ACTUEEL

Titus de musical

In 2013 ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van het Titus Brandsma lyceum in Oss hebben leerlingen de musical uitgevoerd m.m.v. Vajèn v.d. Bosch. Hierin zien we hoe Titus jongeren inspireerde bij hun levensvragen.
Op 4 juli draaien we de DVD van deze Musical.

Karmelklooster Zenderen Hertmerweg 46
Dinsdag 4 juli 19.00 =- 22.00 uur
Kosten € 5,-

aanmelden gewenst.

 

Herdenking Titus Brandsma Nijmegen
Titus moedig en mild
Laten we ons niet opsluiten in onszelf
en ons blindstaren op het louter eigenbelang,
maar beseffen geroepen te zijn
de ander gelukkig te maken.

Titus Brandsma, 1935

Woensdag 26 juli herdenkt het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen dat Titus Brandma 75 jaar geleden in Dachua stierf. 
Sprekers zijn: Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen, Fernando Millan, prior generaal Karmelieten en Inigo Bocken, directeur Titus Brandsma Instituut.
Smiddags is er een forum over de betekenis van Titus in onze tijd en een afsluitende Eucharistieviering.

Wij gaan met een bus vanuit Zenderen (07.45) en Almelo (8.00)
Kosten € 32,50 inlusief reis, programma en lunch.
Verder informatie en opgave: Karmeltwente@karmel.nl 
zie ook 
www.titusbrandsmamemorial.nl/titusherdenking

 

 

ZOMERWEKEN ZENDEREN

Wandelretraite  10 juli – 15 juli

Door afstand te nemen van het gewone dagelijkse leven komt er ruimte om in de stilte van de natuur en in de uitwisseling met elkaar  nieuwe inspiratie op te doen. Al wandelend krijgen we meer zicht op vragen als:

  • Hoe ga ik mijn weg door het leven?
  • Wat is mijn Bron?
  • Waar sta ik?
  • In welke richting ga ik verder?

Dagelijks beginnen we met een korte inleiding en meditatie. Daarna wandelen we in stilte. Ook is er ruimte voor persoonlijk gesprek. De dag wordt besloten met een gezamenlijke uitwisseling en meditatie.
Begeleiding Frida Koopman. Opgeven voor 28 juni.
Verdere informatie en opgave:
Fridakoopman@karmel.nl. 0546 – 536410

Retraite Icoonschilderen 27 augustus – 2 september

We schilderen een eenvoudige icoon in de stijl van de Griekse school. Er is geen ervaring met schilderen nodig. De groep bestaat maximaal uit 10 personen. De lessen zijn in de ochtend en de middag. Er is voldoende ruimte voor meditatie en wandelen.
Begeleiding José van Sante, lid van Karmelbeweging.
Kosten €350,- opgeven voor 15 juli.
Verdere informatie en opgave:
José van Sante: vansantejose24@gmail.com;  06 -303 75 871. 

Voor beide weken geldt: mochten de kosten een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons  op.

Jaarthema ONTHEEMD

Het thema 'ontheemding' loopt als een rode draad door ons bezinningsaanbod. Op meerdere manieren worden we geconfronteerd met ontheemding. Bijvoorbeeld als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, het verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van werk. Ook de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een thuis, ook een geestelijk thuis. Is ontheemding dan alleen maar erg? Mystici en kunstenaars zoeken vaak de ontheemding als een weg tot het ware zelf en tot de echte werkelijkheid. Zij zijn wars van zelfgenoegzaamheid. Zij bevrijden zich van de druk van de socialisatie om zich bloot te stellen aan Gods werking. In deze brochure vindt u bezinnings-bijeenkomsten rond dit thema in poëzie, kunst, film en in bijbelse en mystieke teksten. Daarnaast zijn er diverse gespreksgroepen, waarin aandacht aan het jaarthema wordt besteed. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Programmagroep Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente
 Sanny Bruijns, Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte-Albers, Paula Tielemans