ACTUEEL

Voor al onze activiteiten; graag vooraf aanmelden.
Onze bijeenkomsten kosten € 5,- per keer incl. koffie/thee

Leesgroepen tijdschrift  Speling

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de nummers van de lopende jaargang rond het thema ‘Goeie genade’.
Almelo Donderdag 21 sept.en 16 nov., 19.45 – 21.30 uur
Enschede Maandag 11 sept. en 4 dec. van 10.00 -12.00 uur
Hengelo Groep 1: dinsdag 19 september van 10.00 - 12.00 uur
              Groep 2: donderdag 21 september van 14.30 - 16.30 uur
Zenderen Woensdag 27 september van 15.00 – 16.30 uur

Meditatief wandelen zaterdag 23 september

Steeds opnieuw kan de natuur je tot stilte en verwondering brengen en kun je opengaan voor de heelheid van de Schepping. Na een meditatief moment wandelen we in stilte. Na de wandeling is er ruimte je ervaring te delen. Het wandelen is vanuit het klooster in Zenderen van 9.30 - 12.00 uur
Begeleiding Frida Koopman

Het Labyrint lopen zaterdag 30 september

In de kloostertuin van Zenderen ligt een labyrint. Een labyrint is géén doolhof; in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg! Zij is bekend in diverse religieuze-culturele tradities.
Zij is vanouds een symbool van heling en heelheid; het biedt de mogelijkheid van het begaan van een ‘innerlijke weg’, een weg naar je Zelf. Het lopen van het labyrint is als de drievoudige weg van een pelgrim: loslaten, ontvangen en toelaten. Na een introductie over de betekenis van het labyrint, kun je zelf kennismaken met de werking van deze loopmeditatie.
Begeleiding Frida Koopman en Paula Tielemans

Brochure met het jaarprogramma 2017-2018

Titus Tegenwoordig

Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit staat dit jaar in het teken van Titus Brandsma en zijn geestelijke weerbaarheid. Op 26 juli 2017 was het 75 jaar geleden dat hij gestorven is in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma geloofde in de waardigheid van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk onderscheid je maar kunt maken. Toen het er op aankwam, liet hij zich niet intimideren en gaf hij zijn leven voor zijn overtuiging. Hij kwam in verzet tegen een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Hij toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien zijn beulen. Titus Brandsma ontleende zijn geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook voor onze tegenwoordige tijd een blijvende bron van bezieling.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente
Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle, Paula Tielemans en Herman Scholte-Albers


Meer informatie