De heiligverklaring van Titus Brandsma zien wij als een bijzondere erkenning voor zijn leven, dat in dienst stond van zijn geloof en zijn zorg voor de medemens, en dat gekenmerkt werd door zijn hoogstaande moraal en moed. Brandsma was voorvechter van gerechtigheid en waarheid in de samenleving. Het gezamenlijke belang kreeg bij hem altijd voorrang boven eigenbelang en prestige. Hij bood weerstand aan een systeem van onderdrukking, discriminatie, onvrijheid en onmenselijkheid. Daarmee is hij tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor velen.

God van vrede en gerechtigheid,
U opent ons hart voor de liefde
en de vreugde van het Evangelie,
zelfs te midden van alle haat
en vernedering van onze broeders en zusters.
Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag,
zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma
met mildheid kunnen zien
door de verschrikkingen van onmenselijkheid heen
tot in Uw heerlijkheid,
die ook straalt doorheen
de martelaren van alle tijden.
Amen.

Samenkomst Karmel Twente viert heiligverklaring Titus Brandsma

Zondagmorgen 15 mei vierden wij als Samenkomst Karmel Twente samen feestelijk de heiligverklaring van Titus Brandsma. Allereerst  keken we samen naar de plechtige Eucharistieviering in Rome,  daarna hebben we dit gevierd met een hapje, drankje en vooral een mooi samenzijn.

Ook in de pers was aandacht voor ons feestje. Tubantia deed dat onder de kop Kloosterlingen uit Zenderen voor de buis tijdens de heiligverklaring van Titus Brandsma . Het dagblad had ook aandacht voor de pelgrims in Rome onder de titel Nederlandse pelgrims juichen bij heiligverklaring Titus Brandsma: ‘Wij hebben hier lang op gewacht’.