Onze levensweg beweegt steeds  weer tussen een naderen tot en verwijderen van datgene wat ons ten diepste beweegt. Het lopen van een labyrint kan je helpen om dit te ervaren en je nieuwe inzichten  geven over jouw staan in het leven. Deze loopmeditatie samen doen en daarna uitwisselen geeft een extra verdieping.

Iedere laatste zaterdag van de maand is daartoe de mogelijkheid.

Op andere tijden kun je het labyrint ook op eigen gelegenheid lopen.

Als groepje kun je hierbij begeleiding aanvragen.

Datum:Zaterdagen: 2021: 25 september , 30 oktober, 27 november,
Zaterdagen 2022: 29 januari , 26 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei
Plaats:Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Begeleiding:Frida Koopman of Paula Tielemans
Kosten:€ 5,-
Tijd: 9.30 – 11.00 uur

Het tijdschrift Speling wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil ruimte creëren voor het stellen van vragen, in woord en in beeld, bij wat er op ons afkomt. In de leesgroepen bespreken we de vier nummers van de lopende jaargang. Het jaarthema  voor 2021 is ‘Spiritualiteit van de seizoenen’. In het voetspoor van Titus Brandsma wordt gezocht naar eenvoud in het dagelijkse leven, te midden van een wereld die volop verandert. Elk seizoen is verbonden aan een bepaalde stemming:

ENSCHEDE

Plaats:Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2
Datum:Aanmelden verplicht:
maandag 6 september 2021
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Begeleiding:Herre Roorda

HENGELO

Plaats: Onze Lieve Vrouwekerk, O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo
Hengelo
Datum:Aanmelden verplicht:
Groep 1: 28 sept. en 23 nov 2021
van 10.00 uur tot 12.00 uur

Groep 2: 30 sept. en 25 nov. 2021
14.30u tot 16.30u
Begeleiding:Jo Nibbelke, Remke van Marle

ZENDEREN

Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46 Zenderen
Datum:Aanmelden verplicht:
donderdag 16 september 2021
Tijd:19.30 u - 21.30 uur
Begeleiding:Doekle de Boer

Lectio Divina wordt sinds eeuwen in kloosters gebruikt om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Zó samen lezen blijkt inspirerend te zijn om te komen bij wat het evangelie ons hier en nu te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. We lezen wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

ALMELOElisakerk, Rembrandtlaan 23
Data:Aanmelden verplicht:
Dinsdag: 2021: 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 2 en 16 november, 14 december.
In 2022: 11 en 25 jan., 8 en 22 febr., 8 en 22 maart, 5 april, 3 en 17 mei.
Tijd:14.30 - 16.30 uur
Begeleiding: Els Bos, Wil Kemerink
Kosten:€ 25,--najaar, en € 25, voorjaar. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Rond de Schrift Almelo

Ieder voorjaar kunnen we de uitbundige natuur intens beleven. Ze kan ons dichter brengen bij het wonder van leven, bij de  Schepping.

Vooral als we lopen zonder haast en in stilte kom je als vanzelf hiervoor open en kun je bij ‘een diepere laag’ in jezelf komen.

Iedere wandeling staat op zich en heeft een ander thema. b.v. loslaten, verwondering, ‘Jouw Weg in het leven’. We beginnen met een meditatie rondom dit thema en sluiten af met een uitwisseling.  We starten vanuit het klooster in Zenderen, of in de directe omgeving.

 

Tijd: 9.30 -12.30 uur
Data:Aanmelden verplicht:
zaterdagen: 19 maart en 23 april 2022
Kosten:€ 5,-- per wandeling.
Begeleiding:Frida Koopman
Plaats:Karmelklooster, Hertmerweg 46, Zenderen

Als we van binnenuit stil worden, komen we ’tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God.  Dit vraagt oefening steeds weer.  Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je inspiratie ook thuis te gaan mediteren.  Vooraf is er een moment van ontmoeting met koffie/thee, waarna we naar de kapel gaan.  Na een aandachtsoefening en korte inleidende tekst mediteren we.  Deze tekst met een afbeelding krijg je per mail thuis.

