Zangmiddag “Tussen Pasen en Pinksteren”
Vrijdag 14 april, Karmel Zenderen
Samen zingen is als samen bidden:
je geeft je over zonder te weten waar het toe leidt.
Soms word je onvermoed geraakt,
of reikt het lied een dieper verstaan van je leven of je geloof aan.
Kom en ontdek maar.

In de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren is ons leven gekleurd door de Verrijzenis.
Er zijn tal van prachtige liederen voor die Paastijd geschreven
die vreugde, verwondering, ontzag, licht, mysterie, vurigheid verklanken.
Meestal komen deze liederen in een liturgische viering maar eenmalig aan bod.
In deze zangmiddag is er meer tijd en ruimte om stil te staan bij de inhoud en zeggingskracht.
En om er van te genieten.

Iedereen die graag zingt is welkom,
koorervaring is niet persé nodig.
Wel graag aanmelden vóór 1 april 2022 i.v.m de te maken kopieën.

Plaats:              Karmelklooster, Hertmerweg 46, Zenderen
Tijd:                  Vrijdagmiddag 14 april 14.30 – 17.30 uur; incl. afsluitende vesperviering
Kosten:            € 7,50 incl. koffie en teksten. Bij voorkeur op rek. NL 95 RBRB 8835316170
t.n.v. Stichting Karmel Twente, met vermelding van de activiteit
Begeleiding:   Anne-Marie ter Beke (koorzanger, cantor en zangcoach, geeft ook zangworkshops rond een thema. www.zangschoolzingjezelf.nl)

www.karmeltwente.nl

tel. 06 – 20464520