Karmel Twente is een samenkomen van leden van de verschillende geledingen van de Karmel binnen de regio Twente, te weten de leden van de eerste en tweede orde, de geassocieerde leden en de leden van Karmelbeweging.  Wij komen samen voor liturgische vieringen, bezinning en ontmoeting en proberen ons religieuze leven een eigentijdse inhoud te geven.
Karmel Twente wil uitdrukkelijk aandacht hebben voor de samenleving in zijn geheel en probeert daarom ook groeperingen aan het woord te laten komen die in de knel dreigen te raken. Ook probeert Karmel Twente in contact te zijn met de wereld van jonge mensen; hiermee voegen wij ons in een oude traditie van de Karmelieten in Twente: zorg voor een goed en emancipatorisch verantwoord onderwijs.
Karmel Twente wil een bindende factor zijn voor de Karmelfamilie in Twente door binnen de regio de samenwerking tussen de Karmelcommuniteiten, de geassocieerden en Karmelbeweging te bevorderen. Ook wil Karmel Twente graag de contacten stimuleren met de parochies die aan de Karmel zijn toevertrouwd en met andere instellingen die verwantschap voelen met onze doelstellingen.
Wij proberen gestalte te geven aan Karmel Twente vanuit een gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid. Eens per maand ontmoeten leden van de eerste en tweede orde van de Karmel, geassocieerden aan de Karmel, leden van Karmelbeweging en mensen die geïnteresseerd zijn in karmelitaanse spiritualiteit, elkaar in het Karmelklooster aan de Hertmerweg te Zenderen.
Maandelijks is er in het Karmelklooster te Zenderen een samenkomen van allen die verbonden zijn met de Karmel in Twente. In de drieslag van vieren, ontmoeten en samen bezinnen geven wij hier ons religieuze leven een eigentijdse inhoud. De vieringen zijn open voor iedereen.

Klik hier voor een pdf-versie van ons jaarprogramma 2018-2019

Voor meer informatie mail naar de heer Herre Roorda: hfroorda@hetnet.nl