Als we van binnenuit stil worden, komen we ’tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God.  Dit vraagt oefening steeds weer.  Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren.  Vooraf is er een moment van ontmoeting met koffie/thee, waarna we naar de kapel gaan.  Na een aandachtsoefening en korte inleidende tekst mediteren we.  Deze tekst met een afbeelding krijg je per mail thuis.

We sluiten af met een korte bede en vertrekken daarna in stilte huiswaarts.

Data:Wekelijks op dinsdag beginnende 6 september 2022
Tijd:19.30 - 20.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:najaar € 60,-
Kom je nieuw dan is er een probeermaand voor € 15,-
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. meditatie

We lezen hoofdstukken uit de Karmelregel, een regel die richting en houvast geeft in het leven van alledag. Als vertrekpunt daarbij gebruiken we de inleidingen die Kees Waaijman gehouden heeft in het kader van ‘800 jaar Karmelregel’.

Data:Dinsdag 6 sept, 4 okt, 1 nov, en 6 dec. 2022
Tijd:10.00 – 11.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Doekle de Boer en Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 20,- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Levensregel

Iedere bijeenkomst gaan we de ruimte van een psalm binnen om de spiritualiteit ervan de verkennen. We doen dit allereerst door te luisteren naar een uitleg van Kees Waaijman. Vervolgens bezinnen we ons gezamenlijk op de vraag  hoe de psalm ieder persoonlijk raakt en doorwerkt in ons leven. Tot slot vieren we de  psalm in een getijdengebed.

Data:Vrijdag 9 sept., 14 okt, 11 nov en 9 dec. 2022
Tijd:10.00 – 11.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Herre Roorda en Herman Scholte-Albers
Kosten:€ 20,- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Biddend leven

Lopend zonder haast en in stilte ga je als vanzelf open voor de natuur én kun je tevens op ‘een diepere laag’ in jezelf komen.

Iedere wandeling staat op zich en heeft een ander thema. b.v. loslaten, verwondering, ‘Jouw Weg in het leven’. We beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwisseling.

We starten vanuit het klooster in Zenderen, of in de directe omgeving. De wandeling is ± 5 km.

Data:Zaterdag 10 sept, 8 okt, 12 nov, 10 dec. 2022
Tijd:9.30 – 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:€ 20,-voor alle vier de wandelingen of €5,-- per wandeling. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Stiltewandeling

Het maken van een icoon, met Byzantijnse muziek op de achtergrond,  kan je rust en verstilling geven. Ervaring is niet nodig; stapsgewijs leren we hoe de icoon te schilderen.

Het thema voor het najaar 2022: ‘Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht’

Gedeelte uit een smeekgebed uit de 3e eeuw na Christus. Nog steeds één der meest geliede gebeden uit de liturgie en de volksvroomheid van de Oosterse kerken. De icoon van de Moeder Gods van Kazan heeft een diepe betekenis. Ze wordt veel ‘aanbeden’ in Oekraïne. Ze is ook de patrones van Rusland. De icoon heeft een bewogen geschiedenis.

Data:Iedere maandag van 12 september – 12 december 2022
Tijd:19.30 - 21.45 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Hertmerweg 46
Begeleiding:André Bourgonje en Johan Kokenberg
Kosten:€ 150,-- inclusief plankje en verf.
OpgaveKan tot uiterlijk vrijdag 9 september 2022; via email: karmeltwente@karmel.nl of tel: 06-20464520.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

 

Mystiek heeft met het gewone leven te maken.

Mystiek is niet alleen voor anderen, maar voor ieder die op zoek is naar hoe te geloven in deze tijd.

Door de eeuwen heen hebben mystici hierover geschreven en kunnen ons een weg wijzen naar de Bron van Leven.

In het boek “Mystiek leven” van Kick Bras vinden wij een ruim aanbod van teksten die wij kunnen gebruiken als leidraad voor onze eigen inspiratie.

In maandelijkse groepsbijeenkomsten bespreken wij een tekst om vervolgens te ontdekken wat deze met ons eigen leven te maken heeft.