We sluiten af met een korte bede en vertrekken daarna in stilte huiswaarts.

Data:Iedere dinsdagavond vanaf 7 september 2021
Tijd:19.30 - 20.45 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Frida Koopman
Kosten:najaar € 60,-
Kom je nieuw dan is er een probeermaand voor € 15,-
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. meditatie

 

Thuis leest ieder een afgesproken tekst uit het boek van Kick Bras.  Aan de hand daarvan gaan we in gesprek over wat hetgeen we gelezen hebben met ons eigen leven te maken heeft.

 

Data:Aanmelden verplicht.
Donderdagmiddagen:
In 2021: 16 sep., 21 okt., 18 nov., en 16 dec.,
In 2022: 27 jan., 17 febr., 17 mrt., 21 apr., 19 mei, en 16 juni.
Tijd:14.30u - 16.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Tjalling van Balen
Kosten:€ 50,-- voor het hele jaar,
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. levenslessen in mystieke teksten Tjalling van Balen

 

De meer dan 800 jaar oude Karmelregel is meer dan een kloosterregel. Bij een aandachtig lezen blijkt zij nog steeds een inspiratiebron voor iedere christen te kunnen zijn.

We lezen de regel om te ontdekken waar ze ons aanspreekt en ons tot hulp en stimulans kan zijn bij het gaan van onze eigen levensweg.

Het afgelopen seizoen zijn we al met een groepje met de regel bezig geweest en we gaan daar nu mee door. Maar nieuwe mensen die zich willen aansluiten zijn van harte welkom!

Data:Opgave verplicht:
2021: 15 sept., 20 okt., 17 nov., en 15 dec.,
2022: 19 jan., 16 febr., 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni
Tijd:10.15 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding:Doekle de Boer
Kosten:€ 50,-- voor het hele seizoen. Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. karmelregel

Driemaal Film en Spiritualiteit op woensdag van 14.30 – 17.30 uur

In een kleine kring kijken we naar een film met artistieke en spirituele diepgang; films die ons kunnen raken en aan het denken zetten. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en onze plaats in de Schepping te verdiepen.

Na de film gaan we met elkaar in gesprek over onze eigen geloofsbeleving en onze plaats in de schepping.

Oscar et la dame rose op 9 februari

het thema in deze film is de dood van een jong kind. Geen loodzware, maar juist vederlichte, originele en bij tijden vrolijke film. Oscar is tien jaar oud en lijdt aan leukemie, hij schrijft vanuit zijn ziekbed brieven aan God. In die brieven, die sprankelen van levenslust, vertelt hij over oma Rozerood, een dame die hem regelmatig bezoekt en met hem praat over allerlei kleine en grote levensvragen. De christelijke boodschap versterkt de kracht en de betekenis van de film, die zowel voor volwassenen als kinderen veel te bieden heeft.

Chocolat 2000 op 30 maart

Op een dag arriveren in een dorpje, voortgedreven en gedragen door de geest, een moeder en haar dochtertje,. Ze hebben een tweeduizend jaar oud cacao-recept bij zich om dit dorp dat ziek is te genezen.

Vianne huurt een winkelpand en opent een chocolaterie. De officiële opening vindt plaats tijdens de vastentijd, iets waar een groot deel van het dorp schande van spreekt. Maar haar openheid en vriendelijkheid zorgen ervoor dat de dorpelingen langzamerhand opener worden en de sfeer in het dorp vriendelijker. Het wordt een proces van spanningen, hoop en liefde waarin voor diverse mensen er nieuw levensperspectief komt. Het verhaal speelt zich af in de vastentijd.

 

 

Het zout der aarde op 6 april

Salgado filmt gedreven door empathie voor de mensheid. Hij reisde 40 jaar lang naar alle uithoeken van de wereld om de verhalen van de meest kwetsbare mensen en plekken van onze planeet vast te leggen.

Van dichtbij zien we het menselijk lijden in haar meest rauwe en confronterende vorm.  Tegelijkertijd is de documentaire visueel zo krachtig en indrukwekkend dat je het menselijke doorzettingsvermogen en de wil om te leven voelt.  Het zout der aarde sleurt je mee in een wereld die anders moeilijk te bevatten is en zet je aan tot denken over hoe we onze wereld hebben ingericht en wat onze eigen rol daarin is. Zo laat ze zien dat de vernietiging van de natuur niet volledig onomkeerbaar is en biedt daarmee hoop en inspiratie.

