Een labyrint is géén doolhof; in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg’ jouw weg door het leven! Het labyrint heeft een universele betekenis. Zij is bekend in diverse religieuze en culturele tradities. Na een introductie over de betekenis van het labyrint maken we kennis met de werking van deze loopmeditatie in de kloostertuin van Zenderen.

Datum:zaterdag: 29 september, 27 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 30 maart, 25 mei
Tijd:9.30 - 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Frida Koopman en Paula Tielemans
Kosten:€ 5,--

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang.

 

ALMELO

Plaats:Karmelklooster, Rembrandtlaan 25
Datum:donderdag: 20 september, 15 november, 14 februari, 16 mei
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Begeleiding:Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 5,--

ENSCHEDE

Plaats:Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2
Datum:Maandag: 10 september 2018
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Herre Roorda

HENGELO

Plaats:Onze Lieve Vrouwe kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6
Datum:Groep 1:
dinsdag 25 september en 20 november 10.00- 12.00 uur.

Groep 2:
Donderdag 27 september, 22 november 14.30 - 16.30 uur.
Begeleiding:Jo Nibbelke, Remke van Marle

ZENDEREN

Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46
Datum:Woensdag 13 augustus
Tijd:15.00 -16.30 uur.
Begeleiding:Doekle de Boer

Wat gebeurt er met ons wanneer we het evangelie lezen? Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? Eerst lezen we wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

ALMELOKarmelietenklooster, Rembrandtlaan 25
Data:dinsdagen: 18 september, 2,16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni
Tijd:10.00-12.00 uur
Begeleiding: Els Bos, Wil Kemerink
Kosten:€ 5,--


HENGELORaphael-Exoduskerk, Mozartlaan 139a
Data:Iedere maandag vanaf 3 september
Tijd:10.00-12.00 uur
Begeleiding:Anja van de Haar

Steeds opnieuw kan de natuur je tot stilte en verwondering brengen en kun je opengaan voor de heelheid van de Schepping. Na een meditatief moment wandelen we in stilte.

Data:Zaterdag 6 oktober 2018, 16 februari 2019
Tijd:9.30 - 12.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Hertmerweg 46, Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 5,--

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’, tot onszelf. In de ruimte die dan ontstaat kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven. Kunnen we opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer. Vanwege het jaarthema worden inleidende teksten omtrent aandachtig leven gebruikt.

Data:elke dinsdagavond
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Wij lezen samen teksten van geestelijke schrijvers van vroeger en nu en stellen ons de vraag op welke manier ze met ons eigen leven te maken hebben. Een vraag, die verrassende en verhelderende antwoorden oproept en bijzondere inspiratie geeft. Het boek van Kick Bras, Mystiek leven, levenslessen in mystieke teksten is voor ons de leidraad.

Dagdeeldonderdagmiddag
Data:20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 11 april, 16 mei en 20 juni 2019
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Tjalling van Balen
Kosten:€ 5,--

Deze zomer zal er rond de sterfdag van Titus Brandsma geen Titusexcursie zijn. In plaats daarvan zal er vrijdag 20 juli een bijeenkomst zijn in de Karmel van Zenderen. We bezinnen ons op een tekst van Titus met aansluitend een korte viering. Na een broodmaaltijd zal dan de film van ‘Titus de musical’ vertoond worden.

Datum:vrijdag 20 juli
Tijd:16.30 - 22.00 uur
Plaats:Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman en Paula Tielemans
Kosten:€ 10,-- incl. broodmaaltijd
€ 5,-- alleen musicalgedeelte
Opmerking:Bij de aanmelding vermelden of u het gehele programma volgt of enkel avondprogramma

We lezen passages uit de nieuwe Catechismus en proberen van daaruit voor onszelf een antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat geloof ik nu eigenlijk?’

Data:woensdag 5 september 2018
overige data in overleg met de groep
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Edgar Koning
Kosten:€ 5,--

Jezus geneest zieken, drijft duivels uit en wekt doden op. Wie Hem aanroept zal gered worden. We gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van Jezus voor ons.

Data:Woensdagen 3 en 24 oktober, 7 november
Tijd:15.00 - 17.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 5,--

We lezen het boek ‘De karmelitaanse weg’ van de Amerikaanse karmeliet John Welch. Dit boek is een inleiding in de karmeltraditie op basis van de geschiedenis van de eerste karmelieten in de geschriften van de 16e eeuwse karmelmystici Teresa van Avila en Johannes van het Kruis

Data:Donderdagen: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Herre Roorda
Kosten:€ 5,--

De Karmelregel is meer dan een kloosterregel. Zij was en is ook een inspiratiebron voor iedere christen. We lezen de regel om te ontdekken waar ze ons aanspreekt en ons tot hulp en stimulans kan zijn bij het gaan van onze eigen levensweg.

