Het nieuwe programma van de Karmelkring ligt hier voor u. Het is samengesteld met enthousiasme en we zijn vol vertrouwen dat we dit nieuwe seizoen weer bij elkaar kunnen komen voor gebed, bezinning en gesprek over wat ons beweegt in het leven.

Het zoeken naar zin en verdieping, naar de dragende Grond van ons bestaan, naar God in het drukke, dagelijkse leven, kan helpen ons weerbaar te maken voor het gewone leven van elke dag. Dit zoeken krijgt gestalte in ons samen vieren, in het bidden en stil zijn, in ervarings-uitwisseling en gesprek over de geestelijke weg, in het lezen van de Schrift en van mystieke teksten. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Sommige programma’s die het vorig seizoen niet doorgingen krijgen een nieuwe kans, nieuwe programma’s zijn toegevoegd. Natuurlijk zijn we afhankelijk van de beperkingen die al dan niet nodig zijn.

Zie voor meer informatie ons Programma.

Gewone dingen groots doen

Wij zijn niet geroepen
om in het openbaar levend
grootse, opvallende
en druk besproken dingen te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn,
zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is met een zuivere intentie
en de inzet van heel de persoonlijkheid.

Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld
plegen op te zien.

Wij wensen alleen maar op te vallen
door onze eenvoud en oprechtheid.

Titus Brandsma. De gewone dingen op grootste wijze doen (z.j.)