Karmelkring Elia viert het Karmelfeest dit jaar op (de derde woensdag van de maand) 21 juli in de vorm van een Woord- en Gebedsdienst. We staan stil bij wat het betekent om karmelgezinde mensen te zijn. We staan erbij stil hoe de karmelwaarde en de gezindheid voortleven in veel mensen, ook al denken we het soms niet te kunnen zien, omdat de Karmel in alle geledingen vergrijst. Hebben we moed en vertrouwen dat Gods Geest ongekende wegen baant? Maria is onze beschermvrouwe. Als moeder en leerling van Jezus kent zij hem als geen ander. Van haar mogen we leren te geloven en te vertrouwen. Op deze feestdag van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel bidden wij tot God op haar voorspraak voor onze toekomst. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken; de voorganger zal na iedere voorbede een kaarsje aansteken. We beginnen om 19:30 uur. Graag aanwezig zijn om 19:15 uur. Omdat de Gedachtenis kapel Titus Brandsma te klein is, vindt de viering plaats in de grote kerkzaal van de Verrezen Christuskerk. Na de viering zullen we, bij redelijk weer, elkaar kort en op gepaste afstand op het kerkplein ontmoeten onder genot van een drankje en hapje. We kijken er naar uit. Iedereen is van harte welkom. Er kunnen niet meer dan 70 mensen in de kerkzaal. Om zeker te zijn van een plaats graag aanmelden. U kunt dat doen op: karmelkringelia@karmel.nl of per telefoon: 06 24154406. Graag dan uw naam en telefoonnummer opgeven.