CONTACT

Financiën

IBAN:  NL48 RBRB 0931 1476 62

Participatie

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht neemt actief deel in het
Platform Dordtse Kerken.
Twee van onze bezinningsmomenten, op 01 en 08 maart 2017, vonden plaats in de Dordtse Ontmoetingskerk van de Protestantse Kerk.

Bestuur

Vliet. Aad van -
voorzitter
+31 78  616 35 10
+31 6 11 56 69 33 

Son. Berry van-
secretaris,
tevens verantwoordelijke voor 'Oecumene' en 'Diaconie'
en vertegenwoordiger bij Platform Dordtse Kerken.
+31 78  617 87 87
+31 6 24 15 44 06
karmelkringelia@karmel.nl

Bokelaar. Peter -
penningmeester

Lemmens-de Krijger. Wilhelmien -
verantwoordelijke voor 'Literatuur en Levensvragen'
en 'Rond de Schrift'