Vaste onderdelen van het bezinningsprogramma najaar 2020 zijn weer opgestart. 

I.v.m. een maximum aan deelnemers is aanmelding verplicht.

Na aanmelding krijgt u bericht of u wel/niet deel kunt nemen.