De Herfst is begonnen:

De zomer sterft in de kleurenpracht van de herfst. Oktober trekt de schepping een bont kleed aan voordat zij rusten gaat in de winterslaap. De wisseling van de seizoenen voltrekt zich in een eeuwig ritme van leven naar dood en van dood naar leven. Voor wie het beleven wil is God aan het werk. Hoewel levend in een geheel ander klimaat, wist ook de Bijbelse mens hiervan:

Alles wacht op U vol hoop,

alle levenden vragen U om voedsel,

en Gij geeft het hun steeds weer op tijd,

Gij opent uw hand en zijn worden verzadigd.

Keert Gij U af, dan worden zij angstig,

neemt Gij hun adem weg, zij sterven

en zij vallen terug in het stof.

Maar zendt Gij uw Geest,

dan worden zij herschapen,

Hij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Zo is de wereld vol van Hem,

ere zij God en duurzame vreugde.’

Psalm 104

Bij deze een uitnodiging om nog eens naar ons programma aanbod te kijken op deze site.

U bent welkom!