In de leerschool van Titus Brandsma: Karmel vanaf haar oorsprong.

Dit voorjaar lezen we vijf maal op een zaterdagmorgen teksten van Titus Brandsma.
Gekozen zijn teksten uit het blad ‘Carmelrozen‘, die gaan over de geschiedenis van de Karmel in Nederland.

Meer informatie vindt u onder programma.