 

Data:Aanmelden verplicht.
Donderdag 15 sept, 20 okt, 17 nov en 15 dec.
Tijd:14.30u - 16.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Tjalling van Balen
Kosten:€ 50,-- voor het hele jaar,
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. levenslessen in mystieke teksten Tjalling van Balen

 

In het seizoen 2022-2023 verdiepen we ons in de dagboekaantekeningen van Dag Hammarskjöld.

Dag Hammarskjöld was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 10 april 1953 tot 18 september 1961. Hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo.

Zijn dagboekaantekeningen gebundeld onder de titel ‘Merkstenen,’ zijn na zijn dood gevonden. Deze aantekeningen vertellen over de mystieke weg die Hammarskjöld ging, soms met moeite en in eenzaamheid. Het laat ons zien hoe een groot man die zich volledig inzet voor de vrede soms worstelt met God, de ander en zichzelf, en zich gaandeweg verzoent met zijn lot. Samen lezend kan hij ook voor ons een inspiratiebron zijn.

Data:2022: 19 september, 31 oktober, 28 november, 19 december,
2023: 23 januari, 20 februari , 20 maart, 17 april, 15 mei
Tijd:14.30 -16.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Paula Tielemans
Kosten:€ 45,-- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. samen mystieke teksten lezen, Paula Tielemans

 

We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna verbinden we de tekst met het heden, wat doet deze tekst met mij, met ons?

Lectio Divina wordt sinds eeuwen in kloosters gebruikt om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Zó samen lezen blijkt inspirerend te zijn om te komen bij wat het evangelie ons hier en nu te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

ALMELOElisakerk, Rembrandtlaan 23
Data:Aanmelden verplicht:
Dinsdag 6 en 20 sept., 4, 18 en 25 okt., 1, 15, en 29 nov. en 6 dec.
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Begeleiding: Els Bos, Wil Kemerink
Kosten:€ 25,--najaar, en € 25, voorjaar. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Rond de Schrift Almelo

Maandelijkse Samenkomst Karmel Twente: Vieren – Verbinden – Verdiepen

Na een viering en een broodmaaltijd verdiepen we ons vanuit de Karmelitaanse spiritualiteit in een actueel thema. De samenkomsten hebben een open karakter, iedereen is welkom. Wel is  aanmelden vooraf gewenst.

De eerstvolgende bijeenkomst was op 23 september 2022. Het stichtingsbestuur zal informatie geven over; waar staan we nu? Waar zijn we mee bezig?  Samen met allen die die avond aanwezig zijn stellen we ons de vraag:Wat hebben we gedaan als Karmel Twente ( zowel het centrum voor spiritualiteit als de Samenkomst) Hoe staan we ervoor? Waar richten we onze aandacht op?
In de link een verslag van deze avond  2022-09-23 verslag

Data:Vrijdag 28 oktober (Elisa Almelo); 25 november 2022 en zondag 8 januari 2023 Zenderen (nieuwjaarsreceptie)
Tijd:17.30 - 20.30 uur
Plaats:Zie data
Kosten:Om deze vorm van bijeenkomen ook financieel mogelijk te maken wordt een richtbedrag van tussen € 50,-en 75,-per seizoen (2022-2023) of vrije gift op prijs gesteld (voor nieuwkomers wordt een richtbedrag van € 5,– of vrije gift op prijs gesteld). Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Samenkomst Karmel Twente

Onze levensweg beweegt steeds  weer tussen een naderen tot en verwijderen van datgene wat ons ten diepste beweegt. Het lopen van een labyrint kan je helpen om dit te ervaren en je nieuwe inzichten  geven over jouw staan in het leven. Deze loopmeditatie samen doen en daarna uitwisselen geeft een extra verdieping.

Op de laatste zaterdag van september en november is daartoe de mogelijkheid.

Op andere tijden kun je het labyrint ook op eigen gelegenheid lopen.

Als groepje kun je hierbij begeleiding aanvragen.

Data:Zaterdagen 24 sept, op verzoek aan te vragen.
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Frida Koopman of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,-

Film en Spiritualiteit op woensdag van 15.00 – 17.00 uur

Staat God centraal in ons leven? Geloven we dat Jezus de wereld redt? Staan wij aan de kant van de machthebbers? Deze vragen worden ons gesteld door de films die we gaan zien.

Woensdag 28 september: Het zout van de aarde

Een verrijkende documentaire voor wie van natuur en mensen houdt.

