Mandala’s zijn meer dan gewoon een gemakkelijke en leuke methode om iets moois te tekenen. Mandala’s zijn ook een vorm van geleide meditatie om vrede en balans in je leven te kunnen brengen. Het tekenen van mandala’s kan ook een goede spirituele oefening voor je persoonlijke ontwikkeling zijn.

Wij zijn niet alleen bezig met tekenen en kleuren, maar nemen ook enige tijd voor bezinning.

Lijkt het u leuk om deel te nemen; dat kan.

Data:8 januari 2019, 5 februari 2019, 5 maart 2019, 2 april 2019
Tijd:9.45 - 12.00 uur
Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Nelia Musters
Kosten:€ 5,-- per keer
Aanmelden bij:Nelia Musters: n.musters@kpnmail.nl; tel: 0172-430439

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de derde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen.

Wil je daar aan meedoen, meld je aan bij Elise Vorstermans.

Data:15 januari 2019, 26 februari 2019, 9 april 2019, 4 mei 2019, 25 juni 2019
Tijd:10.30 - 12.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Z. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Elise Vorstermans
Kosten:€ 10,-- voor het hele seizoen
Aanmelden bij:Elise Vorstermans: e.vorstermans@upcmail.nl

Reeds enige jaren komt deze groep bijeen. Ze staat open voor nieuwe deelnemers. We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.

Data:22 januari 2019, 19 maart 2019, 21 mei 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, Aalsmeer
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl; tel. 0297-347331

De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip geworden. Eenvoudige liederen gebaseerd op de Schriften en afgewogen stilte zijn een rode draad in hun gebed.

Tijdens de vieringen proberen we de sfeer van Taizé te benaderen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:vrijdag: 25 januari 2019, 22 februari 2019, 29 maart 2019, 26 april 2019, 31 mei 2019, 28 juni 2019
Tijd:20.30 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VMAalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar rond een goed onderwerp.

Data:31 januari 2019, 28 februari 2019, 28 maart 2019, 25 april 2019
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:€ 2,-- per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

We proeven en zingen gezangen met het oog op de Veertigdagentijd; met name de ‘antwoordpsalm’ na de 1e lezing van de zondag. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag 6 maart 2019.

Datum:16 februari 2019
Tijd:10.00 - 14.30 uur
Plaats:Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt ontvangen
St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm. en Nico van Geijlswijk
Kosten:€ 6,00 incl. lunch
Aanmelden bij:Lano Jansen: lanothea@hotmail.com of tel. 06-20127762

De Karmeliet Titus Brandsma is 76 jaar geleden gestorven in concentratiekamp Dachau omdat hij zich niet liet intimideren door een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Hierin toonde hij een grote geestelijke weerbaarheid en moed die hij ontleende aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook voor onze tijd een bron van bezieling.

Het Titus Brandsma lyceum in Oss bracht een musical op de planken. In de musical zien we facetten van het leven van Titus en parallel daaraan het leven van Titia, een leerlinge van het lyceum. Hierbij is Titus een steun voor haar in haar moeilijkheden. Op deze wijze maken we kennis met wie Titus Brandsma was, waar hij voor stond, en hoe hij nu nog mensen kan inspireren. Wij vertonen deze fraai uitgewerkte musical op dvd. Een belevenis voor iedere leeftijd.

Datum:23 februari 2019
Tijd:14.00-16.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Frida Koopman O.Carm.
Kosten:€ 10,--
Aanmelden tot:15 februari bij karmeldenktank@gmail.com

Hoe is de liturgie in de westerse katholieke kerk ontstaan? Hoe heeft ze zich ontwikkeld? Wat kunnen wij daaruit leren?

