In het kerkelijk jaar B staat het evangelie van Marcus centraal. In de bijeenkomsten lezen we samen de twee lezingen en de evangelietekst die voor de daaropvolgende zondag voor de ‘Liturgie van de zondag’ wordt aangegeven. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Op verzoek wordt uitleg en toelichting gegeven. We delen de spiritualiteit als mensen van de 21e eeuw.

Data:dinsdagen: 6 maart en 3 april
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal van de Verrezen Christus
Begeleiding:Henk Berflo
Kosten:€ 5,--

Op woensdag 14 maart gaan wij met elkaar verschillende passages lezen uit de vier evangeliën. In overleg bepalen de deelnemers welke verzen zij graag willen lezen en met elkaar bespreken. Is er een tekst waar je vaak over struikelt, waarvan je steeds denkt als je die leest: ‘maar wat wordt hier nu toch bedoelt?’ of een vers die een gevoel van wrevel of irritatie oproept? Dan zijn dát waarschijnlijk mooie teksten om eens in te duiken. We doen dat volgens de geestelijke lezing: ‘Lectio Divina’. Met elkaar zoeken we naar de betekenis van de tekst en naar de zeggingskracht daarvan voor ons persoonlijk. Het zijn geen bijeenkomsten om achterover te leunen en te luisteren, maar we gaan met elkaar aan de slag om de tekst te ontrafelen. Neem dus uw pen en papier mee!

Data:14 maart en 9 mei 2018
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:bij één van de deelnemers thuis
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst

Wij gaan met elkaar verschillende passages lezen uit de vier evangeliën. In overleg bepalen de deelnemers welke verzen zij graag willen lezen en met elkaar bespreken.. Is er een tekst waar je vaak over struikelt, waarvan je steeds denkt als je die leest: ‘maar wat wordt hier nu toch bedoelt?’ of een vers die een gevoel van wrevel of irritatie oproept? Dan zijn dát  waarschijnlijk mooie teksten om eens in te duiken. We doen dat volgens de geestelijke lezing: ‘Lectio Divina’. Met elkaar zoeken we naar de betekenis van de tekst en naar de zeggingskracht daarvan voor ons persoonlijk. Het zijn geen bijeenkomsten om achterover te leunen en te luisteren, maar we gaan met elkaar aan de slag om de tekst te ontrafelen. Neem dus uw tablet of pen en papier mee!

Data:17 april en 29 mei
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:bij één van de deelnemers thuis
Begeleiding:Gabriëlle Vermeulen
Kosten:€5, - per bijeenkomst

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. Het boek dat we bespreken is ‘Alsof het voorbij is’ van Julian Barnes.

Datum:9 april 2018
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Parochiezaal Verrezen Christuskerk
Begeleiding:José ten Berge-de Fraiture
Kosten:€ 5,-

In Nederland tintelt en ritselt het van de spiritualiteit. Er bestaat een ‘maand van de spiritualiteit en er zijn papieren en digitale boeken over dat onderwerp in ruime mate beschikbaar. Wie op het internet in verschillende talen zoekt naar spiritualiteit, krijgt meer dan 60.000.000 treffers. Geen wonder dat het tijdschrift Speling volop in de belangstelling staat. Het is ruim 65 jaar toonaangevend op het gebied van spiritualiteit. Het zoekt de onderstroom van het alledaagse leven. Het kwartaalblad staat voor diepgang, heeft oog voor mystiek en kunst, is speels en verrassend. Speling brengt spiritualiteit met een visie. Speling probeert ruimte te maken in dichtgeslibde situaties. Samen Speling lezen en bespreken is verrijkend voor de eigen geestelijke weg. Neem wat speling en sluit u aan bij de Dordtse speling-leesgroep!

Datum:26 mei 2018
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Parochiezaal van de Verrezen Christus
Begeleiding:Peter Rovers
Kosten:€ 5,--

We komen bijeen rondom het boek ‘God is verhuisd, Naar nieuwe gelovige gemeenschappen’, geschreven door Ad van der Helm en Petra Stassen.
God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn – dat altijd heeft geleefd bij christelijke denkers – is in onze tijd wel heel actueel geworden. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Dit boek maakt het instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op nieuwe manieren vanuit hun geloof een bijdrage leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma’s. Tegelijk is dit boek daarmee een inspiratiebron voor kerken die willen vernieuwen. In de veranderingen die kerken en de samenleving doormaken, zijn gelovige gemeenschappen van wezenlijk belang. Zij leveren de verhalen die de dominante ontwikkelingen tenminste relativeren, en misschien zelfs bijsturen. Ad van der Helm zal zijn gehoor vanavond attent maken op nieuwe initiatieven die het mogelijk maken om samen kerk te zijn. Hij zal met ons in gesprek gaan waar God nu en straks nog te vinden is.

Ad van der Helm (1962) is als priester werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag, en als universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; bovendien is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Rotterdam.

Deze bezinningsavond is een initiatief van Karmelkring Elia Dordrecht en wordt mede gedragen door de parochie H. Theresia van Ávila van Katholiek Drechtsteden.

Datum:maandag 28 mei
Tijd:20.00 - 22.00 uur
Plaats:Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding:Ad van der Helm
Kosten:vrije gift

Klik hier voor de PDF-versie van het jaarprogramma 2017-2018