Biddend leven in de ruimte van de psalmen. Titus Brandsma Memorial, Nijmegen.
Seizoen 2019 – 2020

Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis. De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen.

De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning. Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.

Data
27 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2019
10 januari, 31 januari, 28 februari, 27 maart, 17 april en 1 mei 2020

Psalmen
Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 13, 27, 45, 49, 70, 81, 96, 114, 122, 139.

Kosten
De cursus kost € 260,- per jaar.
Indien de kosten bezwaarlijk zijn, is overleg mogelijk.

Aanmelding
• bij voorkeur per e-mail (zie adresgegevens hieronder) én
• door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729
• bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 10 september 2019
Er zullen maximaal 50 mensen kunnen deelnemen aan de cursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Adresgegevens
Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
t: 024-3602421 / e: titusbrandsma@karmel.nl / i: www.titusbrandsmamemorial.nl