Iedere maand komen we samen om ons te bezinnen op onze relatie met God,
met elkaar en al wat is. Dit jaar lezen we  teksten uit de Preken van Meester Eckhart,
een mysticus uit de 13e eeuw.

data             : 1e vrijdag van de maand
tijd               : 10.30 u – 12.00 u
plaats          :  Garnizoenskerk te Ravenstein
kosten         : vrije gave
begeleiding: Leon Teubner
aanmelden:leon.teubner@TitusBrandsmaInstituut.nl