Kennis hebben van de geschiedenis is van belang voor het begrijpen van het heden. Maar, om met de woorden van Titus Brandsma te spreken: kennis is maar de helft.

De geschiedenis is een levend verhaal: hoe kijk je hiernaar en hoe vertel je deze geschiedenis?

Titus Brandsma probeerde als karmeliet de geschiedenis van de Karmelorde voor lezers van het blad Carmelrozen levend te maken, ter inspiratie en ondersteuning voor hun eigen leven.

We lezen dit voorjaar fragmenten uit enkele artikelen die Titus Brandsma schreef over de geschiedenis van de Karmel in Nederland.


 

Zijn gebed en studie de eerste bezigheden,
welke binnen de kloostermuren
den Carmeliet onledig houden,
dan kan het ons niet verwonderen,
dat al spoedig in het nieuwe klooster
het gebed
met al den luister
van den eigen ritus der orde
werd verricht
en het klooster
behalve een huis des gebeds
een huis van studie werd.

uit artikel van Titus Brandsma
over de stichting in 1890
van het Karmelklooster te Oss

 praktische gegevens

data:
dag en tijd:
kosten:
begeleiding:
16 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 29 juni 2019
zaterdagmorgen 10.15 – 12.15 uur
€ 30,-
Anne-Marie Bos

Soms breekt Uw licht…

Vier avonden ter bezinning in de Adventstijd.

In de Advent zijn we ons bewust van de duisternis in ons leven, in onze wereld.
Concreet zien we de dagen korter worden en de nachten langer. Misschien wordt ook onze blik wel iets donkerder, somberder. Al de duisternis die in onze wereld is, aan geweld, haat, vernietiging.
Wanneer breekt nu eindelijk het licht weer door? Waar is God?
Gaat het om het licht, of om het uithouden van het duister?
Is het vanwege de duisternis dat we licht kunnen zien?
En als Gods licht doorbreekt, wordt het dan lichter of juist donkerder?

In deze serie van Signalen van Spiritualiteit gaan we te rade bij enkele schrijvers uit heden en verleden, die hun licht werpen op ervaringen van duisternis en licht, en de plaats van God daarin.

ma. 26 november – Wilma Snoeijer
Holte van licht
Dat er leven is, dat wij mensen bestaan, heeft alles te maken met het bestaan van ‘licht’. Geen licht.., dan ook geen leven. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het woord ‘licht’ uitspreken? Wat zien we dan? Wat ervaren we dan?
Dichters hebben zich die vragen ook gesteld. In hun poëzie valt te ontdekken dat ‘licht’ veel meer betekent dan ‘niet donker’. Voor hen bestaat er licht achter het licht dat wij zien of voelen. Het is in staat de begrenzingen van onze zintuigen te doorbreken en ons dat te brengen wat voor ons niet te benoemen is: een Woord waar ook de dichter geen woorden voor heeft. Met elkaar zullen we enkele ‘licht-gedichten’ van Martinus Nijhoff en Hans Andreus overwegen.

ma. 3 december – Marieke Rijpkema
Het donker is mij licht genoeg
In het werk van Johannes van het Kruis speelt licht en donker een grote rol. Zijn concrete ervaring van opgesloten zijn in een donkere kerker heeft daar een rol in gespeeld, maar in zijn gedichten en boeken als ‘donkere nacht’ en ‘vlam van liefde levend’ gaat het om veel meer dan fysieke duisternis. Hij gebruikt deze beelden als het gaat om ervaringen in onze relatie met God. Deze avond proberen we wat dichter te komen bij de werkelijkheid waar hij over spreekt.

ma. 10 december – Jack Balhan
Als ik Job niet had
“Als ik Job niet had! Het is onmogelijk te beschrijven welke betekenis hij voor me heeft en hoe genuanceerd die betekenis is. Ik lees hem niet zoals je een ander boek leest, met je ogen, maar ik leg het boek als het ware op mijn hart en met het oog van mijn hart lees ik het.” Zo begint Kierkegaard te beschrijven wat voor ieder mens onbegrijpelijk lijkt: hoe kan en doet Job dat, om in zo’n duistere ellende toch weer het licht te kunnen ervaren. Job keert in veel werken van deze Deense denker terug, zowel in zijn psychologische boeken als in zijn religieuze over¬wegingen. Deze gaan wij vanavond bekijken.

ma. 17 december – Frits Hendriks
Als alles duister is
“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.” (Dans nos obsucrités…) Zo begint een bekend lied van Taizé, de oecumenische gemeenschap waar elk jaar duizenden jongeren inspiratie vinden. De daar gevonden spiritualiteit is positief, altijd op zoek naar vreugde, in een geest van vertrouwen, eenvoud en barmhartigheid. En toch wordt het nooit goedkoop. Lijden en duisternis worden niet weggestopt, integendeel.
We horen over het verleden en heden van de gemeenschap en lezen de jaarbrief van de prior. Hoe kunnen we vreugde laten doorbreken in ons leven?

praktische gegevens

dag en data: maandag 26 november, 3, 10, 17 december 2018
tijd: 20.00 – 21.30 uur
kosten: € 5 per avond
locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Samen in een sfeer van stilte en eenvoud, stem geven aan onze menselijke en goddelijke werkelijkheid,
genieten van de volheid van muziek en tekst. We zingen liederen rond een thema passend bij het kerkelijk jaar:
Veertigdagentijd[datum moet nog worden gepland]
Pinksteren: [datum moet nog worden gepland]

Aanmelden graag uiterlijk een week van te voren.

