Op vrijdag 15 juni zal er in de Stevenskerk de hele dag een grote publieksmanifestatie zijn om het 50-jarig jubileum van het Titus Brandsma Instituut te vieren.

Programma

10.00 – 10.30 uur Inloop met koffie en traktatie
10.30 – 11.00 uur Openingsredes door Daniël Wigboldus, voorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit, Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en Jan Brouns, Prior Provinciaal van de Orde der Karmelieten.
11.00 – 11.15 uur Presentatie van het Titusboek en overhandiging door Corjo Jansen van eerste exemplaar aan Collegevoorzitter en Provinciaal
11.15 – 11.45 uur Toelichting door Inigo Bocken op zijn bijdrage in het uitgereikte boek
11.45 – 12.00 uur Koffiepauze
12.00 – 12.30 uur Toelichting door Anne-Marie Bos op haar bijdrage in het uitgereikte boek
12.45 – 14.00 uur Lunchpauze
Voor belangstellenden
13.30 – 14.00 uur bezinningsliturgie in de zijkapel van de Stevenskerk
14.15 – 14.30 uur Welkomstwoord door Han van Krieken, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit
14.30 – 15.10 uur Lezing door Ad van Liempt
15.10 – 15.20 uur Orgel bespeeld door Berry van Berkum
15.20 – 16.00 uur Lezing door Désanne van Brederode
16.00 – 16.10 uur Afsluiting door Inigo Bocken
16.10 – 18.30 uur Receptie met lopend buffet

Tussen de verschillende onderdelen van het programma kunt u luisteren naar het orgel van de Stevenskerk bespeeld door Berry van Berkum en naar Marialiederen.

Info en aanmelding: Titusbrandsmainstituut.nl

In de leerschool van Titus Brandsma

Om het werk van Titus Brandsma – de studie van spiritualiteit en mystiek – voort te zetten, werd 50 jaar geleden het Titus Brandsma Instituut opgericht. In aansluiting op dit lustrum organiseert het Titus Brandsma Instituut de Studieweek Mystiek 2018 over hoe Titus Brandsma kijkt naar mystiek.  Onder leiding van Anne-Marie Bos lezen we teksten waarin Titus Brandsma zijn doordenking van de mystiek verwoordt en ons uitnodigt te delen in de mystieke schouwing.

“Mystiek is een bijzondere vereniging van God met de mens,” aldus Titus Brandsma in 1937, “waarbij de mens zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God verenigt.” Mystiek komt dus van twee kanten.
Titus Brandsma had als karmeliet en professor een persoonlijk doorleefde en wetenschappelijk doordachte kennis van de mystieke traditie en hij verspreidde deze kennis op allerlei manieren. Hij was een bevlogen docent die mensen met vaste hand binnenvoerde in de godsrelatie. In zijn geschriften – artikelen, lezingen, colleges, retraites, gedichten – getuigt hij ervan hoe mystiek verbonden is met het gewone leven, en omgekeerd, maatschappij-betrokkenheid met mystiek. Keer op keer laat Brandsma zien hoe we in alle uiterlijkheid het innerlijk leven kunnen ontwaren, en hoe dit innerlijk leven op zijn beurt onderscheidend is voor hoe wij zijn. Titus Brandsma ziet de gedegen studie van mystiek daarom als een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Gedreven door wat hij ziet gebeuren in de wereld om hem heen, presenteert hij de mystiek van Jan van het Kruis, Teresa van Avila, Liduina van Schiedam en vele anderen. Titus Brandsma legt daarbij eigen accenten.

Datum:2 t/m 5 juli 2018
Tijd:10.00 - 15.30 uur
Dagindeling:ochtendprogramma: 10.00 - 12.00 uur
middagprogramma: 13.30 - 15.30 uur
Begeleiding:Anne-Marie Bos
InschrijvingVoor 1 juni 2018 Titus Brandsma Instituut
Kosten:€ 200,-- incl. koffie/thee en studiemateriaal
Annulering:Bij annulering voor 1 juni a.s. zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na 1 juni 2018 worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Bij inschrijving en annulering na 1 juni 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Contact:secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl of 024-3612162