Mandala’s zijn meer dan gewoon een gemakkelijke en leuke methode om iets moois te tekenen. Mandala’s zijn ook een vorm van geleide meditatie om vrede en balans in je leven te kunnen brengen. Het tekenen van mandala’s kan ook een goede spirituele oefening voor je persoonlijke ontwikkeling zijn.

Wij zijn niet alleen bezig met tekenen en kleuren, maar nemen ook enige tijd voor bezinning.

Lijkt het u leuk om deel te nemen; dat kan.

Data:3 september 2019; 1 oktober 2019; 5 november 2019 en 3 december 2019
Tijd:9.45 - 12.00 uur
Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Nelia Musters
Kosten:€ 5,-- per keer
Aanmelden bij:Nelia Musters: n.musters@kpnmail.nl; tel: 0172-430439

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de derde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen.

We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de vierde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen.

Afbeelding: Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum

Data:Op zaterdag in het najaar 2019; data zijn nog onbekend.
Tijd:10.30 - 12.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Z. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Elise Vorstermans
Kosten:€ 10,-- voor het hele seizoen
Aanmelden bij:Elise Vorstermans: e.vorstermans@upcmail.nl

 

Reeds enige jaren komt deze groep bijeen. Ze staat open voor nieuwe deelnemers. We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.

We bespreken nu het boek “God en ik. Wat je als weldenkende ’21e-eeuwer’ kunt leren van de Bijbel” van Alain Verheij (2018).

Volgende data van onze bijeenkomst spreken we samen af.

Badhoevedorp
Datum:4 september 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Pastorie Badhoevedorp
Adelaarstraat 15a
1171 TM Badhoevedorp
Aalsmeer
Datum:10 september 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Info:
Kosten:vrijwillige bijdrage
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl; tel. 0297-347331

De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!

Welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:vrijdag: 27 september 2019; 25 oktober 2019; 29 november 2019 en 20 december 2019
Tijd:20.30 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VMAalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Een serie bijeenkomsten die ons helpt om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar rond een goed onderwerp.

Data:31 oktober 2019 en 28 november 2019
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:€ 2,-- per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

We proeven en zingen “Gezangen rond Brood en Wijn”, te gebruiken in Eucharistieviering en Avondmaal. Ook besteden we aandacht aan de antwoordpsalmen voor de Advent in het nieuwe liturgisch jaar (A) dat begint op 1 december 2019.

Datum:12 oktober 2019
Tijd:10.00 - 14.30 uur
Plaats:Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt ontvangen
St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm. en Nico van Geijlswijk
Kosten:€ 7,00 incl. lunch
Aanmelden bij:Lano Jansen: lanothea@hotmail.com of tel. 06-20127762

Wanneer valt Pasen volgend jaar?

Een inleiding op de “kalender voor het liturgisch jaar A, 2019-2020”.

Hoe is het kerkelijk jaar ontstaan en wat is de betekenis ervan?

Aalsmeer
Datum:1 oktober 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Nieuw Vennep
Datum:15 oktober 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:De Herberg
St. Antoniusstraat 15
2153 BA Nieuw Vennep
Info:
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl; tel. 0297-347331

Op 12 oktober: Oscar et la dame rose, 2009   95’.

Deze film richt zich op het thema van de dood van een jong kind. Maar ondanks dat je je op basis van dat thema zou voorbereiden op een loodzware film, blijkt deze film juist vederlicht, origineel en bij tijden vrolijk. De christelijke boodschap versterkt de kracht en de betekenis van de film, die zowel voor volwassenen als kinderen veel te bieden heeft.

 

Op 26 oktober Stellet Licht 2007   130’.

Gaat over een liefdevolle derde persoon tijdens een relatie met ook nog eens veel kinderen terwijl in de relatie alles goed lijkt te zitten. De film is van grote schoonheid ook in spirituele zin: een paasverhaal: sterven uit liefde. De film kreeg vele positieve recensies: “Alle scènes stralen een visuele en emotionele glans uit”, aldus Time

“De cineast Reygadas maakt van ieder moment een heilig moment”, Le Monde.

