Een labyrint is géén doolhof; in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg’ jouw weg door het leven! Het labyrint heeft een universele betekenis. Zij is bekend in diverse religieuze en culturele tradities. Na een introductie over de betekenis van het labyrint maken we kennis met de werking van deze loopmeditatie in de kloostertuin van Zenderen.

Datum:zaterdag 25 mei
Tijd:9.30 - 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Frida Koopman en Paula Tielemans
Kosten:€ 5,--

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang.

 

ALMELO

Plaats:Karmelklooster, Rembrandtlaan 25
Datum:Bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Begeleiding:Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 5,--

ENSCHEDE

Plaats:Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2
Datum:Maandag: 10 september 2018 overige data in overleg
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Herre Roorda

HENGELO

Plaats:Onze Lieve Vrouwe kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6
Datum:Groep 1:
Bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.

Groep 2:
Bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.
Begeleiding:Jo Nibbelke, Remke van Marle

ZENDEREN

Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46
Datum:Woensdag 13 augustus 2018 overige data in overleg
Tijd:15.00 -16.30 uur.
Begeleiding:Doekle de Boer

Lectio Divina is een, sinds eeuwen in kloosters gebruikte praktijk, om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Steeds weer blijkt dat zó samen lezen inspirerend is ook in onze tijd. We kunnen zo dichter komen met wat het Evangelie ons te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het Evangelie van de daarop volgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen wij ons af wat voor ons dagelijks leven betekent.

 

ALMELOKarmelietenklooster, Rembrandtlaan 25
Data:dinsdagen: 4 en 18 juni
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding: Els Bos, Wil Kemerink
Kosten:€ 5,--
HENGELORaphael-Exoduskerk, Mozartlaan 139a
Data:Iedere maandag vanaf 3 september 2018
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Anja van de Haar

Steeds opnieuw kan de natuur je tot stilte en verwondering brengen en kun je opengaan voor de heelheid van de Schepping. Na een meditatief moment wandelen we in stilte.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden.
Tijd:9.30 - 12.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Hertmerweg 46, Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 5,--

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’, tot onszelf. In de ruimte die dan ontstaat kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven. Kunnen we opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer. Vanwege het jaarthema worden inleidende teksten omtrent aandachtig leven gebruikt.

Data:Vanaf september 2019 t/m juni 2020.
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Wij lezen samen teksten van geestelijke schrijvers van vroeger en nu en stellen ons de vraag op welke manier ze met ons eigen leven te maken hebben. Een vraag, die verrassende en verhelderende antwoorden oproept en bijzondere inspiratie geeft. Het boek van Kick Bras, Mystiek leven, levenslessen in mystieke teksten is voor ons de leidraad.

Data:Donderdag: 20 juni 2019
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Tjalling van Balen of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,--

We lezen passages uit de nieuwe Catechismus en proberen van daaruit voor onszelf een antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat geloof ik nu eigenlijk?’

Data:woensdag 5 september 2018
overige data in overleg met de groep
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Edgar Koning
Kosten:€ 5,--

Jezus geneest zieken, drijft duivels uit en wekt doden op. Wie Hem aanroept zal gered worden. We gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van Jezus voor ons.

Data: bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.
Tijd:15.00 - 17.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 5,--

We lezen het boek ‘De karmelitaanse weg’ van de Amerikaanse karmeliet John Welch. Dit boek is een inleiding in de karmeltraditie op basis van de geschiedenis van de eerste karmelieten in de geschriften van de 16e eeuwse karmelmystici Teresa van Avila en Johannes van het Kruis

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden.
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Herre Roorda
Kosten:€ 5,--

De Karmelregel is meer dan een kloosterregel. Zij was en is ook een inspiratiebron voor iedere christen. We lezen de regel om te ontdekken waar ze ons aanspreekt en ons tot hulp en stimulans kan zijn bij het gaan van onze eigen levensweg.

Data:Woensdag: 12 juni
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Doekle de Boer
Kosten:€ 5,--

Spreken over onze ervaring met God is niet vanzelfsprekend. Het is een ander soort spreken dan het gesprek over wat waar is. Toch hebben mensen steeds geprobeerd hun ervaring met God uit te drukken. Dan wordt een ander soort waarheid zichtbaar. Een waarheid die zich onthult en ontvouwt, een waarheid die steeds wijkt en aan ons trekt. We betreden dan ‘Heilige Grond’.  

