Als we van binnenuit stil worden, komen we ’tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God.  Dit vraagt oefening steeds weer.  Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren.  Vooraf is er een moment van ontmoeting met koffie/thee, waarna we naar de kapel gaan.  Na een aandachtsoefening en korte inleidende tekst mediteren we.  Deze tekst met een afbeelding krijg je per mail thuis.

We sluiten af met een korte bede en vertrekken daarna in stilte huiswaarts.

Data:Wekelijks op dinsdag beginnende 3 januari 2023
Tijd:19.30 - 20.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 15,- per maand
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. meditatie

We lezen hoofdstukken uit de Karmelregel, een regel die richting en houvast geeft in het leven van alledag. Als vertrekpunt daarbij gebruiken we de inleidingen die Kees Waaijman gehouden heeft in het kader van ‘800 jaar Karmelregel’.

Data:Dinsdag, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 2023
Tijd:10.00 – 11.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Doekle de Boer en Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 20,- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Levensregel


Biddend leven is
‘bidden dat doordrongen is van leven,
en leven dat doordrongen is van gebed’
Aldus Titus Brandsma in 1936.
 
Zo raakt gebed de kern van ons mens zijn.
Het diepmenselijke van biddend leven is nergens zo aangrijpend verwoord als in de psalmen. Deze gebeden worden een levensruimte wanneer wij er met ervaring en een open houding binnengaan.
Iedere bijeenkomst gaan we samen de ruimte van één psalm binnen om er de spiritualiteit van de verkennen. We doen dit allereerst door te luisteren naar een uitleg van Kees Waaijman.
Vervolgens bezinnen we ons gezamenlijk op de vraag hoe de psalm ieder persoonlijk raakt en doorwerkt in ons leven.
Tot slot vieren we de psalm in een getijdengebed
Men kan ook eenmalig deelnemen. Wie zich uiterlijk 2 dagen tevoren aanmeldt krijgt de betreffende psalm toegestuurd.

Data:Vrijdag, 10 maart, 14 april en 12 mei 2023
Tijd:10.00 – 11.30 uur
Plaats:Karmelklooster
Hertmerweg 46
Zenderen
Begeleiding:Herre Roorda en Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 5,- per bijeenkomst. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Biddend leven

Het boek “Zin in de ouderdom” is geschreven voor ieder die zich wil verdiepen en bezinnen bij het ouder worden. Samen gaan wij op zoek naar de zingeving aan de hand van dit boek, dat is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel. Kunst, poëzie, filosofie, kortom alle mogelijke perspectieven worden benut om het landschap van de ouderdom in beeld te brengen.

‘Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven.’

Data:Vrijdag 6 en 20 januari en 3 februari 2023.
Deze bijeenkomsten zijn afgerond voor nu.
Tijd:10.00 – 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Hauw Sien The en Remke van Marle
Kosten:€ 15,- over te maken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Zin in de ouderdom

We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna verbinden we de tekst met het heden, wat doet deze tekst met mij, met ons?

Lectio Divina wordt sinds eeuwen in kloosters gebruikt om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Zó samen lezen blijkt inspirerend te zijn om te komen bij wat het evangelie ons hier en nu te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

ALMELOElisakerk, Rembrandtlaan 23
Data:Aanmelden verplicht:
Dinsdag 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 18 april, 2, 16 en 30 mei 2023
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Begeleiding: Els Bos, Wil Kemerink
Kosten:€ 25,--najaar, en € 25, voorjaar. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Rond de Schrift Almelo

 

Mystiek heeft met het gewone leven te maken.
Mystiek is niet alleen voor anderen, maar voor ieder die op zoek is naar hoe te geloven in deze tijd.
Door de eeuwen heen hebben mystici hierover geschreven en kunnen ons een weg wijzen naar de Bron van Leven.
In het boek “Mystiek leven” van Kick Bras vinden wij een ruim aanbod van teksten die wij kunnen gebruiken als leidraad voor onze eigen inspiratie.
In maandelijkse groepsbijeenkomsten bespreken wij een tekst om vervolgens te ontdekken wat deze met ons eigen leven te maken heeft.
U kunt zich nog opgeven voor deze groep en gaan meedoen.