Salgado hield van de natuur, hij hield van de mensen ‘zij zijn het zout van de aarde’.

Met de indrukwekkende documentaire The Salt of the Earth brengt de filmmaker Wim Wenders een hommage aan Sebastião Salgado, sociaalfotograaf met een missie ‘Een bijzonder aangrijpende documentaire die je medeleven weet te trekken’.

Woensdag 12 oktober: Testament  van een missie

Testament van een Missie (2016) gaat over de Spiritijnen, ofwel de missionarissen van de heilige Geest is een congregatie die overal in de wereld werkzaam is geweest In Berg en Dal (bij Nijmegen) ontstond door hen in 1958 het Afrika Museum De congregatie werd in 1703 in Parijs gesticht. De naam Spiritijnen komt van Spiritus en heeft te maken met de geest die hen bezielt: Oog voor de meest verlatenen, de vrij gekochte slaven, opkomen voor de onderdrukten, een veilige plaats bieden voor wie zich bedreigd voelen, vluchtelingen opnemen in de kerk, mensen onderwijs geven, zorg voor gehandicapten. Via onderwijs gaven zij mensen een ontwikkeling met behoud van eigen tradities. Zij richtten honderden scholen op ook voor hoger onderwijs en vakscholen

 

Woensdag 26 oktober: Blindsight

Tibetanen gaan er vanuit dat blinden door demonen worden bezeten, waardoor de kinderen gemeden worden door hun ouders, geminacht door hun dorpsgenoten en verworpen door de maatschappij. Gered door Sabriye Tenberken – een blinde opvoedster en avonturier die de eerste school voor blinden in Lhasa oprichtte – nodigen de leerlingen de beroemde blinde bergbeklimmer Erik Weihenmayer uit om hun school te bezoeken, nadat ze de verhalen gehoord hebben over zijn verovering van Mount Everest. Hij inspireert Sabriye en haar studenten om onder zijn leiding de berg te beklimmen.

‘Bijna te mooi om waar te zijn’ ‘Ontroerend’.

Data:28 sept, 12 en 26 okt. 2022
Tijd:van 15.00 - 17.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Aanmelding:Bij aanmelding keuzefilm vermelden.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst
Bij voorkeur overmaken op ons rekeningnummer: NL95RBRB 8835316170 t.n.v. Stichting Karmel Twente o.v.v. Film en spiritualiteit.

Leerlingen en docenten van het Titus Brandsma lyceum in Oss bracht een musical op de planken bij haar 90 jarig bestaan. In de musical zien we gebeurtenissen uit het leven van Titus en parallel daaraan het leven van Titia, een leerlinge van het lyceum. Titus komt van zijn standbeeld af en is  een steun voor haar in haar moeilijkheden. Wij De hoofdrolspelers zijn professionals; we  vertonen deze fraai uitgewerkte musical op dvd. Een hand-out met de belangrijkste teksten hebben wij voor ieder ter beschikking.

Een belevenis zowel voor jongeren als voor volwassenen.

Datum: Datum is verstreken.
Nieuwe datum na overleg
met f.koopman@karmel.nl
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:
Kosten:

Aan de hand van het boek “Zin in de ouderdom” gaan wij samen op zoek naar de zingeving in ons leven.

Volgend op ons arbeidzame leven glijden we niet meer moeiteloos het graf in, maar mogen we of moeten we nog een hele tijd verder. Het is een onmogelijk plan om gedurende die jaren ‘alleen maar leuke dingen’ te doen.

‘Dit boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken.

Data:Vrijdag 7 en 21 okt en 4 nov. 2022
Tijd:10.00 – 12.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Hauw Sien The en Remke van Marle
Kosten:€ 15,- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Zin in de ouderdom

WAAR TIJD NIET TELT

Wij mensen kennen allemaal het begrip tijd: we bewegen ons ‘door de tijd’; na ‘verloop van tijd’ beginnen we ergens aan en soms ‘staat de tijd stil’.

Vaak vinden we het ‘hoog tijd’ en een andere keer hebben we ‘geen tijd’.

Om niet in de greep van de tijd te komen proberen we zelf de tijd in de hand te houden.  Je zou kunnen zeggen dat we de tijd steeds maar aan het tellen zijn. En toch zouden we zo graag ontsnappen aan dat tellen. naar een tijd waar tijd niet telt.

