Op zaterdag 12 mei zingen we o.l.v. Anne-Marie ter Beke liederen die passen bij Pinksteren. Iedereen die graag zingt is welkom. Graag voor 5 mei opgeven i.v.m. de te maken kopieën.

Tijd: 13.30-16.00 uur
Kosten: € 7,50
Begeleiding: Anne-Marie ter Beke
Aanmelding: titusbrandsma@karmel.nl (uiterlijk één week van te voren)