Stichting Karmel Twente is op 13 oktober 2020 opgericht en komt voort uit de verschillende geledingen van de Karmelfamilie.  Zij stelt zich ten doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm te blijven geven. Deze spiritualiteit is per definitie maatschappij betrokken spiritualiteit. Zij kenmerkt zich door een samen zoeken naar de diepere lagen van ons leven en samenleven, naar sporen van Gods aanwezigheid.

Stichting Karmel Twente heeft twee belangrijke pijlers:

  • Samenkomst Karmel Twente
  • Centrum voor Spiritualiteit Twente

Elke maand is er op een vaste vrijdagavond een Samenkomst Karmel Twente waarin wij biddend vieren, verbinding met elkaar zoeken door een broodmaaltijd te delen en waarin wij ons verdiepen in een actueel onderwerp.

De thema’s die de karmelitaanse spiritualiteit ons aanreikt zien wij als van grote waarde voor onze tijd. Wij willen deze thema’s graag binnen Twente op eigentijdse wijze blijven delen en verder ontwikkelen, inspelend op de spirituele en maatschappelijke vragen die er leven.
Wij richten ons op personen die ieder  vanuit eigen levensbeschouwelijke achtergrond zich aangesproken voelen door het mysterie van het leven en die zich willen verdiepen in de mystieke traditie en inspirerende vertolkers daarvan.  Onze deelnemers overstijgen de kerkelijke verbanden en vinden elkaar in het verlangen om hun spirituele besef of hun geloofszin te voeden.

De samenkomst begint om 17.30 uur met een gebedsdienst, daarna gevolgd door een gezamenlijke broodmaaltijd. Voor het inhoudelijke gedeelte ruimen we 90 minuten in, zodat de avond om 20.30 uur wordt afgerond.
De plaats van Samenkomst Karmel Twente is in het Karmelietenklooster te Zenderen of in de Elisakerk te Almelo.
Om deze vorm van bijeenkomen ook financieel mogelijk te maken wordt voor nieuwkomers een richtbedrag van € 5,–  of vrije gift op prijs gesteld.  Voor vaste deelnemers vragen we € 50,– voor het hele jaar.
Dit kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL95 RBRB 8835316170 t.n.v. Stichting Karmel Twente  o.v.v. Samenkomst Karmel Twente.
De actuele data en plaats van Samenkomst vindt u binnenkort op deze website de link onder Programma, Samenkomst Karmel Twente

De andere belangrijke pijler van onze stichting is het Centrum voor Spiritualiteit Twente.
Het centrum voor Spiritualiteit biedt een bezinningsprogramma voor mensen die hun eigen spiritualiteit willen ontdekken en/of verdiepen. Het karmelietenklooster van Zenderen is daarbij de centrale locatie, activiteiten kunnen echter ook op andere locaties plaatsvinden.
Voor alle informatie omtrent het programma verwijzen we naar de pagina Programma.