secretariaat via: karmelkringelia@karmel.nl


Karmelkring Elia Dordrecht (Karmelrondo Elia Dordrechto)
estas ekde majo 2013 Nederlanda fondaĵo por karmelinteresulajn laikojn. La rondo volas esti hejmon por la serĉanta homo kaj prezentas ĉiuj jaroj ‘Bezielingsaanbod’ (Inspirproponon), kiu konsistas el: reflekto, edukado kaj celebri.

Reflekto Kio homoj ekkonscii pri subjektojn kio ilin teni en movado.

Edukado Regula karmelkortuŝitaj homoj konvenas el la ‘Drechtsteden’ por edukado kaj studado.

Celebrien karmelata intenco kun temo kiel gvidilo. Interalie per ĉiumonaten Elia-celebradon.

Tiu propono volas kontribui al disvastigi karmelspiritualosmon: vivi kun la dubanta serĉanti al Senprecedencon dum ĉiutaga vivo. Fervora por justeco kaj paco. Fari malgrandajn aferojn je grandioza maniero. 

Je kunt ons werk financieel steunen

door een gift over te maken op onze IBAN:
NL48 RBRB 0931 1476 62
t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht. Bij voorbaat dank!

Jaarverslag 2015

Wil je het volledige jaarverslag lezen, klik dan hier.

Jaarverslag 2014

Wil je het volledige jaarverslag lezen, klik dan hier.

Jaarverslag 2013

Wil je het volledige jaarverslag lezen, klik dan hier.