Data:Woensdagen: 9 februari, 30 maart en 6 april 2022
Tijd:van 14.30 - 17.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Gerard Westendorp
Aanmelding:Bij aanmelding keuzefilm vermelden.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst
Bij voorkeur overmaken op ons rekeningnummer: NL95RBRB 8835316170 t.n.v. Stichting Karmel Twente o.v.v. Film en spiritualiteit.

Iconen, wie kent ze niet tegenwoordig! Ze hebben een bijzondere sfeer, een uitstraling waardoor je geraakt wordt, ze worden dan ook wel ‘vensters op de eeuwigheid’ genoemd. Het maken van een icoon kan je rust en verstilling geven. In 13 avonden word je stapsgewijs geleerd hoe de icoon te schilderen. Je hoeft geen ervaring  te hebben met (icoon) schilderen. De icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de achtergrond Byzantijnse muziek.

 

Dit voorjaar maken we de ‘vriendschapsicoon’, de Omhelzing van de apostelen Petrus en Paulus. De icoon symboliseert de eenheid van de Oosterse- en de Westerse kerk en staat voor vriendschap en broederschap.

Data:Maandagen: 17 januari 2022-11 april 2022
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Hertmerweg 46
Begeleiding:André Bourgonje en Johan Kokenberg
Kosten:€ 150,-- inclusief plankje en verf. Kwasten kunt u bij ons aanschaffen.
OpgaveKan tot 10 januari 2022; Karmeltwente@karmel.nl

In afwachting van de datum waarop de heiligverklaring bekend wordt gemaakt,

zijn er nog geen concrete data van activiteiten.

Wel is er in de kerk van Zenderen een gedachtenishoekje voor Titus.

De kerk is altijd open, u kunt er een kaarsje branden of even stil bij Titus verwijlen.

In de diepte God zien

Het water moge troebel zijn
en door de stromen van het leven
vaak zo vertroebeld wezen,
dat eerst na enige rust en bezinning
de blik tot de diepte kan boren,
waar wij God ontmoeten
in de grond van ons bestaan,
niettemin bezitten wij
het vermogen tot dat zien.
God is kenbaar in ons wezen,
wij kunnen Hem zien
en in zijn aanschouwing leven.
En die aanschouwing zal zijn invloed
niet missen op ons gedrag.
Hij zal zich dan ook
in onze werken openbaren.

Titus Brandsma: Godsbegrip (1932)


In haar boek ‘De innerlijke ruimte’ beschrijft Maria de Groot haar reis door de denkbeeldige ruimten van een klooster. Het is de weergave van de spirituele weg die zij in haar leven gegaan is. Het boek is te beschouwen als een moderne tegenhanger van ‘De innerlijke burcht’ van Theresa van Avila. We lezen het boek maar hebben ook aandacht voor gedichten van haar hand.

Data:2021: Donderdag 7 okt., 4 nov., 2 dec.
2022: 6 jan., 3 febr., 3 mrt., 7 april, 5 mei, 4 juni
Tijd:13.30 - 15.30 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen
Begeleiding: Herre Roorda
Kosten:€ 45,-- voor alle middagen.
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. tekstlezing de innerlijke ruimte

We lezen teksten die spreken over de Oorsprong, de Bron van ons bestaan en de relatie die we daarmee hebben, of misschien wel juist missen.  Mystieke teksten gaan over ons, over mensen van deze tijd. We lezen/beluisteren samen de tekst, reflecteren hierop in stilte en zoeken met elkaar naar haar betekenis voor ieder persoonlijk, voor onze wereld, nu.

