Karmel Centra voor Spiritualiteit


Welkom op de website van de Centra voor Spiritualiteit van de Karmel.

Op meerdere plaatsen in Nederland functioneren de lokale Karmelgroepen als Centra voor Spiritualiteit. Zij willen bezinnend bezig zijn vanuit een karmelitaanse traditie. Er wordt samen gezocht en geprobeerd om de diepere lagen van ons leven en samenleven op het spoor te komen, samen te zoeken naar sporen van Gods aanwezigheid, te luisteren naar wat God, de Ander, mij te zeggen heeft. De Centra voor Spiritualiteit zijn oefenplaatsen voor stilte en gerechtigheid.