Samenkomst Karmel Twente
vrijdag 24 maart
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Meditaties bij de Palmzondagcantate van Johann Sebastian Bach
door Ad de Keyzer

Ad de Keyzer heeft een diepgaande studie gemaakt van de Mattheus-Passion van J.S. Bach.
Op deze Samenkomst zullen wij een paar gedeelten uit de Palmzondagcantate beluisteren en overwegen.

Het openingskoor geeft de inhoud van de cantate aan: wij ontvangen Jou, koning van de hemel. Met andere woorden: wij hebben Jou in ons hart gesloten. De intocht in Sion en de ontvangst in ons hart worden één beweging. De cantate nodigt ons uit de vraag bij ons toe te laten: door wie of door wat laten wij ons ons hart in bezit nemen?

Onze Samenkomst begint om 17.30 uur met een gebedsviering.
Daarna treffen we elkaar aan tafel om te eindigen met een bezinning op het thema.

In verband met de broodmaaltijd is het prettig als men zich van tevoren opgeeft. via email: samenkomstkarmeltwente@gmail.com

De kosten van deelname bedragen voor een losse avond € 7,50. Een jaarlijkse bijdrage is ook mogelijk door uw bijdrage te storten op rek.nr.  NL95 RBRB 8835 3161 70 t.n.v. Stichting Karmel Twente onder vermelding van Samenkomst.

De volgende avonden van Samenkomst Karmel Twente zijn  op
vrijdag  28 april en vrijdag 26 mei 2023
Van harte welkom.