Reeds enige jaren komen we bij elkaar: de gespreks-/leesgroep van Badhoevedorp en Aalsmeer.

Dit jaar hebben we als onderwerp gekozen het boekje “Waag te sterven christendom en geloof in je opstanding”( Morgenland Uitgeverij 2023).

De schrijver is Dirk van de Glind, oud-docent Levensbeschouwelijke Vorming en columnist van Volzin. Op de achterflap van het boekje staat: “christelijk geloven bevindt zich op een breuklijn tussen wat onherroepelijk voorbij is en wat meer dan ooit nodig is …… Wil het christendom relevant zijn voor het menselijk bestaan en wil het bijdragen aan een gezond gevoel van eigenwaarde, aan vrede en aan het herstel en het voortbestaan van onze planeet, dan zullen bakens drastisch verzet moeten worden.

Zelf moet ik, bij het lezen, vaak denken aan de uitspraak: “Geloven verbindt mensen, dogmatisme verdeelt”.

Graag verwelkomen we nieuwe deelnemers/sters!

 

Badhoevedorp
Data:8 januari 2024
Plaats:Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat 15a, 1171 TM Badhoevedorp
Aalsmeer
Data:18 januari, 2024, 15 februari 2024, 14 maart 2024
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Algemeen
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Begeleiding en aanmelden bij:Loek Seeboldt o.carm.
loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34 73 31

Elke laatste donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Te midden van de engelen in de kerk neemt de H. Titus Brandsma (o.carm) zijn eigen plek in. Ook hij nodigt u/jou van harte uit.

Er is samenzang met begeleiding van Jim Kuikman en fluitspel door Angela van Kessel.

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Na afloop van de viering is er koffie, thee en een gezellig samenzijn.

Data:Elke laatste donderdag van de maand
Tijd:10.30 uur
Plaats:HH. Engelbewaarders, PA Verkuijlaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Voorganger:Loek Seeboldt o.carm.

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!

Weet u welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:26 januari, 23 februari, 22 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni 2024
Tijd:20.00 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum

De regel van de Karmel.

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa.
Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet ‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de ‘omvorming in Christus’.

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, het ‘onder-houden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting Gods’.

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven.

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met de begeleider:

Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer
Begeleiding:Elise Vorstermans
e.vorstermans@upcmail.nl

 

Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag.

We treffen elkaar rond een goed onderwerp.

 

Donderdag 11 januari 2024

Thema: De joodse wortels van ons christelijk geloof

De christelijke traditie is vanaf het allereerste begin verworteld met de Joodse gemeenschap. Een rijke traditie aan beide zijden.

Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom. Jodendom en christendom, de verschillen en overeenkomsten. De bijzondere band die er is met het jodendom zullen deze ochtend daarover boeiend maken!

Inleider en begeleider is drs. Eugène L.M. Brussee,

Diaken/pastor van de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en van daaruit werkzaam voor de gehele parochie Amstelland. Was o.a. werkzaam als diaken van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Door zijn verkondiging, in de door de RKK op de televisie uitgezonden eucharistievieringen vanuit deze basiliek, is hij een landelijk bekend figuur.

Graag tot ziens  —   Iedereen is welkom —

 

Donderdag 1 februari 2024

Thema: God vinden in het alledaagse, God vinden in je kerkgemeenschap

We gaan op zoek naar waar we God vinden (of sporen van God) in ons leven van alledag. Hoe/waar vinden we inspiratie en kracht in een gemeenschap om dat met anderen te delen en het verhaal van God en mensen verder te brengen?

Een actueel en boeiend onderwerp.

Inleider en begeleider is emeritus pastor Leo Mesman.

Hij  was vele jaren werkzaam als diaken/pastor  in de parochie in Hoofddorp. En was actief in de raad van kerken in Hoofddorp. Een goede verteller. Met kennis en inspiratie.

Weet dat je welkom bent. We kijken maar je uit.

