Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdagen in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer:  7 mei 2022.

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop.
e-mail: vormingshuis@karmel.nl