Vanwege Corona gaan onze activiteiten tot nader bericht niet door. Onderstaand programma geeft een overzicht, wat wij normaal zoal aanbieden.

In de stiltetuin bij het klooster is een labyrint aangebracht; een labyrint is géén doolhof: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg. Het biedt de mogelijkheid van het begaan van een ‘innerlijke weg’, loslaten, ontvangen en toelaten. Op de weg naar binnen laat je los wat je achter je wilt laten. In het midden kun je dan nieuwe inzichten ontvangen.

Op dit moment is het enkel mogelijk individueel het labyrint te lopen in verband met de gewenste afstand. Dit kan wel onder begeleiding.

Datum:Op aanvraag
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Frida Koopman of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,-
Tijd: 9.30 – 11.30 uur

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang.

 

ZENDEREN (Groep Almelo)

Plaats:Karmelklooster,
Hertmerweg 46 Zenderen
Datum:Aanmelden verplicht:
1 oktober 2020
Tijd:19.00 - 20.30 uur
Begeleiding:Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 5,--

ENSCHEDE

Plaats:Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2
Datum:Aanmelden verplicht:
5 oktober 2020
Tijd:9.30 - 11.30 uur
Begeleiding:Herre Roorda

HENGELO

Plaats:Bethelkerk, Berfloplein 18
Hengelo
Datum:Aanmelden verplicht:
Groep 1: 22 september en 24 november 2020
van 10.00 uur tot 12.00 uur

Groep 2: 24 september en 26 november 2020
14.30u tot 16.30u
Begeleiding:Jo Nibbelke, Remke van Marle

ZENDEREN

Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46
Datum:Aanmelden verplicht:
14 september 2020
Tijd:15.00u - 17.00 uur
Begeleiding:Doekle de Boer

Lectio Divina wordt sinds eeuwen in kloosters gebruikt om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Zó samen lezen blijkt inspirerend te zijn om te komen bij wat het evangelie ons hier en nu te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

ALMELOElisakerk, Rembrandtlaan 23
Data:Aanmelden verplicht:
15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2020
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Begeleiding: Els Bos, Wil Kemerink
Kosten:€ 5,--
HENGELORaphael-Exoduskerk, Mozartlaan 139a
Data:Aanmelden verplicht:
iedere maandagochtend
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Anja van de Haar
informatie anjavandehaar@kpnmail.nl

De natuur kan ons steeds weer tot verwondering brengen voor de Schepping. Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en bij ‘een diepere laag’ in onszelf te komen. Iedere wandeling heeft een thema b.v. loslaten, verwondering, ‘Jouw Weg in het leven’. We beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwisseling.

Tijd:9.30 - 12.00 uur
Data:Aanmelden verplicht:
12 en 26 september, 10 en 24 oktober en 14 november 2020
Kosten:€ 5,-- per wandeling.
Begeleiding:Frida Koopman
Plaats:Karmelietenklooster, Hertmerweg 46, Zenderen

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer. Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben, en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren. Na een korte inleidende tekst en aandachtsoefening mediteren we 45 minuten.

Data:Opgave verplicht: 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december 2020
Tijd:19.30 - 20.45 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

De groep van Tjalling van Balen leest samen teksten van geestelijke schrijvers van vroeger en nu en stelt zich de vraag op welke manier ze met ons eigen leven te maken hebben. Een vraag, die verrassende en verhelderende antwoorden oproept en bijzondere inspiratie geeft. Het boek van Kick Bras, “Mystiek leven, levenslessen in mystieke teksten” is de leidraad.

 

 

 

 

 

De groep van Paula Tielemans leest de laatste retraite van Elizabeth van Dijon.

 

Data:O.l.v. Tjalling van Balen: 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december 2020

O.l.v. Paula Tielemans: 28 september, 26 oktober, 30 november en 28 december 2020.
Tijd:Aanmelden verplicht:
Beide groepen van 14.30u - 16.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Tjalling van Balen of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,-- per keer

Samen gaan we in gesprek over “Wat geloof ik nu eigenlijk?

 

Data:Aanmelden verplicht:
7 en 21 oktober, 4 en 8 november, 2 en 16 december 2020
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 5,-- Aanmelden gewenst

 

We lezen teksten van Thérèse van Lisieux (1873 – 1897). In een mensenleven gaat het om een zoeken van evenwicht tussen ‘zelf-doen’ en ‘je toevertrouwen’. In de relatie met het mysterie dat wij God noemen is het niet anders. De visie van Thérèse  – haar kleine weg – getuigt van een grote liefde en groot vertrouwen. Een jaarlang ontdekken we in een vaste groep hoe zij ons kan inspireren voor onze Weg in het leven.

 

Data:Nog niet bekend
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Herre Roorda
Kosten:€ 50,- voor 10 bijeenkomsten.
Aanmelden gewenst.

De meer dan 800 jaar oude Karmelregel is meer dan een kloosterregel. Bij een aandachtig lezen blijkt zij nog steeds een inspiratiebron voor iedere christen te kunnen zijn.

We lezen de regel om te ontdekken waar ze ons aanspreekt en ons tot hulp en stimulans kan zijn bij het gaan van onze eigen levensweg.

Het afgelopen seizoen zijn we al met een groepje met de regel bezig geweest en we gaan daar nu mee door. Maar nieuwe mensen die zich willen aansluiten zijn van harte welkom!

Data:Opgave verplicht: 16 september, 21 oktober, 18 november en 15 december 2020
Tijd:10.15 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Doekle de Boer
Kosten:€ 5,-- per keer.

Keuze van de film nog niet bekend

Data:Nog niet bekend
Tijd:van 14.30 - 17.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst.

De Icoon die we gaan ‘schrijven’ is nog niet bekend.

In het najaar van 2020 geen cursus. En data voorjaar 2021 nog niet bekend

Data:Nog niet bekend
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Begeleiding:André Bourgogne en Johan Kokenberg
Kosten:€ 250,--, voor gehele cursus

Zij die onze planeet ter harte gaan voelen zich gemakkelijk heen en weer geslingerd tussen zorg en hoop, woede en verdriet, cynisme en desillusie. Tijdens drie bijeenkomsten stellen wij ons de vraag: hoe blijf ik overeind, aandachtig en bezield? Door te kijken en te luisteren naar wat kunstenaars en mystici ons in dit verband te zeggen hebben zoeken we naar een passend antwoord.

Data:Nog niet bekend
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Herman Scholte - Albers
Kosten:€ 15,-- voor 3 bijeenkomsten.

 

Data: Nog niet bekend
Tijd:
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Programmagroep
Kosten:Geen

Rond de sterfdag (26 juli) van de karmeliet Titus Brandsma zal er een bezinningsprogramma worden aangeboden.

Ter zijner tijd volgt hier het programma.

I.v.m. corona in 2020 geen activiteit.