In de stiltetuin bij het klooster is een labyrint aangebracht; een labyrint is géén doolhof: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg. Het biedt de mogelijkheid van het begaan van een ‘innerlijke weg’, loslaten, ontvangen en toelaten. Op de weg naar binnen laat je los wat je achter je wilt laten. In het midden kun je dan nieuwe inzichten ontvangen. Samen maken we kennis met deze loopmeditatie en wisselen uit wat het.

Datum:zaterdagen:28 sept., 26 okt., 23 nov. 2019; 25 jan., 29 febr., 28 maart, 25 april en 30 mei 2020
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Frida Koopman of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,- Aanmelden gewenst.
Tijd: 9.30 – 11.30 uur

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang.

 

ALMELO

Plaats:Karmelklooster, Rembrandtlaan 25
Datum:Donderdag 19 september 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Begeleiding:Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 5,--

ENSCHEDE

Plaats:Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2
Datum:Maandag 9 september 2019
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Herre Roorda

HENGELO

Plaats:Onze Lieve Vrouwe kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6
Datum:Groep 1:
Dinsdagen 17 sept. en 19 nov. 2019, van 10.00- 12.00 uur

Groep 2:
Donderdagen: 19 sept. en 21 nov. 2019, van 14,30 -16,30 uur
Begeleiding:Jo Nibbelke, Remke van Marle

ZENDEREN

Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46
Datum:Voor data en tijd, neem contact op met ddbo@hetnet.nl
Tijd:
Begeleiding:Doekle de Boer

Lectio Divina wordt sinds eeuwen in kloosters gebruikt om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Zó samen lezen blijkt inspirerend te zijn om te komen bij wat het evangelie ons hier en nu te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

ALMELOKarmelietenklooster, Rembrandtlaan 25
Data:Dinsdag 10 & 24 september, 8 & 22 oktober, 5 & 26 november en 10 december 2019.
14 & 28 jan., 11 & 25 febr., 10 & 24 mrt, 21 apr., 5 & 19 mei, 2 en 16 juni 2020
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding: Els Bos, Wil Kemerink
Kosten:€ 5,--
HENGELORaphael-Exoduskerk, Mozartlaan 139a
Data:Iedere maandag vanaf 2 september 2019
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Anja van de Haar
informatie anjavandehaar@kpnmail.nl

De natuur kan ons steeds weer tot verwondering brengen voor de Schepping. Lopen zonder haast en in stilte geeft ruimte om onze gedachten los te laten en bij ‘een diepere laag’ in onszelf te komen. Iedere wandeling heeft een thema b.v. loslaten, verwondering, ‘Jouw Weg in het leven’. We beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwisseling.

Tijd:9.30 - 12.30 uur
Data:18 jan., 15 febr., 14 mrt., en 9 mei 2020
Kosten:€ 5,-- per wandeling.
Begeleiding:Frida Koopman
Plaats:Karmelietenklooster, Hertmerweg 46, Zenderen

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer. Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben, en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren. Na een korte inleidende tekst en aandachtsoefening mediteren we 45 minuten.

Data:Iedere dinsdag m.i.v. 4 september 2019
Tijd:19.30 - 20.45 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst
Aanmelden gewenst.

Wij lezen samen teksten van geestelijke schrijvers van vroeger en nu en stellen ons de vraag op welke manier ze met ons eigen leven te maken hebben. Een vraag, die verrassende en verhelderende antwoorden oproept en bijzondere inspiratie geeft. Het boek van Kick Bras, “Mystiek leven, levenslessen in mystieke teksten” is voor ons de leidraad. Er zijn twee parallelle groepen.

Data:Donderdagen; 19 sept., 17 okt., 21 nov., 19 dec., 2019
16 jan., 20 febr., 19 mrt., 16 april, 14 mei, en 18 juni 2020.
Tijd:Groep 1: 14.15 - 16.15 uur o.l.v. Paula Tielemans
Groep 2: 14.30 -16.30 uur, o.l.v. Tjalling van Balen
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Tjalling van Balen of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,-- per keer, of € 50,-- voor 10 bijeenkomsten.
Aanmelden gewenst.

