Karmel Twente is een samenkomen van leden van de verschillende geledingen van de Karmelfamilie binnen de regio Twente.
Maandelijks op vrijdagavond is er in het Karmelklooster te Zenderen een samenkomen van allen die verbonden zijn met de Karmel in Twente. In de drieslag van vieren, ontmoeten en samen bezinnen geven wij hier ons religieuze leven een eigentijdse inhoud.

Klik hier voor een pdf-versie van onze  jaarplanning 2019-2020.kt

Voor meer informatie mail naar de heer Herre Roorda: hfroorda@hetnet.nl