Samenkomst Karmel Twente is een open gemeenschap die maandelijks bij elkaar komt voor vieren- verbinden en verdieping. Zij voelen zich geïnspireerd of zijn geïnteresseerd in de karmelitaanse spiritualiteit die probeert verbonden te zijn met maatschappelijke vraagstukken.


Daarnaast is er het Centrum voor Spiritualiteit, zij heeft tot doel nieuwe wegen te zoeken om de spiritualiteit van de Karmelorde in Twente op een eigentijdse wijze te blijven vormgeven. Het biedt een bezinningsprogramma voor mensen die hun eigen spiritualiteit willen ontdekken en/of verdiepen.

Samen vormen zij Karmel Twente.


Het karmelietenklooster van Zenderen is voor Karmel Twente de centrale locatie, activiteiten kunnen echter ook op andere locaties plaatsvinden.

U kunt ons altijd mailen of bellen voor meer informatie via karmeltwente@karmel.nl of telefonisch: 06-204644520

De Taakgroep Samenkomst Karmel Twente bestaat uit: Herre Roorda, Margreet Meijer, Els Bos en Paul Snijders ( PR).

De Taakgroep Centrum voor Spiritualiteit bestaat uit:  Frida Koopman, Remke van Marle, Hauw Sien The, Franciska Soepboer.

Klik hier voor ons actuele aanbod