Een week retraite met dagelijkse wandelingen in de Ardennen, van 23 – 30 juni 2019.

Programma
Het programma van deze retraitedagen helpt je je balans te vinden en met aandacht bij jezelf en je eigen levensweg stil te staan. De dagen hebben een ritme van stille meditatie, wandelen in groeps­verband, een viering in de vrije natuur en geleide meditatie en uit­wisseling in een kleine groep. Een enkele keer nemen we deel aan een viering in de Abdij van Orval. Je kunt met een van de begeleiders in gesprek gaan over de ontdekkingen die je zeker zult doen!

Je eigen weg gaan
We gaan op pad met vragen als: Hoe ga ik mijn weg? Hoe ben ik gekomen tot waar ik nu ben? Is het wel mijn weg, die ik ga? Of is het een weg die anderen voor mij uitstippelen of ga ik een weg die wel vertrouwd is, maar eigenlijk niet mijn positieve keuze is? Waar wil ik zelf op aankoersen? Wat inspireert mij? Speelt God daarin ook een rol?

Enkele ervaringen:

In de stilte, de ruimte en de natuur
kreeg ik ruimte om het stil te laten worden
in mezelf. Heerlijk!”  

“Het bracht mij mooie inzichten:
liefdevol kijken naar wie ik zelf ben,
het mooie in mezelf kunnen zien.”

Praktische informatie:
Data:                   zondag 23 juni tot zondag 30 juni 2019
Begeleiding:       Marieke Rijpkema en Winfried Timmers
Kosten:               € 660,-  voor begeleiding en vol pension,
.                          en ca. € 60 bij samen reizen en vervoer ter plaatse.
Deelnemers:     maximaal 12

We lopen trajecten van ongeveer 16 kilometer. Wandelingen van ongeveer 1,5 uur worden afgewisseld met stille meditatie en lunch.
Ervaring in langeafstandswandeling is niet noodzakelijk.
Iedereen heeft de beschikking over een eigen kamer met douche en toilet.

Informatie en aanmelding:
Marieke Rijpkema (Titus Brandsma Memorial) 024 – 360 24 21, titusbrandsma@karmel.nl
Winfried Timmers 06 – 456 06 119, timmers@home.nl

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek  plaats met een van de begeleiders. Je aanmelding wordt definitief na dit gesprek en betaling van het totale bedrag.

Wij bemiddelen bij het samen reizen.

Zie ook: Facebook – Geraakt in stilte (info/foto’s)

Uit kracht van de Naam.

Op drie zaterdagmorgens gaan we dit seizoen op zoek naar mystiek in de psalmen. We concentreren ons hierbij vooral op de eerste versregel als opening
van de mystieke ruimte.

Datum:zaterdagen
10 november 2018
19 januari 2019
25 mei 2019
Tijd:10.15 - 12.15 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Kees Waaijman
Kosten:€7,50

Kennis hebben van de geschiedenis is van belang voor het begrijpen van het heden. Maar, om met de woorden van Titus Brandsma te spreken: kennis is maar de helft.

De geschiedenis is een levend verhaal: hoe kijk je hiernaar en hoe vertel je deze geschiedenis?

Titus Brandsma probeerde als karmeliet de geschiedenis van de Karmelorde voor lezers van het blad Carmelrozen levend te maken, ter inspiratie en ondersteuning voor hun eigen leven.

We lezen dit voorjaar fragmenten uit enkele artikelen die Titus Brandsma schreef over de geschiedenis van de Karmel in Nederland.


 

Zijn gebed en studie de eerste bezigheden,
welke binnen de kloostermuren
den Carmeliet onledig houden,
dan kan het ons niet verwonderen,
dat al spoedig in het nieuwe klooster
het gebed
met al den luister
van den eigen ritus der orde
werd verricht
en het klooster
behalve een huis des gebeds
een huis van studie werd.

uit artikel van Titus Brandsma
over de stichting in 1890
van het Karmelklooster te Oss

 praktische gegevens

data:
dag en tijd:
kosten:
begeleiding:
16 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 29 juni 2019
zaterdagmorgen 10.15 – 12.15 uur
€ 30,-
Anne-Marie Bos

Leesgroep Speling

Op donderdag 14 februari 2019 gaat een Speling leesgroep van start, in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen.
Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. (Voor meer informatie Speling.)
De groep komt vier maal per jaar bijeen. Het laatst verschenen nummer van Speling zal samen besproken worden.

