Vrijdag 24 januari 2020
Henri Nouwen ( 1932–1996) was een katholieke Nederlandse priester van het aartsbisdom Utrecht, hoogleraar aan de Yale en Harvard universiteit (VS) en schrijver van een groot aantal spirituele werken. Hij brak zijn wetenschappelijk carrière af op het hoogtepunt om zich te wijden aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in een van de Ark-gemeenschappen, L’Arche Daybreak in Canada. Maar hij bleef actief als geliefd predikant (o.a. Hour of Power), auteur van religieuze geschriften en talloze brieven. Zijn bekendste werk is “Eindelijk Thuis”, een overdenking over de Verloren Zoon bij het beroemde werk van Rembrandt in de Hermitage.

De lezing wordt gedaan door Professor Erik Borgman, hoogleraar filosofie en religie aan de Universiteit van Tilburg. De Henri Nouwenlezing vindt plaats in de Trinitatiskapel in de Vriesestraat 20 Dordrecht en wordt omlijst door muziek en zang.  Na de lezing is er een gesprek met de zaal. De toegang is vrij, ieder is welkom. Aanvang: 20.00 uur.