Data:Aanmelden verplicht.
Donderdag, 16 maart, 20 april, 25 mei, 15 juni 2023
Tijd:14.30u - 16.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Tjalling van Balen
Kosten:€ 30,- voor de 6 bijeenkomsten.
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. samen mystieke teksten met Tjalling van Balen

 

In het seizoen 2022-2023 verdiepen we ons in de dagboekaantekeningen van Dag Hammarskjöld.

Dag Hammarskjöld was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 10 april 1953 tot 18 september 1961. Hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo.

Zijn dagboekaantekeningen gebundeld onder de titel ‘Merkstenen,’ zijn na zijn dood gevonden. Deze aantekeningen vertellen over de mystieke weg die Hammarskjöld ging, soms met moeite en in eenzaamheid. Het laat ons zien hoe een groot man die zich volledig inzet voor de vrede soms worstelt met God, de ander en zichzelf, en zich gaandeweg verzoent met zijn lot. Samen lezend kan hij ook voor ons een inspiratiebron zijn.

Data:2023: 20 maart, 17 april, 15 mei
Tijd:14.00 -16.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Paula Tielemans
Kosten:€ 45,-- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. samen mystieke teksten lezen, Paula Tielemans

 

Het maken van een icoon met byzantijnse muziek op de achtergrond, kan rust een verstilling geven.

Ervaring is niet nodig; stapsgewijs leren we hoe een icoon te schilderen.

Dit voorjaar schilderen wij Christus Pantocrator, de redder van de wereld.

De voorjaarsgroep is vol.
Wel kan men zich opgeven voor het najaar 2023.

Data:Iedere maandag van 23 januari tot en met 24 april 2023
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Hertmerweg 46
Begeleiding:André Bourgonje en Johan Kokenberg
Kosten:€ 150,-- inclusief plankje en verf.
OpgaveDe voorjaarsgroep is vol.
Wel kan men zich opgeven voor het najaar 2023 via email: karmeltwente@karmel.nl of tel: 06-20464520.

Maandelijkse Samenkomst Karmel Twente: Vieren – Verbinden – Verdiepen

Samenkomst Karmel Twente is een open gemeenschap die maandelijks op een vaste vrijdagavond bij elkaar komt. Wij beginnen om 17.30 uur met een gebedsdienst. Daarna is er een gezamenlijke broodmaaltijd, gevolgd door een meer inhoudelijk deel waarbij ingegaan wordt op een actueel thema. Om 20.30 uur wordt de avond afgerond.

De spiritualiteit van de Karmel rust op de drie pijlers van gebed, gemeenschap en gerechtigheid. Door samen te vieren, te eten en ons te verdiepen in een hedendaags spiritueel of maatschappelijk thema, geven wij hieraan vorm.

De traditie van de Karmel zien we als blijvende waarde voor onze tijd en deze spiritualiteit willen we binnen Twente op eigentijdse wijze delen en verder ontwikkelen.

We overstijgen daarbij de kerkelijke verbanden. Ieder die zich aangesproken voelt, is welkom.

Data:Vrijdagavond 24 maart, 28 april en 26 mei 2023
Tijd:17.30 - 20.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Kosten:Om De Samenkomst financieel mogelijk te maken wordt een bijdrage tussen €5,- en € 7,50 per bijeenkomst op prijs gesteld.
Per seizoen (2022-2023) is het richtbedrag tussen € 50,-en 75,- of een vrije gift.
Dit kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL95 RBRB 8835316170 t.n.v. Stichting Karmel Twente o.v.v. Samenkomst Karmel Twente.

‘Speling: een tijdschrift met pit, met spirit: diepgaand maar altijd speels. Alleen al daarom raakt ieder die in spiritualiteit geïnteresseerd is eraan verslingerd.’ (Marc de Kesel, directeur Titus Brandsma Instituut)

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang. Het jaarthema  voor 2023  is ‘Mystieke peilingen in roerige tijden’. Voor meer informatie hierover lees hier de pdf bijlage.

De leesgroepen zijn in diverse plaatsen zie hieronder.

HENGELO

Plaats:Franciscuskerk,
Berfloplein 18
7553 JZ Hengelo
Datum:Aanmelden verplicht:
Groep 1: dinsdag 7 februari en 18 april.
van 10.00 uur tot 12.00 uur
Deze groep is vol.

