Nu de maatregelen versoepelen na de huidige coronacrisis, gaan we weer voorzichtig van start!!  Vanaf juli 2020 starten we met onze maandelijkse Eliaviering ( op de derde woensdagavond van de maand). We beginnen op 15 juli met een viering voor de naamdag van O.L.V. Maria van de berg Karmel.  De cycli van bijeenkomsten, zoals Leerhuis, Speling, Bijbelcursus, Literatuur & Levensvragen worden, na overleg met de deelnemers, hervat. Vanaf september willen we weer bezinningsbijeenkomsten laten plaatsvinden in de grote kerkzaal van de Verrezen Christus, als dat mogelijk is. Verdere informatie geven we dan op tijd via onze kringbrief en dergelijke. Zie voor verdere informatie ook ons programma op de website.