Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit staat dit seizoen in het teken van:
Aandachtig leven.

Eigenlijk weten we het heel goed: we worden vaak veel te veel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden. We laten ons verleiden van het een naar het ander. We reageren op iedere ping van de telefoon, bang dat er iets aan onze aandacht ontsnapt.
Eigenlijk weten we het heel goed: rust en concentratie is wat ons leven diepgang geeft. Dan maken we contact met waar het in het leven werkelijk om gaat, met wat er in onze ziel leeft. Dan hebben we ruimte om het leven te doorleven. De kern van aandachtig leven ligt in onze ziel. Zij is het blijvende in de mens. Zij geeft de mogelijkheid het nu te ervaren als een moment van eeuwigheid en het hier als een plek in het heelal. De ziel maakt het mogelijk de aanwezigheid van God te ervaren.
Aandachtig leven kan zich op vele manieren laten zien: aandacht voor wat er in je leeft, aandacht voor de wereld om je heen, de mensen, de natuur, aandacht voor gerechtigheid. Aandacht vraagt om ruimte, ruimte voor de ander en het andere. Ruimte die ik niet vanuit mijzelf invul maar open laat, opdat het op mij toe kan komen, in luisteren en kijken. In wachten.
De Karmelcentra voor spiritualiteit zijn er juist voor deze vorm van aandachtig leven. Om de ziel te voeden en haar weer bewust te doen worden van haar oorsprong en ruimte te maken voor haar bestemming: in God.