de Karmel in Indonesië

Vrijdag 4 oktober vierden de karmelieten in Indonesië en met name in Oost-Indonesië (Flores) het 50-jarig bestaan van de Karmel in Indonesië. In de eucharistieviering in Boxmeer die avond gaven we aandacht aan dit jubileum.

Simon Taa, zelf afkomstig uit Flores,  was de voorganger en zei voorafgaand aan het tafelgebed het volgende:

“In alle tijden, in de mensengeschiedenis, heeft God mannen en vrouwen geraakt en geroepen. God heeft zijn eigen plan voor ons en voor ons leven, omdat Hij van ons houdt. Op allerlei manieren, heeft God zijn liefde getoond. We zijn allemaal geroepen om zijn kinderen te worden. We komen uit verschillende rassen, landen, stammen en talen, maar we zijn één in Christus.

We danken God omdat Hij ons zijn genade gegeven heeft. We bidden voor de Karmel in de wereld en vooral in Oost-Indonesië. We bidden ook voor onszelf, vooral voor de Boxmeerse Karmel.

Simon Jaa o.carm. uit Indonesië is vanaf 23 juli j.l. lid geworden van de communiteit van Boxmeer.