Donderdag 26 maart hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder gegeven maatregelen met betrekking tot de vieringen aangescherpt. Er mogen geen publieke vieringen gehouden worden tot en met Pinksteren. Wel mogen er besloten vieringen zijn, met inachtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent ook dat de communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de communie niet buiten de eucharistieviering worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om de laatste heilige communie voor stervenden. Onze kloostergemeenschap heeft besloten om wél nog in besloten kring eucharistie te vieren maar als gemeenschap niet meer ter communie te gaan. Dat is omdat we daarmee solidair met alle gelovigen in Boxmeer, Sambeek en Vortum Mullem willen zijn. Dit is een andere wijze van ons verbonden voelen met de mensen en daarmee met God.