Wie is Titus Brandsma?

De heilige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten vernoemd.
Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster een gehucht in Friesland nabij Bolsward. Titus, koos hij later als kloosternaam.

 

Voor meer informatie, onder andere over de heiligverklaring op 15 mei 2022, verwijzen wij u naar de pagina’s over Titus Brandsma op de website van de Nederlandse Karmel en/of de website van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen.

Website Karmel

Website TBM