Samenkomst Karmel Twente is een open gemeenschap die maandelijks bij elkaar komt voor vieren- verbinden en verdieping. Zij voelen zich geïnspireerd of zijn geïnteresseerd in de karmelitaanse spiritualiteit die probeert verbonden te zijn met maatschappelijke vraagstukken.

Elke maand is er op een vaste vrijdagavond een Samenkomst Karmel Twente waarin wij biddend bijeenzijn, verbinding met elkaar zoeken door samen aan tafel te eten en waarin wij ons verdiepen in een actueel onderwerp.
De thema’s die de karmelitaanse traditie van spiritualiteit ons aanreikt zien wij als van grote waarde voor onze tijd. Wij willen deze thema’s graag binnen Twente op eigentijdse wijze blijven delen en verder ontwikkelen, inspelend op de spirituele en maatschappelijke vragen die er leven. Wij richten ons op personen die ieder  vanuit eigen levensbeschouwelijke achtergrond zich aangesproken voelen door het mysterie van het leven en die zich willen verdiepen in de mystieke traditie en inspirerende vertolkers daarvan.  Onze deelnemers overstijgen de kerkelijke verbanden en vinden elkaar in het verlangen om hun spirituele besef of hun geloofszin te voeden.

De samenkomst begint om 17.30 uur met een gebedsdienst, daarna gevolgd door een gezamenlijke broodmaaltijd. Voor het inhoudelijke gedeelte ruimen we 90 minuten in, zodat de avond om 20.30 uur wordt afgerond.
De plaats van Samenkomst Karmel Twente is in het Karmelietenklooster te Zenderen of in de Elisakerk te Almelo.

Wij richten ons op personen die ieder  vanuit eigen levensbeschouwelijke achtergrond zich aangesproken voelen door het mysterie van het leven en die zich willen verdiepen in de mystieke traditie en inspirerende vertolkers daarvan.  Onze deelnemers overstijgen de kerkelijke verbanden en vinden elkaar in het verlangen om hun spirituele besef of hun geloofszin te voeden.

Om deze vorm van bijeenkomen ook financieel mogelijk te maken wordt een richtbedrag van tussen € 50,-en 75,-per seizoen (2022-2023) of vrije gift op prijs gesteld.

Dit kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL95 RBRB 8835316170 t.n.v. Stichting Karmel Twente  o.v.v. Samenkomst Karmel Twente.

De actuele data en plaats van Samenkomst vindt u binnenkort op deze website de link onder Programma, en dan bij Samenkomst Karmel Twente

De komende bijeenkomsten zijn op  vrijdag van 17.30u tot 20.30u: 23 september (Zenderen) 28 oktober (Elisa Almelo) 25 november en zondag 8 januari 2023 (nieuwjaarsreceptie).

Voor overige informatie zie het onderdeel: Programma