De dichteres Vasalis schreef eens: ‘Er is geen tijd of is er niets dan tijd?’

Op enkele zaterdagmiddagen zullen we, aan de hand van Poëzie,proberen tegemoet te komen aan ons verlangen om, weg te trekken uit het eindige en weggetrokken te worden in het niet-eindige.

Data:Zaterdag 8 en 29 okt, en 19 nov. 2022
Tijd:14.30 – 16.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Wilma Snoeier
Kosten:€ 15,- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Waar tijd niet telt

Kunsthistorica Jeanne van der Stappen leidt ons aan de hand van o.a. miniaturen en paneelschilderingen van overwegend Vlaamse meesters langs afbeeldingen van de legendarische verhalen over Maria en het Jezuskind. Rond 1300 was het gebruikelijk alle evangelieverhalen te gebruiken dus ook de verhalen die niet in de officiële canon van de kerk zijn opgenomen.

Als men alle plaatsen waar Maria in het Nieuwe Testament voorkomt bij elkaar optelt, dan heeft men een verrassend zwakke basis om er de grote rijkdom van de mariologie op te bouwen. De bron voor de meeste voorstellingen van Maria moet dan ook niet gezocht worden in de canonieke maar in de apocriefe evangeliën

De maagd Maria is in het leven geroepen door verschillende mensen, op verschillende tijdstippen en om steeds andere redenen. Paus Paulus VI verwoordt het in 1974 aldus: ‘Men moet het als heel normaal beschouwen dat opeenvolgende generaties christenen in verschillende sociaal-culturele milieus hun gevoelens jegens de Moeder van Jezus hebben uitgedrukt op een manier die hun eigen tijd weerspiegelt’.

Jeanne van der Stappen heeft een eigen website: www.kunst-lezingen.nl

Data:Vrijdag 2 december
Tijd:10.15 – 11.45 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Jeanne van der Stappen-Heyvaert
Kosten:€ 5,- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Het verborgen leven van Maria

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang. Het jaarthema  voor 2022  is ‘ weerbaarheid’.  Aan bod komen onderwerpen als: Identiteit:- Wie ben ik? Verantwoordelijkheid- wat moet ik? Waarheid- wat weet ik? Vrijheid- wat wil ik?

HENGELO

Plaats: Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1, 7558 BAHengelo
Hengelo
Datum:Aanmelden verplicht:
Groep 1: start dinsdag 27 september 2022
van 10.00 uur tot 12.00 uur

Groep 2: start donderdag 29 september 2022
14.30uur tot 16.30 uur
Begeleiding:Jo Nibbelke, Remke van Marle
Kosten:n.v.t.

ENSCHEDE

Plaats:Parochieel centrum, Nieuwe Schoolweg 2
Datum:Aanmelden verplicht:
start maandag 12 september 2022
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Herre Roorda
Kosten:€ 5,- per keer. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Leesgroep Speling Enschede

ZENDEREN

Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46 Zenderen
Datum:Aanmelden verplicht:
start maandag 5 september 2022
Tijd:15.00- 17.00 uur
Begeleiding:Doekle de Boer
Kosten:€ 5,- per keer. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Leesgroep Speling Zenderen

Ieder jaar organiseert karmel Twente een bezinningsactiviteit rond Titus.

In 2022 zijn we naar Nijmegen geweest voor een Tituswandeling, een bezinning en een viering in het Titus Brandsma Memorial.

In de kerk van Zenderen is ook een gedachtenishoekje  met Titus.

De kerk is altijd open, u kunt er een kaarsje branden of even stil bij Titus verwijlen.

In de diepte God zien

Het water moge troebel zijn
en door de stromen van het leven
vaak zo vertroebeld wezen,
dat eerst na enige rust en bezinning
de blik tot de diepte kan boren,
waar wij God ontmoeten
in de grond van ons bestaan,
niettemin bezitten wij
het vermogen tot dat zien.
God is kenbaar in ons wezen,
wij kunnen Hem zien
en in zijn aanschouwing leven.
En die aanschouwing zal zijn invloed
niet missen op ons gedrag.
Hij zal zich dan ook
in onze werken openbaren.

Titus Brandsma: Godsbegrip (1932)