Groep 2: donderdag 9 februari en 20 april
14.30 uur tot 16.30 uur
Voor deze groep kunt u zich nog opgeven.
Begeleiding:Jo Nibbelke, Remke van Marle
Kosten:n.v.t.

ENSCHEDE

Plaats:Parochieel centrum, Nieuwe Schoolweg 2
Datum:Aanmelden verplicht:
maandag 13 maart 2023
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Herre Roorda
Kosten:€ 5,- per keer. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Leesgroep Speling Enschede

ZENDEREN

Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46 Zenderen
Datum:Aanmelden verplicht:
woensdag 8 februari 2023
Tijd:15.00- 17.00 uur
Begeleiding:Doekle de Boer
Kosten:€ 5,- per keer. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Leesgroep Speling Zenderen

De Karmelregel uit 1247 leert ons te  “Leven in horigheid aan Jezus Christus” .
Waar raakt dat aan ons leven?
Hééft het nog wel betekenis voor mij?
Hoe kunnen we het vertalen naar ons persoonlijke leven?
Waar raakt het aan mijn ‘in de wereld staan’ in deze tijd van chaos en crisis?

Vier middagen gaan we samen op pad met zowel hedendaagse teksten als teksten uit de Karmeltraditie. Na deze verkend te hebben leggen we er onze eigen ervaringen naast. We delen dit in de vertrouwdheid van een kleine groep in een sfeer van eerbied en respect voor elkaars beleving. Kunnen de vragen en geraaktheid van de ander mij ook raken en opbouwen?

Data:Deze cursusaanbod vervalt.
Tijd:13.30 – 15.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Hauw Sien The
Kosten:€ 20, - voor de vier bijeenkomsten

Onze levensweg beweegt steeds  weer tussen een naderen tot en verwijderen van datgene wat ons ten diepste beweegt. Het lopen van een labyrint kan je helpen om dit te ervaren en je nieuwe inzichten  geven over jouw staan in het leven. Deze loopmeditatie samen doen en daarna uitwisselen geeft een extra verdieping.

Op de laatste zaterdag van september en november is daartoe de mogelijkheid.

Op andere tijden dan de hieronder genoemde kun je het labyrint ook op eigen gelegenheid lopen.

Als groepje kun je hierbij begeleiding aanvragen.

Data:Zaterdag: 25 mrt, 29 apr, 27 mei, 24 juni 2023
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Frida Koopman of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,-

De huidige pandemie wordt wel eens vergeleken met de grote pestepidemie die Europa teisterde gedurende vijf jaar, van 1347 tot 1352 om precies te zijn. In hoeverre gaat deze de vergelijking op? Zowel wat de ziekte zelf betreft als ten aanzien van de maatregelen die genomen werden om de ziekte op afstand te houden.

Wat voor reacties bracht dit teweeg onder de bevolking? Wij kunnen hier iets van waarnemen aan de hand van schilderingen van die tijd.

Kunsthistorica Jeanne van der Stappen geeft ons hiervan een inzicht aan de hand kunst-afbeeldingen van de 14e en 15e eeuw.

Op de website van Jeanne van der Stappen vindt u meer informatie over deze en andere lezingen: www.kunst-lezingen.nl

Data:Vrijdag 10 maart 2023
Tijd:10.15 tot 11.45 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Jeanne van der Stappen
Kosten:€ 5,00

Lopend zonder haast en in stilte ga je als vanzelf open voor de natuur én kun je tevens op ‘een diepere laag’ in jezelf komen.

Iedere wandeling staat op zich en heeft een ander thema. b.v. loslaten, verwondering, ‘Jouw Weg in het leven’. We beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwisseling.

We starten vanuit het klooster in Zenderen, of in de directe omgeving. De wandeling is ± 5 km.

Data:Zaterdag 11 maart, 15 april en 6 mei 2023
Tijd:9.30 – 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 20,-voor alle vier de wandelingen of €5,-- per wandeling. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Stiltewandeling

Samen zingen is als samen bidden: je geeft je over zonder te weten waar het toe leidt. Soms word je onvermoed geraakt, of reikt het lied een dieper verstaan van je leven of je geloof aan.  Kom en ontdek maar.

