Hoe talrijk zijn uw werken, Heer,
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.

Psalm 104,24

‘En God zag dat het heel goed was’, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Zo kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij kijkt met voldoening. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. Hart hebben voor iets is begaan zijn en zorg hebben. Als je van iets houdt dan wil je het goede en geniet je er van, zie je mogelijkheden. Dan is zorg geen zware, maar een lieve last.

Ons omgaan met de schepping kent heel verschillende kanten: dankbaarheid om het bestaan, vreugde voor de schoonheid van de wereld, besef van de kwetsbaarheid van alle leven en de verantwoordelijkheid voor het in standhouden van wat ons is toevertrouwd. Maar de mens heeft de schepping niet altijd goed beheerd. Wij gebruiken haar voor onze doeleinden en voordeel, naar het ons uitkomt. Wij zijn haar grootste bedreiging.

Wij beginnen ons te realiseren dat wij deel uitmaken van de schepping. Wij zijn in het geding. Als de schepping bedreigd wordt, worden ook wij bedreigd. Alles leeft in verbondenheid en afhankelijk van elkaar.

Om bewust te worden van onze verbondenheid en verantwoordelijkheid, om onze zorg en onze liefde voor de schepping tot uiting te brengen is het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit: ‘Hart voor de Schepping’.