Aan de hand van de Nieuwe Katechismus, het boek dat zoveel beroering bracht en waarbij door het Vaticaan zoveel vragen werden gesteld over de rechte leer, wil ons helpen om samen te praten over “Wat geloof ik nu eigenlijk?

 

Data:woensdag 4 september 2019
overige data in overleg met de groep
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Edgar Koning
Kosten:€ 5,-- Aanmelden gewenst

Over vragen die u aan het hart gaan, zoals: waarvoor leven we, wat geeft mij inspiratie, hoe komt het dat er zoveel onrecht en lijden is?

Data: 3 woensdagmiddagen: 2, 16 en 30 oktober 2019,
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 15,-- voor 3 bijeenkomsten

 

We lezen teksten van Thérèse van Lisieux (1873 – 1897). In een mensenleven gaat het om een zoeken van evenwicht tussen ‘zelf-doen’ en ‘je toevertrouwen’. In de relatie met het mysterie dat wij God noemen is het niet anders. De visie van Thérèse  – haar kleine weg – getuigt van een grote liefde en groot vertrouwen. Een jaarlang ontdekken we in een vaste groep hoe zij ons kan inspireren voor onze Weg in het leven.

 

Data:Donderdag 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december 2019
2 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 6 juni 2020
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Herre Roorda
Kosten:€ 50,- voor 10 bijeenkomsten.
Aanmelden gewenst.

De meer dan 800 jaar oude Karmelregel is meer dan een kloosterregel. Bij een aandachtig lezen blijkt zij nog steeds een inspiratiebron voor iedere christen te kunnen zijn.

We lezen de regel om te ontdekken waar ze ons aanspreekt en ons tot hulp en stimulans kan zijn bij het gaan van onze eigen levensweg.

Het afgelopen seizoen zijn we al met een groepje met de regel bezig geweest en we gaan daar nu mee door. Maar nieuwe mensen die zich willen aansluiten zijn van harte welkom!

Data:Woensdagen: 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec., 2019. 15 jan., 19 febr., 18 mrt,. 15 april, 20 mei en 17 juni 2020.
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Doekle de Boer
Kosten:€ 50,-- voor 10 bijeenkomsten, of € 5,-- per keer.

Als we aangeraakt worden door onze ervaring met God komen we in beweging om er uitdrukking aan te kunnen geven. In vier bijeenkomsten willen we met elkaar delen hoe we door God aangeraakt zijn en op welke manier we met respect en eerbied voor ieders beleving hierover kunnen spreken.

Data:15, 22 en 29 jan., en 5 februari 2020
Tijd:19.00 uur tot 21.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Pierre Marnette en Hauw Sien Thé
Kosten:€ 20,-- voor 4 bijeenkomsten

In het kader van het jaarthema “Hart voor de schepping”  kijken we in het voorjaar  naar de film “Genesis”, waarin een oude Afrikaanse man vertelt over de oerknal, het ontstaan van de wereld en van het leven, en naar de documentaire “Human”, in 2 delen, met daarin een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet. Naar aanleiding daarvan gaan we met elkaar in gesprek over onze geloofsbeleving en religieuze ervaring.

Data:Vrijdagen 10 jan., 7 febr. en 6 maart 2020.
Tijd:van 14.30 - 17.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst.

De Icoon die we gaan ‘schrijven’ is de “Deësis”(verzoek, bemiddeling) Het is een van oorsprong Byzantijnse compositie waarbij Christus als rechter te midden van Maria en Johannes de Doper is geplaatst. We werken in een bezinnende sfeer volgens de Russische traditie.

Data: Najaar: 13 maandagen: 16 sept- 9 dec. 2019
Voorjaar: 14 maandagen: 13 jan. - 20 april 2020
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Begeleiding:André Bourgogne en Johan Kokenberg
Kosten:€ 250,--, voor gehele cursus

Psalmen zijn
naderingen van God,
ze zijn onderweg
naar het Grote Geheim
van alle leven,
honderdvijftig pelgrimswegen.
Bid je een psalm,
dan trek je weg
uit je veilige omgeving.
Je stelt je bloot
aan Wezer
die ieder uitnodigt
te gaan leven.
Soms gebeurt er een wonder.
Niet langer nader ik,
maar de Oneindige trekt mij
en nadert mij.
Grote vreugde overkomt mij.
Mijn naderingen worden
Gods naderingen.

