ELIAGEMEENSCHAP

Nijmegen

De Elia gemeenschap bestaat uit mensen, religieuzen en leken, van verschillende gezindten uit Nijmegen en omgeving.

Zij komen regelmatig bij elkaar om, in de Titus Brandsma Gedachteniskerk samen te bidden en te vieren. Zij ontmoeten elkaar in hun zoektocht naar God en worden daarbij geïnspireerd door het samenspel van lezing en zang, stilte en gebed, overweging en instrumentale muziek. De liturgische vieringen brengen het Geheim van het Leven in herinnering en zijn ondersteunend in het gaan van de eigen weg.

De werkgroep van de Elia gemeenschap (± 25 personen) is verantwoordelijk voor de liturgische vieringen in de brede Elia gemeenschap en de bezinning daarop.

De eucharistievieringen, die door de week van maandag t/m donderdag om 19.00 uur en op zondag om 10.30 uur plaatsvinden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Elia gemeenschap.

De eucharistievieringen om 9.00 uur en de psalm- en stiltevieringen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Karmel St. Jozef.

In 1976 namen Karmelieten en zusters van J.M.J. het initiatief om hun gebeds- en eucharistievieringen te verplaatsen naar de Nijmeegse Studentenkerk en open te stellen voor wie zich bij hen aan wilde sluiten. Uitgangspunt was en is de vraag: hoe kunnen we, trouw blijvend aan onze traditie, op onze wijze ingaan op wat er op ons afkomt in de wereld waarin wij leven?

Het is leven op het snijpunt van traditie en ervaring. Daarin werden ze en worden wij geïnspireerd door de spiritualiteit van de Karmel: staan voor Gods Gelaat en vanuit deze ervaring je inzetten voor de samenleving.

Een markante figuur in de Karmeltraditie is Elia. De Bijbel (1 en 2 Koningen) bevat een verhalencyclus over deze profeet, die leefde op de berg Karmel. Vanuit een diepe godservaring zette hij zich in voor de samenleving van zijn tijd. De spanning in zijn leven tussen inkeer (in God) en uitkeer (naar mensen) heeft de deelnemers aan de vieringen steeds geïnspireerd. Toen zij in de tachtiger jaren een naam aan hun gebedsgemeenschap wilden geven, hebben zij gekozen voor de naam ‘Elia gemeenschap'.

In 1993 besloot de Elia gemeenschap haar vertrouwde gebedsruimte op te geven en met de Karmelieten mee te verhuizen naar de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan de Stijn Buysstraat en het Keizer Karelplein.

Indien mogelijk en wenselijk worden er brede deelnemersbijeenkomsten van de Elia gemeenschap georganiseerd. Deze kunnen zowel een informatief als een bezinnend karakter dragen.