Mystiek is slechts een verbijzondering is deze keer de titel van de maandelijkse bijeenkomst van Samenkomst Karmel Twente op vrijdag 26 mei 2023.

Inleiding door Hein Blommestijn O. Carm.

Ieder mens is ten diepste een mysticus. Aldus Titus Brandsma, in een toespraak die hij 1929 gehouden heeft voor de vereniging van katholieke artsen over Mystiek en Pseudo-Mystiek. Deze toespraak geeft een prachtig beeld van zijn inzicht dat mystiek wel heel bijzonder en uitzonderlijk lijkt te zijn, maar eigenlijk gewoon een verbijzondering is van een diep weten dat in iedere mens aanwezig is. Simpel gezegd, in zijn visie is iedere mens geroepen om een mysticus te zijn en is dat ten diepste ook.

Naar aanleiding van deze toespraak zal Hein Blommestijn ons verder inleiden in de visie van Titus met betrekking tot mystiek doorheen het dagelijkse leven.

Tijd: 17.30 uur Gebedsviering waarna gezamenlijke broodmaaltijd. 19.00 uur Thema – bijeenkomst tot uiterlijk 20.30 uur.
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46.
Opgave: In verband met de broodmaaltijd graag opgeven voor 25 april op: samenkomstkarmeltwente@gmail.com
Kosten: € 7,50. per avond. Een jaarlijkse bijdrage is ook mogelijk. op rek.nr. NL95 RBRB 8835 3161 70 t.n.v. Stichting Karmel Twente