Data:donderdag 24 okt., 7 en 21 nov. 2019
Tijd:19.30 - 21.15 uur
Plaats:karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Paul Reehuis psalm 15, 24 oktober
Anne-Marie Bos psalm 65, 7 november
Kees Waaijman psalm 40, 21 november
Kosten:€ 5,-- per avond

Zij die onze planeet ter harte gaan voelen zich gemakkelijk heen en weer geslingerd tussen zorg en hoop, woede en verdriet, cynisme en desillusie. Tijdens drie bijeenkomsten stellen wij ons de vraag: hoe blijf ik overeind, aandachtig en bezield? Door te kijken en te luisteren naar wat kunstenaars en mystici ons in dit verband te zeggen hebben zoeken we naar een passend antwoord.

Data:Dinsdag 3, 10 en 17 maart 2020.
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Herman Scholte - Albers
Kosten:€ 15,-- voor 3 bijeenkomsten.

Wat spreekt je aan in het bezinningsaanbod van Karmel Twente? Op deze avond wil de programmagroep nadenken over het lopende en komende jaarprogramma. Ieder is van harte welkom om mee te denken.

Data:Nieuwe datum volgt
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Programmagroep
Kosten:Geen

Waar heb jij je verborgen,
Geliefde, en mij liet je in zuchten achter?
Als het hert ben jij gevlucht,
terwijl je mij getroffen hebt;
jou naroepend was ik heen, en jij was gegaan.

 

De Spaanse mysticus Jan van het Kruis( 1542-1591) is een groot kenner van de diepten van de menselijke ziel in haar godsverhouding. Daarom is hij ook een van de beste leermeesters voor mensen die zoeken hoe hun weg te vinden met God en Gods weg met hen.

Geïnspireerd op het Bijbelse Hooglied beschrijft Jan van het Kruis in het Geestelijk Hooglied de weg die een ziel gaat als zij geraakt is door de liefde van God. Op haar zoektocht in deze liefde wordt zij steeds meer uit haar beelden en ideeën over God weggetrokken, om uiteindelijk tot rust te komen in de Beminde.

We lezen gedeeltes uit het gedicht en het bijpassende commentaar, om te ontdekken wat het kan betekenen voor onze eigen zoektocht.

Data:Zaterdagen: 8 en 22 februari 2020
Tijd:10.30 - 15.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Hettie Berflo
Kosten:€20,00 voor twee bijeenkomsten.

Generaties christenen zijn, vaak zonder zich dat te realiseren, niet alleen opgegroeid met de scheppingsverhalen uit de bijbel – Genesis 1,2 en 3 – maar ook met apocriefe vertelstof daaromheen. Die apocriefe verhalentraditie blijkt krachtig en wijdverbreid.

Middeleeuwse schilders hebben uit beide bronnen geput toen zij de heilsgeschiedenis aanschouwelijk maakten in geïllustreerde bijbels en getijdenboeken, op wanden van kerken en kapellen en op olieverfschilderingen op paneel.

In woord en beeld worden wij ingeleid in de scheppingsverhalen van die tijd.

Data:Woensdag 13 mei 2020
Tijd:10.15 – 11.45 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Jeanne van der Stappen-Heyvaert
Kosten:€ 5,--

Soms word je innerlijk geraakt door een kunstwerk, een foto, een tekst. Echter al snel wordt je aandacht weer gericht op  “het gewone leven’ en gaat het voorbij. Toch kunnen juist zulke momenten je inzicht geven waar het jou om gáát in jouw leven.

Wij laten ons raken door een lied, een schilderij, een tekst en nemen de tijd om het op ons in te laten werken. Daarna delen we dit met elkaar, zo komt er een uitwisseling op gang die ons helpt te zien wat er in ons leeft, wat ons raakt en in beweging zet.

