Huidig aanbod

Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden. We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.

Crisis is van alle tijden. Ook in onze tijd hebben leven velen in het besef dat onze tijd een tijd van crisis is. Wereldwijd is er sprake van een klimaatcrisis. De effecten van de economische crisis werken door in het leven van velen. In Europa worstelen we met een vluchtelingencrisis. We kunnen wel zeggen dat we in de 21e eeuw in tijden van crisis leven. In alle tijden vinden we crisissen, maar vandaag de dag zijn ze heel complex.

In de eerste plaats is er een serieuze klimaatcrisis. Verder hebben we een financiële crisis doorgemaakt en voelen we nog steeds de effecten ervan. En dan worstelen we in heel Europa met de vluchtelingencrisis. Als christenen zitten we ook midden in een crisis van de kerk in een geseculariseerde wereld. Je kunt zeggen dat we geconfronteerd worden met een identiteitscrisis op persoonlijk, nationaal en internationaal vlak en dat dit velen van ons tot in hun diepste kern treft. Hoe leven we in zulke crisistijden? Hoe blijven gefocust op en geworteld in wat waar is? Hoe bewaren we ons evenwicht? Laten we kijken naar Titus Brandsma, naar zijn innerlijke overtuigingen en zijn sociale bewogenheid. Hij kan voor ons een bron van inspiratie zijn.

In deze lezing zal drs. Sanny Bruijns professor Titus Brandsma (1881-1942) presenteren als een voorbeeld van innerlijke weerbaarheid in tijden van crisis.

Datum:7 september 2022
Tijd:19:30 - 21:30 uur
Plaats:Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen
Begeleiding:Drs. Sanny Bruijns o.carm
Sanny Bruijns is lid van de Karmelgemeenschap te Nijmegen en actief betrokken bij het Titus Brandsma Memorial aldaar.
Na haar theologiestudie specialiseerde zij zich als geestelijk begeleidster en als retraiteleidster.
Zij is momenteel werkzaam als pastoraal werker in een zorgcentrum van de Zusters JMJ in Heeswijk-Dinther.

Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden. We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.

Nieuwe deelnemers  zijn altijd welkom.

We bespreken nu het boek “De kerk is fantastisch” van de bekende Belgische schrijver Rik Torfs (KokBoekencetrum Uitgevers / Utrecht 2020). Hij kijkt naar de kerk vanuit acht verrassende invalhoeken. Het levert serieuze, grappige, ontroerende, altijd prikkelende notities op. De titel van het boek is al een uitdaging.

Badhoevedorp
Data:18 mei en 15 juni 2022
Plaats:Pastorie Badhoevedorp
Adelaarstraat 15a
1171 TM Badhoevedorp
Aalsmeer
Data:19 mei en 23 juni 2022
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Algemeen
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Begeleiding en aanmelden bij:Loek Seeboldt o.carm.
loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34 73 31

Elke laatste donderdag van de maand is er een eucharistieviering, een Karmelviering, in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Tijd:10.30 uur
Plaats:HH. Engelbewaarders, PA Verkuijlaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Voorganger:Loek Seeboldt o.carm.

Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. van Titus Brandsma organiseert de Denktank van de Karmelparochie in Aalsmeer bovengenoemde voorstelling.

Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling spelen: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma gevisualiseerd door karakteristieke poppen en objecten.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Datum:vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022
Tijd:20:00 uur
Plaats:Karmelkerk
Stommeerweg 13
1431 ES Aalsmeer
Bijdrage:€ 10,00
Bestellen door:
Te betalen op naam vanRK Kerkbest vd Par. OLV vd Berg Carmel
BankrekeningNL03INGB0000937083
Onder vermelding vande gewenste datum
uw naam
straat, postcode en huisnummer
“Kan ik het helpen, dat God in alles van zichzelf getuigt?” Dit was het antwoord van Titus Brandsma (1881-1942), toen studenten klaagden dat hij in al zijn filosofiecolleges over God sprak. Het tekent de verrassend heldere kijk van Titus Brandsma op God als Schepper en Instandhouder van alle leven. In heel de schepping, in al wat is, in licht, schaduw en duisternis, legt God getuigenis af van zichzelf.
Voor Titus Brandsma was dit niet alleen de kern van zijn mystieke theologie maar ook de basis van zijn maatschappelijk engagement. Hij was op maatschappelijk terrein zeer actief, met als speerpunten onderwijs en journalistiek. Hij analyseerde de sociale en politieke situatie van zijn tijd op het niveau van levensbeschouwing. Hij probeerde zijn kennis en inzichten voor een breed publiek toegankelijk te maken, om hen de kans te geven om zelf een afgewogen, goed gefundeerde, mening te vormen en dienovereenkomstig te handelen.
In hoeverre zijn getuigenis van God hem eigen was, blijkt uit de getuigenissen die er zijn van het laatste half jaar van zijn leven, de tijd dat hij gevangen zat, tot aan zijn dood in concentratiekamp Dachau.
Datum10 juni 2022
Tijd19:30 - 21:30 uur
PlaatsKerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen
BegeleidingAnne-Marie Bos o.carm
Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Een belangrijk onderdeel van haar werk is het toegankelijk maken van de geschriften van Titus Brandsma. Zie daarvoor: titusbrandsmateksten.nl

