Sinds zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting voor de Karmelfamilie in Nederland gestart. De Karmelfamilie bestaat uit de verschillende geledingen: zusters en broeders van de eerste orde, zusters van de tweede orde, Karmelbeweging, Gemeenschap van geassocieerden en belangstellenden.

Het idee achter de gebedsketting is om het samen-bidden te stimuleren en te versterken. Elke laatste zaterdag van de maand er een (nieuw) gebed gepubliceerd worden. Afwisselend maakt iemand uit een van de geledingen deze gebeden.

De bedoeling is om het gebed elke laatste zaterdag van de maand – op een zelfgekozen tijdstip – te bidden. Zo verbinden we ons en vormen we met elkaar een biddende gemeenschap. Bid je mee?

Gebed 25 mei 2019