Het nieuwe jaar 2022 is begonnen. Voor iedereen Gods Zegen toegewenst in uw leven. Ondanks de coronaperikelen hopen we op een succesvol jaar. Met de heiligverklaring van Titus Brandsma in het verschiet zal ons allemaal  inspireren in het verder uitdragen van de Karmelitaanse spiritualiteit.