Aanvang: do. 14 februari 19.45 uur
Begeleiding: Sanny Bruijns en Bouke Halma
Aanmelding: titusbrandsma@karmel.nl

Iedere donderdagmorgen lezen we het evangeliegedeelte van de komende zondag. Iedereen is welkom.
Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om te luisteren naar anderen en zelf een eigen inbreng te hebben.

Seizoen 2018-2019 begint op 6 september.

Data:wekelijks op donderdagmorgen
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Paul Reehuis
Kosten:€ 1,50 per bijeenkomst

Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis.
De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen.

De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen.
In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning.
Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 15, 17, 40, 46, 65, 77, 99, 117, 123, 133.

Programma

16.00-16.55 uur          uitleg van de psalm
16.55-17.05 uur          pauze
17.05-17.50 uur          liturgische spiritualiteit van de getijden
17.50-18.20 uur          pauze: gelegenheid brood te eten
18.20-18.45 uur          psalmviering
18.45-19.30 uur          bezinning

Data:21 september 2018, 12 oktober 2018, 2 november 2018,
23 november 2018, 14 december 2018 , 25 januari 2019,
15 februari 2019, 15 maart 2019, 5 april 2019 en 3 mei 2019
Begeleiders:Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Paul Reehuis, Leon Teubner e.a.
Liturgische spiritualiteit:Ad de Keyzer en Kees Waaijman
Bezinning:Marieke Rijpkema e.a.
Kosten:€ 250,-- per jaar.

Aanmelding:per e-mail bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 1 september 2018 én door overmaking van het inschrijfgeld op rekening NL56 INGB 0000 819729.

 

In een rustig tempo leren we de taal waarin het Oude Testament geschreven is te verstaan.

De cursus wordt gegeven op woensdag om de 14 dagen. Er is een groep voor beginners en een groep voor gevorderden. Na overleg is instappen in de loop van het jaar mogelijk.

Seizoen 2018-2019 start voor de gevorderden op
5 september en voor de beginners op 12 september.

Begeleiding:Paul Reehuis en Leon Teubner
Kosten:€ 5,-- per keer

In de Karmelregel, ruim 800 jaar geleden ons geschonken, tekent zich een spirituele weg af, een weg die naar God voert, of liever: God de kans geeft ons te vinden.

Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods werking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.

We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.

Na iedere bijeenkomst sluiten wij ons aan bij de viering rondom de Regel van de Karmelgemeenschap.

Dit is een doorgaande groep, waarbij elk jaar opnieuw mensen zich kunnen aansluiten.

Data:22 september 2018, 20 oktober 2018, 17 november 2018, 15 december 2018, 26 januari 2019, 23 februari 2019, 23 maart 2019 en 4 mei 2019
Tijd:10.15 – 12.50 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Hettie Berflo en Marieke Rijpkema
Kosten:€ 55,--

Lectio Divina: lezen en gelezen worden
Het Evangelie volgens Johannes

Als jonge kartuizer in de tweede helft van de twaalfde eeuw
schreef Guigo de Karthuizer aan een oudere medebroeder,
hoe hij de Schrift leest als een ladder naar de hemel.
Hij onderscheidt vier treden om te beklimmen:
de tekst lezen, hem overwegen, bidden en contempleren.

Ook voor deze tijd is het de moeite waard deze ladder te beklimmen
bij het lezen van het Evangelie van Johannes

Wat lees ik in de woorden van het evangelie?
Hoe overweeg ik die woorden?
Wat verlang ik hiervan ?
Word ik gevonden in mijn verlangen?

praktische gegevens
data:              maandag 11, 18, 25 februari en 4 maart 2019
tijd:                14.30 – 16.00 uur
kosten:          € 5,- per keer
begeleiding:  Paul Reehuis en Lourens Das
aanmelding:  titusbrandsma@karmel.nl

Raak de wonde aan

Zes avonden ter bezinning in de Veertigdagentijd.

We zijn kwetsbare mensen. Is dat waarom er in onze christelijke traditie allerlei devoties zijn, waarin de menselijke kwetsbaarheid van Jezus centraal staat? Het bemediteren van de staties van de kruisweg, de wonden van de Gekruisigde, beelden van Christus ‘op de koude steen’, of Jezus in het graf zijn evenzovele spiegels van ons eigen kwetsbare bestaan. Werkt het helend om onszelf en de ander zo te zien? Roept het weerstand in ons op? Zet het ons aan tot actie, of juist tot verstilling? Treden wij in het voetspoor van de ‘ongelovige’ Thomas, en raken wij de wonde aan?

