Zin in film

De tijd nemen om een film te bekijken die te denken geef, wanneer doe je dat nog?
“Zin in film” biedt je een waardevolle middag waarin de beleving van het film kijken wordt gecombineerd met het nadenken over onszelf en ons leven.
Voor de film is er een korte inleiding en na iedere film wordt er stilgestaan bij wat de film in ons oproept.

Het nieuwe seizoen begint weer in de maand oktober 2019. De film wordt kort te voren bekend gemaakt

Locatie: Karmelzaal, St. Jozefkerk ,Oude Molenstraat 6-8, Oss
Aanvang: vrijdagmiddag 14.00 uur
Kosten: vrije gift
Informatie : www.titusbrandsmaparochieoss.nl


Jaarthema Karmelcentra

Hart voor de schepping

‘En God zag dat het heel goed was’, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Zo kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij kijkt met voldoening. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. Hart hebben voor iets is begaan zijn en zorg hebben. Als je van iets houdt, dan wil je het goede en geniet je er van, zie je mogelijkheden. Dan is zorg geen zware, maar een lieve last.
Hebben wij hart voor de schepping? Ja, er is dankbaarheid om het bestaan en vreugde voor de schoonheid van de wereld. Er is besef van de kwetsbaarheid van alle leven en de verantwoordelijkheid voor het instandhouden van wat ons is toevertrouwd.
Maar de mens heeft niet altijd hart voor de schepping. Want wij gebruiken haar voor onze doeleinden en voordeel, zoals het ons uitkomt. Wij zijn haar grootste bedreiging. Als de schepping bedreigd wordt, worden ook wij bedreigd. Alles leeft in verbondenheid en afhankelijk van elkaar.
Om bewust te worden van onze verbondenheid en verantwoordelijkheid, om onze zorg en onze liefde voor de schepping tot uiting te brengen is voor het seizoen 2019-2020 van de Karmelcentra voor Spiritualiteit het thema voor dit jaar: ‘Hart voor de Schepping.’

 

Vrijdag 6 september: Paul Reehuis : Geraakt zijn door Zijn Schepping
Vrijdag 4 oktober      :Verdieping van de lezing van Paul Reehuis o.l.v leden Karmelkring Oss
Vrijdag 1 november: Ben Wolbers  : De mens als beeld van God
Vrijdag 3 januari     : Verdieping van de lezing van Ben Wolbers o.l.v leden Karmelkring Oss
Vrijdag 7 februari    : Guy Dilweg     :De natuur als weg tot verwondering
Vrijdag 6 maart       :Verdieping  van de lezing van Guy Dilweg o.l.v. leden Karmelkring Oss
Vrijdag 1 mei           : Leon Teubner   : De Schepping als vindplaats van God
Vrijdag 5 juni          :verdieping van de lezing van Leon Teubner o.l.v. leden Karmelkring Oss

Plaats: Karmelzaal St. Jozefkerk Oude Molenstraat 6-8 Oss
Tijd:   14.00 u -15.30 U
Vrije inloop
Kosten: vrijwillige gave.