 

Op 23 november On Body and Soul 2017,   111’.

Deze film van de Hongaarse regisseuse Enyedi won de gouden Beer op het filmfestival in Berlijn.

De film herinnert mensen aan iets dat in het hedendaags leven te vaak wordt vergeten: compassie. Enyedi: “We hebben allemaal onze kwetsbare kanten, maar doen enorm ons best die te verstoppen”. Het gaat over Liefde die alles overstijgt.

“Ontroerend, betoverend, hartverwarmend. Een klein meesterwerk”: NRC Handelsblad.

Data:12 oktober 2019; 26 oktober 2019 en 23 november 2019
Tijd:11.00 - 15.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Gerard Westendorp O.Carm.
Kosten:€ 10,-- per film
Aanmelden bij:uiterlijk 1 week voor aanvang van de film bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com; tel.: 0297-340682

Kees Waaijman is emeritus hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut.
Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op Karmelitaanse wijze.
In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek.
In elke bijeenkomst staat één psalm centraal.

Naderingen van God

Psalmen zijn
naderingen van God,
ze zijn onderweg
naar het Grote Geheim
van alle leven,
honderdvijftig pelgrimswegen.

Bid je een psalm,
dan trek je weg
uit je veilige omgeving.
Je stelt je bloot aan Wezer
die ieder uitnodigt te gaan leven.

Soms gebeurt er een wonder.
Niet langer nader ik,
maar de Oneindige trekt mij
en nadert mij.
Grote vreugde overkomt mij.
Mijn naderingen worden Gods naderingen

Psalm:65
Datum:2 november 2019
Tijd:10.00 - 16.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Z. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen
Begeleiding:Kees Waaijman O.Carm.
Kosten:€ 10,--
Aanmelden:uiterlijk 1 week van tervoren bij
Gerard Ticheler: ghbticheler@kpnmail.nl; tel. 0172-430439

Karmelstroom is een gelegenheid om onze verbondenheid met de Karmel Orde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met elkaar.
Onder deze naam vinden afwisselend in Amstelveen en Aalsmeer eucharistievieringen plaats.
Na de viering is er soep en een broodje voor de deelnemers.
Daarna is er een voordracht over een onderwerp, waarna eventueel in groepjes over het onderwerp wordt gesproken en de uitkomsten eventueel gezamenlijk worden gedeeld.

  • 25 oktober 2019

Als thema voor deze viering is gekozen voor: Onze Vader, Uw Rijk kome.
Jan Engelen zal ons hierbij begeleiden.

Data:vrijdag: 25 oktober 2019
Tijd:17.30 - 20.30 uur
Plaats:Titusbrandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen
Voorganger:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:€ 7,-- per bijeenkomst
Aanmelden tot uiterlijk 1 week van tevorenHerman van Bemmelen: Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net; tel. 0297-565888

Karmel West is een initiatief van de orde van de karmelieten na het sluiten van drie kloosters in het westen van het land.
Viermaal per jaar komen belangstellenden voor de Karmel samen als Karmel West. Dat zijn deelnemers aan de groepen in Amstelveen/Aalsmeer, Den Haag en Dordrecht. Wij zijn bij elkaar te gast op een zaterdag rond een onderwerp. Het is goed elkaar te ontmoeten, maar het is vooral ook bedoeld als inspiratie voor de weg die ieder van ons wil gaan, geleid door de spiritualiteit van de Karmel.
Iedere bijeenkomst bestaat uit een viering, informatie vanuit het Karmelbestuur en vanuit de vier plaatsen, een lunch en een bespreking van het onderwerp dat voor een jaar gekozen is.