Data:Woensdagen: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Doekle de Boer
Kosten:€ 5,--

Spreken over onze sprirituele ervaring is niet vanzelfsprekend. Het is een anders soort spreken dan het gesprek over wat waar is. In drie bijeenkomsten willen we spreken over onze geloofservaringen aan de hand van teksten uit spirituele tradities die gaan over ons spreken over God.

Data:volgt later
Tijd:volgt later
Plaats:volgt later
Begeleiding:Pierre Marnette en Hauw Sien Thé
Kosten:volgt

We kijken respectievelijk naar de BBC documentaire ‘Goddelijke vrouwen’ en de films Maria Magdalena en Babette’s Feast om daarna met elkaar in gesprek te gaan over onze geloofsbeleving en religieuze ervaring.

Data:Vrijdagen 11 januari, 8 februari en 8 maart 2019
Tijd:van 14.30 - 17.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Kosten:€ 5,--

Iconen worden wel ‘vensters op de eeuwigheid’ genoemd. Al schilderend komt de icoon voor je tot leven. In een bezinnende sfeer, met op de achtergrond byzantijnse muziek schilderen we een icoon. We schilderen de icoon ‘Moeder Gods van de tederheid’.

Data:14 maandagen van 21 januari tot 29 april
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmelklooster Almelo
Begeleiding:André Bourgonje en Johan Kokenberg
Kosten:€ 125,00
Data:Maandagen 17 september t/m 17 december 2018
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmelklooster Almelo
Begeleiding:André Bourgogne en Johan Kokenberg
Kosten:125,--

De psalmen zijn eeuwenoude gebeden, die tot op de dag van vandaag gebeden worden. We staan stil bij vragen als: wat zijn psalmen, wat is hun betekenis en hoe kun je de psalmen bidden in onze tijd.

Data:Woensdagen 23 januari, 6 en 27 februari
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:André Zegveld en José van den Bosch- van Os
Kosten:€ 5,--

De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om stil te staan bij onze levenshouding en onze betrokkenheid op de wereld. We laten ons inspireren door ‘Laudato Si’ van paus Franciscus. We beginnen met een liturgisch moment en bezinnen ons daarna op teksten uit de encycliek.

Data:Donderdagen 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 2018
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Herman Scholte - Albers
Kosten:€ 5,--

Wat spreekt je aan in het bezinningsaanbod van Karmel Twente? Op deze avond wil de programmagroep nadenken over het lopende en komende jaarprogramma. Ieder is van harte welkom om mee te denken.

Data:Dinsdag 12 maart
Tijd:19.30 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:
Kosten:

Op de geestelijke weg zijn er tijden dat alle grond en zekerheden worden weggenomen. Het geschrift de ‘Donkere Nacht’ van de Spaanse mysticus Jan van het Kruis ( 1540 – 1591) is een hulp en een steun voor ieder die zich steeds meer in het niet-weten bevindt. Wij lezen zijn teksten en spiegelen ons er aan.

Data:Zaterdagen 16 en 23 maart
Tijd:10.30 - 15.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Susan van Driel
Kosten:€ 20,-- voor twee bijeenkomsten

In de litanie van Loreto wordt Maria o.a. aangesproken als de Moeder van de levenden en Huis van de Wijsheid. Haar titels waren en zijn een bron van inspiratie voor beeldende kunstenaars. Aan de hand van enkele Middeleeuwse verbeeldingen bezinnen wij ons op haar betekenis voor ons.

Data:Woensdag 8 mei
Tijd:10.15 - 11.45 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Jeanne van der Stappen - Heyvaert
Kosten:€ 5,--

Aan de hand van een tekst, gedicht, foto, filmfragment of kunstwerk, kijken we vanuit verschillende gezichtspunten naar ons dagelijks leven met het doel om hier dieper inzicht in te krijgen. In een ‘collatio’, ofwel in een ‘goed gesprek’ ontmoeten we elkaar op basis van openheid en gelijkwaardigheid.

Data:Woensdagen 20 en 27 maart en 3 april
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Franciska Soepboer en Frida Koopman
Kosten:€ 5,--

Wat is de Karmel? Wie en waar zijn de karmelieten in Twente anno 2018? Waar staan ze voor? Voor allen die graag meer willen weten over de Karmelfamilie in Twente is er een informatieochtend in het klooster in Zenderen

Data:Zaterdag 9 februari
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Hertmerweg 46
Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman, Remke van Marle en Herman Scholte - Albers