Een groet vanuit ons klooster

Covid-19 lijkt op de terugtocht. Maatregelen worden versoepeld. Ook in ons klooster komen er meer mogelijkheden maar blijft voorzichtigheid geboden.

Vanaf komende maandag 15 juni hervatten we de diensten in de kerk. In de Bloedkapel kunnen we de anderhalve-meter-regel niet handhaven. Daarom bidden we voorlopig in de zijbeuk van de basiliek. Als je hieraan wilt deelnemen, moet je je aanmelden, telefonisch (0485-562156) of per email (b.devreede@karmel.nl). We handhaven tijdens de vieringen de huidige voorschriften.

Hoe we straks in september het programma van de Karmelkring Boxmeer hervatten, moeten we nog bezien.

Grote evenementen, zoals de vaart, zijn nog niet mogelijk. Dat is jammer. Want deelname aan de vaart is voor ons een feestelijke manier om het patroonsfeest van het klooster van het heilig sacrament (zo heet ons klooster) te vieren. Maar we willen jullie wel graag wijzen op deĀ  uitzending van de besloten eucharistieviering op vaartzondag. Die uitzending wordt verzorgd door omroep Land van Cuijk. Het begint om 11.00 uur.

Vanuit ons klooster willen we jullie allen graag groeten en de wens uitspreken dat we elkaar binnenkort op een meer gewone manier kunnen ontmoeten. We bidden dat Maria, moeder en luister van Karmel, ons allen zal steunen en bijstaan.

Karmelgemeenschap Boxmeer.