Vieringen Goede Week 2019:

Palmzondag 14 april

dinsdag 16 april

10.30 uur

19.00 uur

viering rond het evangelie

viering van verzoening en vergeving

Witte Donderdag
18 april
  8.00 uur
  9.00 uur
12.30 uur
20.00 uur
psalmviering
geen viering
stilteviering
viering rond het evangelie
Goede Vrijdag
19 april
  8.00 uur
  9.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
20.00 uur
psalmviering
geen viering
stilteviering
bezinning bij het kruis
kruisviering
Paaszaterdag
20 april
  9.00 uur
12.30 uur
20.00 uur
geen viering
stilteviering
Paasnacht viering
Paasmorgen 21 april 10.30 uur viering rond het evangelie
Paasmaandag 22 april geen viering; kerk gesloten


23 t/m 25 april: 8.00 u psalmviering vervalt; 19.00 u Psalmviering i.p.v. Viering rond het Evangelie.
Vanaf 27 april: hervatting gebruikelijke weekschema vieringen (zie hieronder).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Drie keer per dag komen wij samen om te vieren, te bidden en stil te zijn: om te staan voor Zijn Gelaat.

Weekschema van de vieringen, door het jaar:

maandag t/m vrijdag
 8.00 uur Psalmviering

dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag
 9.00 uur Eucharistieviering ter gedachtenis aan Titus Brandsma

maandag t/m vrijdag
12.30 uur stilteviering

maandag t/m donderdag
19.00 uur Eucharistieviering met de Eliagemeenschap

zaterdag
12.30 uur viering rond de Karmelregel
17.00 uur Eucharistieviering

zondag
10.30 uur Eucharistieviering met de Eliagemeenschap
Na de viering is er gelegenheid tot koffie drinken en napraten.

De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk.