Lectio Divinia van het Matteüs evangelie
Op de maandagmiddagen in februari wordt met elkaar gedeelten uit het evangelie volgens Matteüs gelezen, volgens de methode van ‘Lectio Divina’.
Begeleiding: Paul Reehuis en Lourens Das.

Zie voor meer informatie de programmapagina.