We verkennen teksten uit de traditie en leggen er onze eigen ervaringen naast, in een sfeer van eerbied en respect voor elkaars beleving.  We kunnen onze ervaringen delen en misschien dat de geraaktheid van de ander ons raakt en opbouwt.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden.
Tijd:18.30 uur tot 20.30 uur
Plaats:Onze lieve vrouw kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6 Hengelo
Begeleiding:Pierre Marnette en Hauw Sien Thé
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

We kijken in het voorjaar naar drie films waarin vrouwen de hoofdrol spelen en gaan daarna met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

Maria Magdalena
Maria is de leerling van Jezus die zijn boodschap als eerste echt begrepen en verkondigd heeft. Als ze het goede nieuws aan haar medeapostelen vertelt, stuit ze op onbegrip en ongeloof.

Er ontstaat spanning, vooral bij Petrus en Judas die het koninkrijk van God anders uitleggen. Maria Magdalena gelooft niet in een revolutie die in één klap een einde zal maken aan de tirannie van de Romeinen, maar is ervan overtuigd dat verandering van binnenuit moet komen, en dat je vanuit liefde en goedheid moet handelen. Zij is degene die de christelijke waarden in praktijk brengt en in staat is te vergeven.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden.
Tijd:van 14.30 - 17.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 5,--

Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd, zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. Al schilderend komt deze werkelijkheid voor je tot leven. De icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de achtergrond Byzantijnse muziek. De avond begint met een korte meditatieve overweging.

Dit voorjaar schilderen we de Karmelheilige Therése van Lisieux.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmelklooster Almelo
Begeleiding:André Bourgogne en Johan Kokenberg
Kosten:€125,--

 

 

 

 

De psalmen zijn eeuwenoude gebeden, die tot op de dag van vandaag gebeden worden. We staan stil bij vragen als: wat zijn psalmen, wat is hun betekenis en hoe kun je de psalmen bidden in onze tijd.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden.
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:André Zegveld en José van den Bosch- van Os
Kosten:€ 5,--

De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om stil te staan bij onze levenshouding en onze betrokkenheid op de wereld, die door Paus Franciscus in zijn encycliek ‘Laudato Si’, geduid wordt als ‘ons gemeenschappelijk huis.’ Een hartstochtelijke zorg voor de wereld, zegt de paus, wordt gevoed door motieven die uit de spiritualiteit voortvloeien. Wij willen ons laten inspireren aan de hand van wat de encycliek ons  aanreikt. De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter en beginnen telkens met een liturgisch moment ontsproten aan de encycliek.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden.
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Herman Scholte - Albers
Kosten:€ 5,--

Wat spreekt je aan in het bezinningsaanbod van Karmel Twente? Op deze avond wil de programmagroep nadenken over het lopende en komende jaarprogramma. Ieder is van harte welkom om mee te denken.

Data: Bijeenkomst heeft reeds plaats gevonden.
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Programmagroep
Kosten:Geen

Op de geestelijke weg zijn er tijden dat alle grond en zekerheden worden weggenomen. Het geschrift de ‘Donkere Nacht’ van de Spaanse mysticus Jan van het Kruis ( 1540 – 1591) is een hulp en een steun voor ieder die zich steeds meer in het niet-weten bevindt. Wij lezen zijn teksten en spiegelen ons er aan.

Data: Bijeenkomsten hebben reeds plaats gevonden.
Tijd:10.30 - 15.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Susan van Driel
Kosten:€ 20,-- voor twee bijeenkomsten

In de litanie van Loreto wordt Maria o.a. aangesproken als de Moeder van de levenden en Huis van de Wijsheid. Haar titels waren en zijn een bron van inspiratie voor beeldende kunstenaars. Aan de hand van enkele Middeleeuwse verbeeldingen bezinnen wij ons op haar betekenis voor ons.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Jeanne van der Stappen - Heyvaert
Kosten:€ 5,--
Tijd:10.15 - 11.45 uur

Een goed gesprek over wat ons werkelijk bezighoudt, kán spontaan komen maar vaak helpt het om een ‘aanleiding-inleiding’ te hebben. Wij willen aan de hand van een tekst, gedicht, filmfragment of kunstwerk, vanuit verschillende gezichtspunten naar ons dagelijks leven kijken. Op deze wijze kunnen we een dieper inzicht krijgen in wat ons beweegt. Zo’n ‘collatio’ ofwel ‘goed gesprek’ was voor de woestijnvaders een beproefde methode , die nog steeds blijkt te werken.

Data:Bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Franciska Soepboer en Frida Koopman
Kosten:€ 5,--

Wat is de Karmel? Wie en waar vinden we de Karmel in Twente Waar staan ze voor? Voor allen die graag meer willen weten over de Karmelfamilie in Twente is er een informatieochtend in het klooster in Zenderen

Data:Datum nog niet bekend.
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Hertmerweg 46
Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte - Albers

Op zaterdag 27 juli  2019 is  er ’s middags een bezinningsprogramma rond de sterfdag van de karmeliet Titus Brandsma.

Ter zijner tijd volgt hier het programma.