Pelgrimage per bus naar Nijmegen

op woensdag 27 juli 2022

Titus Brandsma, voorvechter voor Vrede

Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli, zijn naamdag organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde.
In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot ‘grootste Nijmegenaar aller tijden”.
We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering.

Programma

08:45 Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.
10:30 Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen. 10:40 Ontvangst met koffie.
11:00 Start rondwandeling in kleine groepjes
-mocht u niet goed ter been zijn, dan kunt u een film over Titus Brandsma bekijken (aansluitend een nagesprek) en is er gelegenheid de kerk te bezichtigen-
12:30 Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling of stilletjes invoegen.
13:00 Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.
13:45 In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.
15:00 Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar. Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.
15:30 Afsluitende viering in de kerk.
16:00 Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.
18:00 Aankomst Zenderen (naar verwachting).

Aanmelding

Per mail naar:               karmeltwente@karmel.nl of 06-20464520

Sluitingsdatum:             zondag 10 juli

Kosten:                        €30,00, gezien de kosten hoger uitvallen is een extra gift zeer welkom

Reknr. NL95RBRB 885316170 tnv. St. Karmel Twente o.v.v. Busreis 27 juli