Data:Zaterdag: 17 maart en 12 mei 2018
Tijd:13.30 - 16.00 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Anne-Marie ter Beke
Kosten:€7,50 per keer

Iedere donderdagmorgen lezen we het evangeliegedeelte van de komende zondag. Iedereen is welkom.
Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om te luisteren naar anderen en zelf een eigen inbreng te hebben.

Seizoen 2018-2019 begint op 6 september.

Data:wekelijks op donderdagmorgen
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Paul Reehuis
Kosten:€ 1,50 per bijeenkomst

Uit kracht van de Naam.

Op drie zaterdagmorgens gaan we dit seizoen op zoek naar mystiek in de psalmen. We concentreren ons hierbij vooral op de eerste versregel als opening
van de mystieke ruimte.

Datum:zaterdagen
30 november 2019
8 februari 2020
6 juni 2020
Tijd:10.15 - 12.15 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Kees Waaijman
Kosten:€ 7,50

In 2018 begeleidden Mariet Haarman en Marieke Rijpkema een wandeling in stilte. (in 2019 nog niet gepland)

Een dag om de dagelijkse drukte los te laten.
De tijd nemen voor bezinning, genieten van de natuur, stilte.
In een afwisseling van wandelen in stilte en verblijven op een (overdekte) plaats, ook in stilte, hopen we tot onszelf en tot onze diepere Bron te komen.

We krijgen enkele ‘richtingwijzers’ mee voor onze bezinning onderweg, door:

  • een korte toelichting van de dag, en een mindfulness oefening vóór ons vertrek;
  • enkele bezinnende teksten die ons worden meegegeven voor onderweg;
  • een eenvoudige viering, met verstilde uitwisseling, tegen het einde van de wandeling.

Praktische informatie:

  • Start: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen.
  • Einde: we verwachten ca. 17.00 uur bij het TBM terug te zijn.
  • Graag zelf brood en drinken meebrengen voor onderweg.
  • Voor de terugweg kan het handig zijn een OV-kaart mee te nemen.
Data:28 april
Tijd:09.15 - 17.00 uur
Plaats:start: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Mariet Haarman en Marieke Rijpkema
Kosten:€7,50

In een rustig tempo leren we de taal waarin het Oude Testament geschreven is te verstaan.

De cursus wordt gegeven op woensdag om de 14 dagen. Er is een groep voor beginners en een groep voor gevorderden. Na overleg is instappen in de loop van het jaar mogelijk.

Seizoen 2018-2019 start voor de gevorderden op
5 september en voor de beginners op 12 september.

Begeleiding:Paul Reehuis en Leon Teubner
Kosten:€ 5,-- per keer

Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis.
De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen.

De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen.
In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning.
Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 15, 17, 40, 46, 65, 77, 99, 117, 123, 133.

Programma

16.00-16.55 uur          uitleg van de psalm
16.55-17.05 uur          pauze
17.05-17.50 uur          liturgische spiritualiteit van de getijden
17.50-18.20 uur          pauze: gelegenheid brood te eten
18.20-18.45 uur          psalmviering
18.45-19.30 uur          bezinning

Data:21 september 2018, 12 oktober 2018, 2 november 2018,
23 november 2018, 14 december 2018 , 25 januari 2019,
15 februari 2019, 15 maart 2019, 5 april 2019 en 3 mei 2019
Begeleiders:Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Paul Reehuis, Leon Teubner e.a.
Liturgische spiritualiteit:Ad de Keyzer en Kees Waaijman
Bezinning:Marieke Rijpkema e.a.
Kosten:€ 250,-- per jaar.

Aanmelding:per e-mail bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 1 september 2018 én door overmaking van het inschrijfgeld op rekening NL56 INGB 0000 819729.

 

In de Karmelregel, ruim 800 jaar geleden ons geschonken, tekent zich een spirituele weg af, een weg die naar God voert, of liever: God de kans geeft ons te vinden.

Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods werking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.

We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.

Na iedere bijeenkomst sluiten wij ons aan bij de viering rondom de Regel van de Karmelgemeenschap.

Dit is een doorgaande groep, waarbij elk jaar opnieuw mensen zich kunnen aansluiten.

Data:22 september 2018, 20 oktober 2018, 17 november 2018, 15 december 2018, 26 januari 2019, 23 februari 2019, 23 maart 2019 en 4 mei 2019
Tijd:10.15 – 12.50 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Hettie Berflo en Marieke Rijpkema
Kosten:€ 55,--