Deze al enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden en die zijn van harte welkom

We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.

We gaan lezen uit de readers van de karmeliet Gerard Westendorp:

“Wat geloven we? Wat geloof ik? Wie is Jezus voor ons?”

Gerard heeft de idee dat “voor velen die afgehaakt hebben het geloof zoveel geloofwaardiger zou kunnen zijn en voor velen anderen de nog diepere betekenis van het geloof en van Jezus Christus aan het licht zou komen als we de onnodige obstakels opruimen”.

Daarom deelt hij wat hem inspireert en hoopt dat het anderen inspireert. We gaan het meemaken door diverse onderdelen uit zijn werk te kiezen, te lezen en te bespreken.

Badhoevedorp
Data:27 september; 26 oktober; 30 november; 21 december 2022
Plaats:Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat 15a, 1171 TM Badhoevedorp
Aalsmeer
Data:6 oktober; 3 november; 1 december 2022
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Algemeen
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Begeleiding en aanmelden bij:Loek Seeboldt o.carm.
loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34 73 31

Elke laatste donderdag van de maand is er een eucharistieviering, een Karmelviering, in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Tijd:10.30 uur
Plaats:HH. Engelbewaarders, PA Verkuijlaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Voorganger:Loek Seeboldt o.carm.

Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. van Titus Brandsma organiseert de Denktank van de Karmelparochie in Aalsmeer bovengenoemde voorstelling.

Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling spelen: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma gevisualiseerd door karakteristieke poppen en objecten.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Datum:vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022
Tijd:20:00 uur
Plaats:Karmelkerk
Stommeerweg 13
1431 ES Aalsmeer
Bijdrage:€ 10,00
Bestellen door:
Te betalen op naam vanRK Kerkbest vd Par. OLV vd Berg Carmel
BankrekeningNL03INGB0000937083
Onder vermelding vande gewenste datum
uw naam
straat, postcode en huisnummer

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!

Weet u welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december 2022
Tijd:20.00 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum

De regel van de Karmel.

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa.
Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet ‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de ‘omvorming in Christus’.

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, het ‘onder-houden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting Gods’.

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven.

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met de begeleider:

Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer
Begeleiding:Elise Vorstermans
e.vorstermans@upcmail.nl

 

Het is aardig wanneer u een eigen bijbel meeneemt. Geeft niet welke vertaling of uitgave. Om veel gepuzzel te voorkomen neem ik iedere dag een eigen werkvertaling mee. Op basis daarvan praten we met elkaar, maar iedereen kan mijn tekst vergelijken met de bekende vertalingen. En het is leuk, wanneer u een eigen bijbel bij u hebt. Dan ziet u ook, dat meerdere vertalingen mogelijk zijn.

Wie dit leest is welkom. Er wordt geen voorkennis verondersteld, alleen nieuwsgierigheid en een beetje geduld. Geduld, want niet alle vragen zijn gemakkelijk te beantwoorden. U krijgt begeleidende fotokopieën. Het gaat in totaal om 12 bijeenkomsten.

Weet u welkom van 14:00 – 16:00 uur de volgende donderdagen:

Data:15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december 2022. Maart april 2023
Tijd:14:00 - 16:00 uur
Plaats:Parochiekerk HH. Engelbewaarders,
Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Begeleiding:Jan Engelen
Kosten:Bijdrage voor de hele serie € 50,00
Aanmelden bij:Jan Engelen jnngln@gmail.com

We zijn weer gestart met een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp.

Thema 6 oktober 2022

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd. Pleidooi voor een open kerk, naar aanleiding het nieuwe boek van diaken Rob Mascini.

Inleider: Rob Mascini. Hij is diaken en theoloog. Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen. Na zijn pensioen is hij nog volop actief in de parochie van Hoofddorp en in diverse kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen.
Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van het Internationaal Diaconaat Centrum

Een goede verteller. Met kennis en inspiratie.

Een actueel en boeiend onderwerp waar wij u van harte bij uitnodigen.

Graag tot ziens in het parochiecentrum van 10.15 tot 11.45 uur.

Iedereen is welkom.

Thema 3 november:

Elke tijd heeft behoefte aan eigen heiligen.

Al meer dan 1000 jaar viert de kerk op 1 november het Hoogfeest van Allerheiligen.
Dat dankt ze aan paus Gregorius IV, die in de negende eeuw het feest uitbreide tot de hele christenheid. Maar heiligen: hebben ze ons nog iets te zeggen? En als dat het geval is: welke heiligen hebben wij in onze tijd nodig?

Inleider en begeleider is: drs. Eugène L.M. Brussee. Hij is diaken/pastor van de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en van daaruit werkzaam voor de gehele parochie Amstelland. Hij was o.a. werkzaam als diaken van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Door zijn verkondiging in de op televisie uitgezonden eucharistievieringen vanuit deze basiliek is hij een landelijk bekend figuur.

Het wordt vast een inspirerende ochtend van 10.15 tot 11.30 uur.

Iedereen is welkom.

Data:6 oktober, 3 november 2022
Tijd:resp. 10.15-11.45 uur en 10.15 - 11.30 uur
Plaats:Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:€ 3,-- per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

1 oktober 2022: ‘Het zout der aarde’
Een verrijkende documentaire voor wie van natuur en mensen houdt.
Salgado hield van de natuur, hij hield van de mensen ‘zij zijn het zout van de aarde’. De natuur is nog te redden.
‘Een bijzonder aangrijpende documentaire die je medeleven weet te trekken’.

15 oktober 2022: ‘Geschreeuw en gefluister’
Leven vol leugens, jaloezie, verbittering en schuld,
maar ook grote tederheid, nabijheid, liefde.
Deze aangrijpende film opent onze ogen en ons hart.

5 november 2022: ‘Blindsight’.
Zes  verstoten Tibetaanse blinde tieners beklimmen de Mount Everest met een blinde begeleidster en een heel team. ‘Ze moeten begrijpen dat we de zwakkeren moeten beschermen’.
‘Bijna te mooi om waar te zijn’ ‘Ontroerend’.

Tijd:15.00 - 18.00 uur
Plaats:Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen,
Tuinkamer en ontmoetingsruimte.
Begeleiding:Gerard Westendorp o.carm.
Bijdrage:€ 10,- per film
Aanmelden bij:Uiterlijk 1 week voor aanvang van de film bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com; tel.: 0297-340682