We gaan verder ( of we beginnen), met de laatste retraite van Elisabeth van Dijon, karmelietes ( 1880-1906)

Data:2021: maandag 27 sept., 25 okt., 29 okt., 27 dec.,
2022: 24 jan., 28 febr., 28 mrt., 25 april, 30 mei.
Tijd:14.30 -16.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Paula Tielemans
Kosten:€ 50,-- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. samen mystieke teksten lezen, Paula Tielemans

 

Johannes van het Kruis, Franciscus van Assisi, Titus Brandsma en Thomas Merton laten ons op onderscheiden wijzen zien hoe zij op spirituele, mystieke wijze de natuur beleven. Het schouwen van de natuur maakt deel uit van hun spirituele zoektocht. Wij luisteren met aandacht naar wat zij hierover zeggen; vervolgens gaan we erover in gesprek wat dit voor óns leven betekenen kan. We doen dat mede tegen de achtergrond van de huidige klimaatverandering en met het oog op een ecologische ethiek.

Data:Woensdag 23 febr., 9 maart, 23 maart, 2022
Tijd:19.30 uur - 21.00 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Herman Scholte- Albers en Frida Koopman
Kosten:€15,-- voor alle drie de avonden
Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. leven met de natuur

Hoe wij omgaan met onze dagelijkse bezigheden, met alle mooie fijne gebeurtenissen, maar ook alle droevige en  moeilijke ervaringen in ons leven, is verbonden met onze wijze van ‘in het leven staan’.; met onze spiritualiteit.

Aan de hand van een woord, een concrete situatie of een recente gebeurtenis, verkennen we wat deze  ons te zeggen heeft. In de uitwisseling is het steeds weer verrassend hoe we  elkaar op weg helpen ons leven te ‘verstaan’. Zo samenkomen is bevrijdend en geeft inzicht in dat wat richting geeft aan je leven en  je eigen spiritualiteit.

Data:2021: woensdag 13 okt., 3 en 24 nov.,
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster Zenderen
Begeleiding:Franciska Soepboer
Kosten:€15,-- Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. spiritualiteit in/van het dagelijks leven

Maandelijkse Samenkomst Karmel Twente: Vieren – Verbinden – Verdiepen

Elke maand is er op een vaste vrijdagavond een Samenkomst Karmel Twente waarin wij biddend bijeenzijn, verbinding met elkaar zoeken door samen aan tafel te eten en waarin wij ons verdiepen in een actueel onderwerp.
De thema’s die de karmelitaanse traditie van spiritualiteit ons aanreikt zien wij als van grote waarde voor onze tijd. Wij willen deze thema’s graag binnen Twente op eigentijdse wijze blijven delen en verder ontwikkelen, inspelend op de spirituele en maatschappelijke vragen die er leven.

De samenkomst begint om 17.30 uur met een gebedsdienst, daarna gevolgd door een gezamenlijke broodmaaltijd. Voor het inhoudelijke gedeelte ruimen we 90 minuten in, zodat de avond om 20.30 uur wordt afgerond.
De plaats van Samenkomst Karmel Twente is in het Karmelietenklooster te Zenderen of in de Elisakerk te Almelo.

Wij richten ons op personen die ieder  vanuit eigen levensbeschouwelijke achtergrond zich aangesproken voelen door het mysterie van het leven en die zich willen verdiepen in de mystieke traditie en inspirerende vertolkers daarvan.  Onze deelnemers overstijgen de kerkelijke verbanden en vinden elkaar in het verlangen om hun spirituele besef of hun geloofszin te voeden.

Om deze vorm van bijeenkomen ook financieel mogelijk te maken wordt een richtbedrag van tussen € 50,-en 75,-per seizoen (2021-2022) of vrije gift op prijs gesteld.

Bij voorkeur overmaken op rekeningnummer: NL 95 RBRB 8835316170 t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. karmel Twente vrijdagavonden.

Het actuele aanbod en plaats van Samenkomst vindt u op de website onder nieuwsbrief samenkomst karmel Twente.

Komende data:  vrijdagavond van 17.30-20.30 uur: 21 januari 2022 (video), 25 februari (Almelo), 25 maart (Zenderen), 22 april, 20 mei en 17 juni
De coronapandemie heeft ertoe geleid dat veel Samenkomsten vanwege de beperkingen niet konden doorgaan. In dat geval wordt maandelijks een video of een audio-podcast aangeboden, waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven.