Iconen – Meer dan illustratie

Iconen zijn kleurige schilderingen op houten panelen. Maar waarom worden ze zo gemaakt? Hoe worden ze gebruikt? Wat is de geschiedenis?

Tijdens deze extra ingelaste avond van ‘Signalen van Spiritualiteit’ zullen ervaren icoon­schilders Georgine en Roeland Wilcke-Steenhuis vertellen over:

 • wat zijn iconen?
 • de opbouw van een iconostase
 • de religieuze achtergronden
 • de symboliek in iconen
 • het gebruik van iconen
 • de techniek van het icoonschilderen

 

Er zal ruimte zijn voor uitwisseling met elkaar over eigen ervaringen met en vragen over iconen en het schilderen van iconen.

In de pauze is er gelegenheid om langs de iconen die in het TBM geëxposeerd worden te lopen, en er een aantal uit te kiezen die na de pauze met elkaar bekeken en besproken zullen worden.

Datum:maandag 23 april 2018
Tijd:20.00 - 21.30 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Georgine en Roeland Wilcke-Steenhuis
Kosten:€ 5,--

Samen in een sfeer van stilte en eenvoud, stem geven aan onze menselijke en goddelijke werkelijkheid,
genieten van de volheid van muziek en tekst. We zingen liederen rond een thema passend bij het kerkelijk jaar:
Veertigdagentijd: Schep in mij een zuiver hart op zaterdag 17 maart,
Pinksteren: Vuur van liefde op zaterdag 12 mei

Aanmelden graag uiterlijk een week van te voren.

Data:Zaterdag: 17 maart en 12 mei 2018
Tijd:13.30 - 16.00 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Anne-Marie ter Beke
Kosten:€7,50 per keer

Iedere donderdagmorgen lezen we het evangeliegedeelte van de komende zondag. Iedereen is welkom.
Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om te luisteren naar anderen en zelf een eigen inbreng te hebben.

Seizoen 2018-2019 begint op 6 september.

Data:wekelijks op donderdagmorgen
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Paul Reehuis
Kosten:€ 1,50 per bijeenkomst

Psalmen zijn ‘deuren’ die toegang geven tot een wondere werkelijkheid – die onze dagelijkse werkelijkheid is.
Op deze zaterdagmorgen lezen we psalm 148, waarbij we ons vooral concentreren op de eerste versregel als opening van de mystieke ruimte.

Datum:zaterdag 2 juni 2018
Tijd:10.15 - 12.15 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Kees Waaijman
Kosten:€7,50

Op zaterdag 28 april begeleiden Mariet Haarman en Marieke Rijpkema een wandeling in stilte.

Een dag om de dagelijkse drukte los te laten.
De tijd nemen voor bezinning, genieten van de natuur, stilte.
In een afwisseling van wandelen in stilte en verblijven op een (overdekte) plaats, ook in stilte, hopen we tot onszelf en tot onze diepere Bron te komen.

We krijgen enkele ‘richtingwijzers’ mee voor onze bezinning onderweg, door:

 • een korte toelichting van de dag, en een mindfulness oefening vóór ons vertrek;
 •   enkele bezinnende teksten die ons worden meegegeven voor onderweg;
 •   een eenvoudige viering, met verstilde uitwisseling, tegen het einde van de wandeling.

Praktische informatie:

 • Start: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen.
 • Einde: we verwachten ca. 17.00 uur bij het TBM terug te zijn.
 • Graag zelf brood en drinken meebrengen voor onderweg.
 • Voor de terugweg kan het handig zijn een OV-kaart mee te nemen.
Data:28 april
Tijd:09.15 - 17.00 uur
Plaats:start: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Mariet Haarman en Marieke Rijpkema
Kosten:€7,50

In een rustig tempo leren we de taal waarin het Oude Testament geschreven is te verstaan.

De cursus wordt gegeven op woensdag om de 14 dagen. Er is een groep voor beginners en een groep voor gevorderden. Na overleg is instappen in de loop van het jaar mogelijk.

Seizoen 2018-2019 start voor de gevorderden op
5 september en voor de beginners op 12 september.

Begeleiding:Paul Reehuis en Leon Teubner
Kosten:€ 5,-- per keer

Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis.
De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen.

De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen.
In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning.
Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 15, 17, 40, 46, 65, 77, 99, 117, 123, 133.

Programma

16.00-16.55 uur          uitleg van de psalm
16.55-17.05 uur          pauze
17.05-17.50 uur          liturgische spiritualiteit van de getijden
17.50-18.20 uur          pauze: gelegenheid brood te eten
18.20-18.45 uur          psalmviering
18.45-19.30 uur          bezinning

Data:21 september 2018, 12 oktober 2018, 2 november2018, 23 november 2018, 14 december 2018 , 25 januari 2019, 15 februari 2019, 15 maart 2019, 5 april 2019 en 3 mei 2019
Begeleiders:Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Paul Reehuis, Leon Teubner e.a.
Liturgische spiritualiteit:Ad de Keyzer en Kees Waaijman
Bezinning:Marieke Rijpkema e.a.
Kosten:€ 250,-- per jaar.

Aanmelding:per e-mail bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 1 september 2018 én door overmaking van het inschrijfgeld op rekening NL56 INGB 0000 819729.

 

In de Karmelregel, ruim 800 jaar geleden ons geschonken, tekent zich een spirituele weg af, een weg die naar God voert, of liever: God de kans geeft ons te vinden.

Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods werking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.

We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.

Na iedere bijeenkomst sluiten wij ons aan bij de viering rondom de Regel van de Karmelgemeenschap.

Dit is een doorgaande groep, waarbij elk jaar opnieuw mensen zich kunnen aansluiten.

Data:22 september 2018, 20 oktober 2018, 17 november 2018, 15 december 2018, 26 januari 2019, 23 februari 2019, 23 maart 2019 en 4 mei 2019
Tijd:10.15 – 12.50 uur
Plaats:Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
Begeleiding:Hettie Berflo en Marieke Rijpkema
Kosten:€ 55,--