In de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren is ons leven speciaal gekleurd door de Verrijzenis. Er zijn tal van prachtige liederen voor die Paastijd geschreven die vreugde, verwondering, ontzag, licht, mysterie, vurigheid verklanken. Meestal komen deze liederen in een liturgische viering maar eenmalig aan bod. In deze zangmiddag is er meer tijd en ruimte om stil te staan bij de inhoud en zeggingskracht van deze liederen. En om er van te genieten.

Wat wordt er gezongen?

  • kerkelijk liedrepertoire uit diverse bronnen en tijden
  • antifonen (korte herhaalbare kernteksten)
  • tekstfragmenten uit de Schrift, de mystieke traditie of de poëzie.

Iedereen die graag zingt is welkom, koorervaring is niet persé nodig.
Wel graag aanmelden vóór 1 april 2022 i.v.m de te maken kopieën.

Anne-Marie ter Beke is koorzanger, cantor en zangcoach. Zij geeft sinds 2008 zangworkshops rond een thema. Zij heeft een eigen zangschool in Lent/Nijmegen. www.zangschoolzingjezelf.nl

Data:Vrijdag 14 april 2023
Tijd:14.30 tot 17.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Anne-Marie Ter Beke
Kosten:€ 8,00

Een weekend oefenen in het bewaren van stilte, midden in het rumoer van ons leven.
Kan dat überhaupt,……… stil zijn?
Wat of wie kom ik tegen in stilte?
En als ik op stilte hoop, wat heb ik daarvoor nodig?

Data:Weekend 21, 22, 23 april 2023
Tijd:vrijdag 19.00 uur tot zondag 15.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Hadé Overdulve en Frida Koopman
Kosten:€ 160, -

Hoe wij omgaan met onze dagelijkse bezigheden, met alle mooie fijne gebeurtenissen, maar ook alle droevige en moeilijke ervaringen in ons leven, is verbonden met onze wijze van ‘in het leven staan’.; met onze spiritualiteit.

Aan de hand van een woord, een concrete situatie of een recente gebeurtenis, verkennen we wat deze ons te zeggen heeft. In de uitwisseling is het steeds weer verassend hoe we elkaar op weg helpen ons leven te ‘verstaan’. Zo samenkomen is bevrijdend en geeft inzicht in dat wat richting geeft aan je leven en je eigen spiritualiteit.

Data:Woensdag 17 en 31 mei en 14 juni 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Franciska Soepboer
Kosten:€15,-- overmaken op rekeningnummer:
NL 95 RBRB 8835316170
t.n.v. Stichting Karmel Twente o.v.v. spiritualiteit in/van het dagelijks leven

Leerlingen en docenten van het Titus Brandsma lyceum in Oss bracht een musical op de planken bij haar 90 jarig bestaan. In de musical zien we gebeurtenissen uit het leven van Titus en parallel daaraan het leven van Titia, een leerlinge van het lyceum. Titus komt van zijn standbeeld af en is  een steun voor haar in haar moeilijkheden. Wij De hoofdrolspelers zijn professionals; we  vertonen deze fraai uitgewerkte musical op dvd. Een hand-out met de belangrijkste teksten hebben wij voor ieder ter beschikking.

Een belevenis zowel voor jongeren als voor volwassenen.

Datum: Datum is verstreken.
Nieuwe datum na overleg
met f.koopman@karmel.nl
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
Kosten:

WAAR TIJD NIET TELT

Wij mensen kennen allemaal het begrip tijd: we bewegen ons ‘door de tijd’; na ‘verloop van tijd’ beginnen we ergens aan en soms ‘staat de tijd stil’.

Vaak vinden we het ‘hoog tijd’ en een andere keer hebben we ‘geen tijd’.

Om niet in de greep van de tijd te komen proberen we zelf de tijd in de hand te houden.  Je zou kunnen zeggen dat we de tijd steeds maar aan het tellen zijn. En toch zouden we zo graag ontsnappen aan dat tellen. naar een tijd waar tijd niet telt.

De dichteres Vasalis schreef eens: ‘Er is geen tijd of is er niets dan tijd?’

Op enkele zaterdagmiddagen zullen we, aan de hand van Poëzie,proberen tegemoet te komen aan ons verlangen om, weg te trekken uit het eindige en weggetrokken te worden in het niet-eindige.

Data:Zaterdag 8 en 29 okt, en 19 nov. 2022
Tijd:14.30 – 16.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Wilma Snoeier
Kosten:€ 15,- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Waar tijd niet telt