Wat betekent het nu eigenlijk dat ik gedoopt ben. Wat betekenen die verschillende sacramenten? En is het belangrijk dat te weten? Wat bid ik eigenlijk als ik de geloofsbelijdenis bid? En moet ik dat alles geloven? Die oude woorden, ook als ze soms in een nieuw jasje gestoken zijn, ik bid ze wel mee maar wat betekenen ze? Kan het mijn geloof verdiepen? Neem ik als ik dat wel weet, misschien intensiever deel aan vieringen? Verdiept het mijn Godsverhouding?

Allemaal vragen die misschien op kunnen komen, soms ook weer wegdrijven, maar dan zijn ze er opeens weer, soms. Voor sommigen is het heel lang geleden dat ze ‘godsdienstles’ gehad hebben, misschien als kind nog. Anderen hebben nooit de gelegenheid gehad zich in het geloof van de Kerk te verdiepen. Maar de inhoud van ons geloof is niet alleen iets voor theologen. Het is belangrijk voor ieder van ons om je te verdiepen in wat het geloof vanuit de doorleefde traditie hierover aanreikt. In deze cursus zal steeds aan de hand van teksten uit de Catechismus van de Katholieke Kerk verbinding worden gelegd met de eigen geleefde spiritualiteit, tot werkelijke geloofsverdieping.

Datum:Zaterdagen:
29 sept., 27 okt., 8 dec. 2018; 5 jan., 2 febr., 16 mrt., 27 apr., 18 mei, 22 juni 2019
Tijd:10.30 – 12.15 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen
Begeleiding:Paul Reehuis
Kosten:€ 50,--

Bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Speling wordt er een symposium georganiseerd getiteld: De weg die we zijn gegaan.

Een symposium over brede en smale wegen, dwarswegen en dwaalwegen met Maaike de Haardt, Charlotte Caspers, Frans Maas en Ria van den Brandt.

Wanneer: zaterdag 27 oktober 2018
Waar: Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein te Nijmegen
(op 5 min. loopafstand van het centraal station).
Hoe laat: van 13.00 uur (inloop) tot 16.00 uur. Na afloop heffen we graag het glas met u.
Aanmelding: Annemarieke van der Woude: redactie@speling.nl
Entree: Vrijwillige bijdrage