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!

Weet u welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:Vrijdag 27 mei en 24 juni 2022
Tijd:20.30 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum

De regel van de Karmel.

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa.
Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet ‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de ‘omvorming in Christus’.

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, het ‘onder-houden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting Gods’.

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven.

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met de begeleider:

Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer
Begeleiding:Elise Vorstermans
e.vorstermans@upcmail.nl

 

Voormalig aanbod

Kees Waaijman is emeritus-hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut.
Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op Karmelitaanse wijze.
In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek.
In elke bijeenkomst staat één psalm centraal.

Omdat het heen en weer reizen voor Kees Waaijman te bezwaarlijk is geworden, zullen zijn bijeenkomsten via Zoom worden voortgezet.

Op dit moment zijn de volgende data gepland. De invulling van welke psalmen wanneer worden besproken volgt later. Noteert u vast de data.

Aanmelden:Stuur een mail naar titusbrandsma@karmel.nl en daarna ontvangt u een zoomlink waarmee u kunt deelnemen.
Betalen op de bankrekening van het Titus Brandsma Memorial NL56 INGB 000819729, o.v.v. ‘mystiek in de psalmen.
Psalm:80 Doe lichten jouw gelaat en wij zijn bevrijd (ps. 80,4)
Datum:7 mei 2022
Tijd:10.15 - 12.00 uur
Begeleiding:Kees Waaijman O.Carm.
Bijdrage:€ 5,00 per keer

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

29 april 2022: “Human”
De documentaire “Human”, met daarin een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet. Naar aanleiding daarvan gaan we met elkaar in gesprek over onze geloofsbeleving en religieuze ervaring.

Data:29 april 2022
Tijd:14.30 - 17.00 uur
Plaats:Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen,
Tuinkamer en ontmoetingsruimte
Begeleiding:Gerard Westendorp o.carm.
Bijdrage:€ 10,- per film
Aanmelden bij:Uiterlijk 1 week voor aanvang van de film bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com; tel.: 0297-340682

Het is aardig wanneer u een eigen bijbel meeneemt. Geeft niet welke vertaling of uitgave. Om veel gepuzzel te voorkomen neem ik iedere dag een eigen werkvertaling mee. Op basis daarvan praten we met elkaar, maar iedereen kan mijn tekst vergelijken met de bekende vertalingen. En het is leuk, wanneer u een eigen bijbel bij u hebt. Dan ziet u ook, dat meerdere vertalingen mogelijk zijn.

Data:Donderdag 21 april 2022
Tijd:14:00 - 16:00 uur
Plaats:Parochiekerk HH. Engelbewaarders,
Pa Verkuijllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Begeleiding:Jan Engelen
Kosten:€ 2,-- per keer
Aanmelden bij:Jan Engelen jnngln@gmail.com

We zijn weer gestart met een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp.

Medio februari wordt het inhoudelijk programma bepaald, maar reserveer de data vast.

Data:3 maart en 7 april 2022
Tijd:10.15 - 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:€ 2,-- per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Karmelstroom is een gelegenheid om onze verbondenheid met de Karmelorde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met elkaar.
Onder deze naam vinden afwisselend in Amstelveen en Aalsmeer eucharistievieringen plaats.
Na de viering is er soep en een broodje voor de deelnemers.
Daarna is er een voordracht over een onderwerp, waarna eventueel in groepjes over het onderwerp wordt gesproken en de uitkomsten eventueel gezamenlijk worden gedeeld.

Data:vrijdag: 13 maart 2020; 17 juli 2020
Tijd:17.30 - 20.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Voorganger:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:€ 7,-- per bijeenkomst
Aanmelden tot uiterlijk 1 week van tevorenHerman van Bemmelen: Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net; tel. 0297-565888