Data:Woensdag 23 september en 3 & 10 oktober 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Franciska Soepboer en Frida Koopman
Kosten:€ 15,-- voor 3 bijeenkomsten

Wat is de Karmel? Wat beweegt mensen die zich laten inspireren door de Karmeltraditie. Kan deze ook mij inspireren? Wil je meer weten over de Karmelspiritualiteit en met name wat de Karmel in Twente kan betekenen voor jou? Kom dan naar de informatieochtend in het klooster in Zenderen

Data:zaterdag 16 november 2019
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Hertmerweg 46
Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte - Albers

Rond de sterfdag (26 juli) van de karmeliet Titus Brandsma zal er een bezinningsprogramma worden aangeboden.

Ter zijner tijd volgt hier het programma.

Het Scheppingsverhaal vertelt niet ‘hoe’ maar ‘waartoe’ de aarde geschapen. Wat kun je daarin ontdekken over de zin van leven? Hoe kun je omgaan met de tegenstrijdigheden in het leven; chaos en ordening,  goed en kwaad, verschillend zijn en toch één.

Marc Chagall heeft de oude verhalen met innerlijke ruimte en grote verbeelding ‘nieuw’ geschilderd. Zijn doeken helpen ook ons Bijbel en leven dichter bij elkaar te brengen. Steeds lezen en bespreken we een Bijbeltekst, daarna kijken we naar enkele schilderingen hierover van Chagall en zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.

Data:Woensdagen: 2 okt., 6 nov., 4 dec., 2019 8 jan., 5 febr., 2020
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Annet Zoet
Kosten:€ 25,-- voor de serie. Aanmelden gewenst.

In de Bijbel komen veel verschillende vrouwen voor soms, moedig, bang, of volgzaam, staan ze aan de oorsprong van bevrijdende bewegingen. Vrouwen die in weerwil van wat van hen verwacht werd, hun eigen weg gingen en zo Gods Scheppingswerk een nieuw spoor gaven. Kunnen ze ook ons op een ‘nieuw’ spoor zetten? .

In Bibliodrama komen je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de Schrift bij elkaar. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het Bijbelverhaal.

Data:Zaterdagen: 12 en 26 okt., en 9 nov., 2019
Tijd:9.30 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman en Herman Scholte Albers
Kosten:€ 15,-- voor drie bijeenkomsten. Aanmelden gewenst.

Het evangelie volgens Marcus is het kortste en misschien ook wel het meest fascinerende. Een van de  dragende thema’s  van het boek is de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt zich het geheim van zijn identiteit. De parabel van het zaad en de parabel van de wijnboeren leveren de grondmetaforen voor het verstaan van de mystieke laag in dit evangelie. Graan en druiven, gebroken brood en uitgegoten wijn ontsluiten het mysterie. In twee bijeenkomsten volgen we de draden in de tekst die leiden tot de onthulling van de identiteit van Jezus. We verkennen ook wat dat betekent voor navolging. Onbaatzuchtige liefde is wat alles verbindt.

Data:Vrijdag 29 nov., en 6 dec., 2019
Tijd:14.30 - 17.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Huub Welzen
Kosten:€ 10,00 voor twee bijeenkomsten. Aanmelden gewenst

Laat klinken de schoonheid van het lied  en van de diepte van je ziel.
Zing over de Schepping en haar schepselen, over Gods niet aflatende uitnodiging zijn Schepping lief te hebben, en over zijn oneindige barmhartigheid bij al onze pogingen zijn wil te verstaan en te doen. Laat je meenemen door tekst en muziek, op de stroom van je adem en die van de ander.
We zingen uit kerkelijk repertoire van diverse bronnen en tijden.
De zangmiddag wordt afgesloten met een Vesper, een gebedsdienst waarin de gezongen liederen  van die middag een plek krijgen. Iedereen die graag zingt is welkom.

Data: vrijdag 8 mei 2020
Tijd: 14.45- 17.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding: Anne-Marie ter Beke
( www.zangschoolzingjezelf.nl)
Kosten:€ 10,-. Voor het maken van de zangbundels graag van te vore aanmelden.