“Wat zijn rituelen, wat beogen ze en wat doen ze met je?”

De werkgroep liturgie van de Karmelorde bezint zich dit jaar op de spiritualiteit van het liturgisch jaar, op onze omgang met ‘taal’ in de liturgie, de christologische dimensie van de viering van de eucharistie en de wijze waarop Titus Brandsma de liturgie beleefde en wat dit zou kunnen betekenen voor ons biddend leven. We staan stil bij de betekenis van rituelen en in het bijzonder bij het ritueel van de eucharistie. Vanuit spiritualiteit gezien is de focus van de liturgie op de relatie tussen de goddelijke en menselijke werkelijkheid. Die relatie wordt in de liturgie in de riten vormgegeven. Ad de Keyzer, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut en gepromoveerd op het onderwerp liturgische spiritualiteit, is bereid hebben gevonden deze dag te begeleiden.

Graag nodigen wij, als werkgroep Liturgie, alle leden van de Karmelfamilie en iedere geïnteresseerde uit voor deze dag.
Deze zal gehouden worden op:
     Zaterdag 14 september 2019, 10.30 – 16.00 uur
     Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Voor de lunch gelieve zelf brood mee te nemen. Wij zorgen voor koffie/thee en soep.
Graag tijdig aanmelden voor deze dag!