Data:7 september 2019 in Aalsmeer 2019 en 23 november 2019 in Den Haag
Tijd:10.00-16.00 uur
Begeleiding:Ben Wolbers O.Carm. en Susan van Driel O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelding:secretariaat@karmel.nl

Het twaalfde-eeuws klooster behoorde tot de orde van de Cisterciënzers en was gewijd aan de heilige Bernard van Clairvaux. In de bloeitijd was het klooster één van de grootste van Europa. Aan het einde van de zestiende eeuw bezat het klooster 5510 hectare grond, uitstrekkend tot in Friesland en Drenthe. Zij verkregen dit land door aankopen en schenking, maar ook door het inpolderen en ontginnen van land. Het klooster van Aduard heeft een grote rol gespeeld in de waterbeheersing van het drassige landschap dat het klooster omringde. De monniken zorgen ervoor dat er kanalen werden gegraven en sluizen aangelegd.

Zo konden de inwoners van het gebied droge voeten houden en ontstond er meer land om gewassen te verbouwen en vee te laten grazen. Het klooster beschikte over meerdere ‘voorwerken’, soms ook wel aangeduid als ‘uithoven’. Dit waren bedrijven zoals boerderijen en steenbakkerijen, die gerund werden door lekenbroeders. De opbrengsten van het land en van de werkplaatsen waren in eerste instantie bedoeld voor het klooster zelf, maar overschotten werden verkocht met winst.

KLOOSTERMUSEUM ST. BERNARDUSHOF

In Aduard zijn er nog verschillende huizen te vinden die met kloostermoppen van het afgebroken klooster zijn gebouwd. Zo ook het oudste huis van Aduard, een pareltje uit circa 1600. Hierin is nu het klein maar fijne museum St. Bernadushof gevestigd.
Maar verwacht geen doorsnee bezoekje – dit museum is een ervaring.

Op zaterdag 19 oktober is er een bus geregeld, om deze mooie St. Bernhardushof te gaan bezoeken.
De reis gaat door bij minimale opgave van 30 personen.

Een dagoverzicht ontvangt u via e-mail.

Datum:19 oktober 2019
Tijd:7.30-20.45 uur
VertrekKerkplein Aalsmeer, Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm. en Ria Pieterse-Waaijman
Kosten:€ 60,-- per persoon, inbegrepen zijn de bus, lunch, entree museum, rondleiding ziekenzaal (ovb) en diner.
Museumjaarkaart is niet geldig.
Aanmelding tot uiterlijk 15 september bij :Ria Pieterse-Waaijman

Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis.
De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen.

De jaarcursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen.
In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning.
Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven.

Programma
16.00-16.55 uur                             uitleg van de psalm
16.55-17.05 uur                             pauze
17.05-17.50 uur                             liturgische spiritualiteit van de getijden
17.50-18.20 uur                             pauze: gelegenheid brood te eten
18.20-18.45 uur                             psalmviering
18.45-19.30 uur                             bezinning

Met medewerking van
Uitleg van de psalm: Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Paul Reehuis, Leon Teubner e.a.
Liturgische spiritualiteit: Ad de Keyzer en Kees Waaijman
Bezinning: Marieke Rijpkema e.a.

Data
27 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2019
10 januari, 31 januari, 28 februari, 27 maart, 17 april en 1 mei 2020

Psalmen
Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 13, 27, 45, 49, 70, 81, 96, 114, 122, 139.

Kosten
De cursus kost € 260,- per jaar.
Indien de kosten bezwaarlijk zijn, is overleg mogelijk.

Aanmelding

  • bij voorkeur per e-mail (zie adresgegevens hieronder) én
  • door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729
  • bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 10 september 2019

Er zullen maximaal 50 mensen kunnen deelnemen aan de cursus Biddend leven – in de ruimte van de psalmen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Adresgegevens
Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
t: 024-3602421 / e: titusbrandsma@karmel.nl / i: www.titusbrandsmamemorial.nl