Wie is Titus Brandsma?

De heilige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten vernoemd.
Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster een gehucht in Friesland nabij Bolsward. Titus, koos hij later als kloosternaam.

 

Voor meer informatie, onder andere over de heiligverklaring op 15 mei 2022, verwijzen wij u naar de pagina’s over Titus Brandsma op de website van de Nederlandse Karmel en/of de website van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen.

Website Karmel

Website TBM

Wij hebben voor u de volgende boeken in voorraad in het Karmelklooster (Hertmerweg 46, Zenderen). Zij zijn na afspraak te verkrijgen; u kunt mailen of appen naar 06 20464520.
En natuurlijk kunnen wij u altijd verdere (groeps)informatie geven over de betekenis van Titus Brandsma in onze tijd.

Titus Brandsma een blijvende bezieling
Korte teksten van Titus, in thema bij elkaar gezet en verbonden door hedendaagse beelden en commentaar.
€ 10,-

Titus Brandsma van held tot heilige
Diverse auteurs belichten een aspect van de veelzijdige Titus.
Mooi geïllustreerd .
Met diepgang, en toch makkelijk leesbaar.
€ 19,95

Van Titus Brandsma tot Edith Stein
Korte teksten van en over inspirerende mensen; waar zij hun kracht vonden met betrekking tot tolerantie en vrede. Actueel in onze tijd.
€ 10,-

Vriendenkrant