11 maart – Anne-Marie Bos
Je kruis dragen
In 1942, in zijn gevangeniscel te Scheveningen, schreef Titus Brandsma indrukwekkende kruiswegmeditaties voor pelgrims naar de Bonifatiuskapel in Dokkum. In deze meditaties neemt hij Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht vond in het voorbeeld van Jezus en Maria, mogen ook wij zo kracht vinden om ons eigen kruis te dragen, zachtmoedig, en nederig van hart. Op deze avond laten we ons mee­voeren door een aantal van deze meditaties.

18 maart – Inigo Bocken
Zeige deine Wunde
In 1976 presenteerde de even vernieuwende als controversiële kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986) zijn installatie Zeige deine Wunde. De thematiek van de wonde als een existentieel
merkteken behoort tot de kerngedachten van Beuys – maar steeds vanuit de idee dat in het erkennen van de wonde ook de weg naar heling ligt. De reminiscentie naar Christus en de ongelovige Thomas in Zeige deine Wunde is duidelijk. We verdiepen ons in de eigenzinnige christologische spiritualiteit van deze onvergetelijke avantgarde-kunstenaar.

25 maart – Winfried Timmers
Met de dood voor ogen
Beelden reiken al eeuwen lang de mogelijk­heid aan om geraakt te worden. Geraakt door wat je ziet. Geraakt door wat je je voorstelt dat er gebeurde met die persoon. Maar ook geraakt in je ziel of in je gemoed. Er wordt iets wakker. Krijgt woorden. Mag er zijn.
Aan de hand van afbeeldingen en beelden van ‘Christus op de koude steen’ worden we binnengeleid in een oude devotie voor de lijdende Christus.

1 april – Ad de Keyzer
Laat lichten jouw gelaat
Dietrich Buxtehude (1637-1707) compo­neerde in 1680 zeven cantates, Membra Jesu Nostri, die zeven gewonde lichaamsdelen van Jezus tot onderwerp hebben. De tekst gaat terug tot in de 13e eeuw. Het is het eerste ons bekende oratorium uit de Lutherse traditie en het zal later voor Johann Sebastian Bach een inspirerend voorbeeld blijken te zijn.
Het is niet voor de liturgie geschreven, maar als hulp tot meditatie, als richtingwijzer op onze geestelijke weg.

8 april – Daan van Speybroeck
Thomas ongelovig
Thomas zegt: ‘Als ik niet in zijn handen het litteken van de spijkers zie en niet mijn vinger kan leggen op de plek van de spijkers en mijn hand mag leggen op zijn zijde, zal ik echt niet geloven!’ Heden lijkt de houding van Thomas ambivalent: als hij het lijden ziet, kan hij niet geloven dat het nog bestaat. De medische wereld doet alsof lijden uit te bannen is – als we nog even geduld willen hebben. In de kunst wordt dat betwijfeld. Bepaalde (hedendaagse) kunstwerken tonen juist het lijden, aan de hand van Christus, al dan niet van zijn wonden. Meer algemeen wordt het lijden daar gepresenteerd als (onontkoombaar) bestanddeel van het leven. Aan ons te leren ermee om te gaan – en daar confronteert kunst ons mee. We kijken naar en bespreken een aantal kunstwerken, om uiteindelijk bij de ongelovige Thomas – die moet zien om te geloven – uit te komen.

15 april – Hettie Berflo
Jesus im Grabe
Wat gebeurde er eigenlijk tussen de graflegging en de opstanding? Niets? Hans Holbein de Jongere heeft een indrukwekkend schilderij gemaakt: Jesus im Grabe. Nergens in de kunst is het woord zo duidelijk vlees geworden, helemaal mens en helemaal dood. Levensgroot dood. En toch… De dichter Willem Jan Otten heeft zich bij het zien van dit schilderij die vraag gesteld: Wat is deze dood van deze mens? Beeld en poëzie samen brengen ons tot meditatie.

praktische gegevens

dag en data: maandagen in de Veertigdagentijd
11, 18, 25 maart, 1, 8, 15 april 2019
tijd: 20.00 – 21.30 uur
kosten: € 5 per avond
locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen