Ook dit jaar in de vastentijd bezinnen we ons weer op de betekenis van het feest van Pasen voor ons eigen leven.
Het paasfeest vieren is het vieren en gedenken van het doorgaan van God met ons: van een tocht met Hem door het leven hier en nu,sterven en weer opnieuw tot leven komen.

Op vier vrijdagmiddagen in de veertigdagentijd verkennen we aan de hand van teksten uit hert eerste en het tweede testament, een visioen van Hadewijch, een film, en een gedicht van Joost Zwagerman.

Data:vrijdag 15 maart; 22 maart; 5april 12 april
Tijd:14.00u tot 16.00 u
Plaats:pastorie Oude Molenstraat 6-8 Oss
Begeleiding:pastor Teubner
Kosten:vrije gave

WANNEER: VRIJDAG 15 EN 22 MAART; EN 5 EN 12 APRIL
WAAR: Pastorie Oude Molenstraat 6-8 Oss
TIJDSTIP: van 14.00 u tot 16.00
KOSTEN: vrije gave
INLEIDER: Pastor Teubner
info: pastor.teubner@tb-parochie.nl

Written by plammers

Ruim 38 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs; sinds 1992 vrijwilliger in de Titus Brandsmaparochie te Oss in diverse functies; Vanaf maart 2011 lid van Karmelbeweging. Getrouwd met Stans Ligthart.