 

Donderdag 7 maart 2024

Thema: De christelijke vastenperiode en de ramadan voor de  moslims

De komende jaren gaan door de stand van de zon en de maan de vastenperiode van de christenen en de ramadan van de moslims overigens grote periodes aaneen gelijktijdig vallen. Dat kan een mooie symbolische waarde hebben!

Inleider is  Burgemeester Gido Oude Kotte.

Zijn vrouw is moslima en hij is christen. Hij vertelt over hun ervaringen betreffende  de vastenperiode en de ramadan. Deze periode is zoveel meer dan alleen maar onthouden van eten en drinken. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide, onder andere liefdadigheid?

Een prachtig onderwerp in de vastenperiode.

U bent van harte welkom.

 

Donderdag 4 april 2024

Thema: De regenboog groep Amsterdam

De regenboog groep gelooft in een Amsterdam waarin plek is voor iedereen! Amsterdam een stad waarin mensen betrokken zijn bij elkaars leven en waarin ze elkaar versterken!

Wat is de inspirerende krachtbron van deze  organisatie?

Wat zijn de belangrijkste activiteiten en samenwerking met andere organisaties betreffende inloophuizen, dagbesteding, tijdelijke huisvesting o.a.  armoede, eenzaamheid,  verslaving, psychiatrische problematiek en dakloosheid?

Inleider: Kathleen Denkers.

Locatiehoofd inloophuis Makon & vluchtelingen opvang in het Savoy.

Nieuwsgierig geworden naar haar verhaal…..

Iedereen is welkom.

Wij hopen dat het een inspirerende ochtend zal worden.

 

Namens werkgroep 55+
Br. Wim Ernst, Hettie Pecht – v.d. Meer en Annie Marien – v.d. Broek

 

Data:11 januari 2024, 1 februari 2024, 7 maart 2024, 4 april 2024
Tijd:10.15 - 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Stommeerweg 13 (ingang Gerberastraat), 1431 ES Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:€ 2,00 per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444
Problemen met vervoer:Wilt een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag. Alvast Dank!

In het voorjaar van 2024 gaan we “in de geest van Gerard Westendorp”, op 3 zaterdagen van 13:00 tot ca 16:00 uur weer films draaien en nabespreken in de Titus Brandsma kerk, Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. Kosten: 5 euro per keer.

 

9 maart 2024: Das Leben der Anderen

Het verhaal speelt in de jaren ’80 in Oost Duitsland en draait rond een kapitein van de Stasi, Gerd Wiesler, een trouwe politieke medewerker, die zijn volledige leven wijdt aan de communistische ideologie. Hij krijgt de opdracht om de succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman en zijn partner Christa-Marie Sieland te bespioneren. Hij heeft moeite met zijn loyaliteit en voelt onverwacht sympathie voor het stel.

 

23 maart 2024: Corpus Christi

Deze film is geïnspireerd door echte gebeurtenissen. Terwijl hij zijn straf uitzit voor een moord, ervaart Daniel een religieuze roeping. Maar door zijn verleden zal hij nooit priester kunnen worden. Na zijn vrijlating wordt hij in een plattelandsdorp onterecht als priester ontvangen en deze kans grijpt hij met beide handen aan om zich daadwerkelijk als hun nieuwe parochiepriester op te werpen.

 

13 april 2024: Mar Adentro

Ramon ligt al 30 jaar verlamd in bed na een vreselijk ongeluk in zijn jeugd. Zijn enige doel is zijn leven op een waardige manier te beëindigen. Zijn wereld wordt danig ondersteboven gezet door de komst van 2 vrouwen: Julia, de advocate die hem ondersteunt in de juridische strijd om zijn leven naar eigen inzicht te beëindigen en Rosa, een vrouw uit het dorp, die hem wil overtuigen dat het leven de moeite waard is. Ramon weet dat alleen degene die echt van hem houdt, hem zal helpen op zijn laatste reis.

 

Tijd:13:00 - 16:00 uur
Plaats:Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen,
Tuinkamer en ontmoetingsruimte.
Bijdrage:€ 5,- per film
Aanmelden bij:Uiterlijk 1 week van tevoren bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com; tel.: 0297-340682