Datum:11 maart 2019
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl; tel. 0297-347331

Zoals we gewend zijn komen we in huiselijke kring bij de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film en na de film gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

Op 15 maart en 12 april kijken we naar Dekaloog 1 en Dekaloog 2.
Kieslowski onderzoekt de betekenis van de Tien geboden voor de mens van vandaag.
“Ik probeer het godsgeloof te onderzoeken. Dat is voor alle mensen belangrijk waarin ze ook geloven en waar ze ook leven. Daarbij hoort de diepere wereld van de mens met zijn angsten, tranen, eenzaamheid, rampspoeden en de verliezen die wij in ons leven moeten incasseren, met ook de blijde gebeurtenissen.”

Data:15 maart 2019; 12 april 2019
Tijd:14.00 - 16.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Gerard Westendorp O.Carm.
Kosten:€ 5,-- per film
Aanmelden bij:uiterlijk 1 week voor aanvang van de film bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com; tel.: 0297-340682

Kees Waaijman is emeritus hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut.
Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op Karmelitaanse wijze.
In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek.
In elke bijeenkomst staat één psalm centraal.

Datum:16 maart 2019
Tijd:10.00 - 16.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Z. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen
Begeleiding:Kees Waaijman O.Carm.
Kosten:€ 10,--
Aanmelden:uiterlijk 1 week van tervoren bij
Gerard Ticheler: ghbticheler@kpnmail.nl; tel. 0172-430439

Karmelstroom is een gelegenheid om onze verbondenheid met de Karmel Orde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met elkaar.
Onder deze naam vinden afwisselend in Amstelveen en Aalsmeer eucharistievieringen plaats. Er zijn drie vieringen per jaar.
Na de viering is er soep en een broodje voor de deelnemers.
Daarna is er een voordracht over een onderwerp, waarna eventueel in groepjes over het onderwerp wordt gesproken en de uitkomsten eventueel gezamenlijk worden gedeeld.

  • 8 februari 2019

Voordracht door Nelia Musters, lid Karmelbeweging,  over een gedicht van Teresa van Avila dat haar zeer geraakt heeft. Zij zal vertellen hoe zij aan dat gedicht is gekomen en wat het voor haar betekent. Daarna bestaat de mogelijkheid om in groepjes te reageren op dit gedicht en eventueel spreken over uw eigen dierbare tekst.

  • 12 juli 2019

We vieren dan het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel dat in 2019 valt op dinsdag 16 juli.

Data:vrijdag: 8 februari 2019; 12 juli 2019
Tijd:17.30 - 20.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:€ 7,-- per bijeenkomst
Aanmelden tot uiterlijk 1 week van tevorenHerman van Bemmelen: Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net; tel. 0297-565888

Karmelbeweging is een beweging van leken: mensen die ervoor kiezen om midden in het gewone, alledaagse leven de karmelitaanse spiritualiteit te beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot uiting willen brengen. In lekenspiritualiteit is aandacht voor de verschillende dimensies van dat gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. In het leven zelf immers groeit de ontvankelijkheid voor de Ander en ontdekt iemand zijn eigenheid – van God uit.

Na een korte gebedsviering gaan we met elkaar in gesprek over een onderwerp, dat één van de groepsleden voorbereidt. We hebben het afgelopen jaar teksten van Titus Brandsma gelezen, maar spreken ook over onderwerpen die vanuit de Karmel spiritualiteit als persoonlijke inspiratie werden ingebracht.

Data:26 januari 2019, 23 februari 2019, 23 maart 2019, 27 april 2019, 25 mei 2019, 29 juni 2019
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 1183 HNAmstelveen
Kosten:€ 10,00 voor het hele seizoen
Aanmelden bij:Nelia Musters: n.musters@kpnmail.nl; tel. 0172-430439

Karmel West is een initiatief van de Orde van de Karmelieten na het sluiten van drie kloosters in het westen van het land.
Viermaal per jaar komen belangstellenden voor de Karmel samen als Karmel West. Dat zijn deelnemers aan de groepen in Amstelveen/Aalsmeer, ‘s-Gravenhage en Dordrecht. Wij zijn bij elkaar te gast op een zaterdag rond een onderwerp. Het is goed elkaar te ontmoeten, maar het is vooral ook bedoeld als inspiratie voor de weg die ieder van ons wil gaan, geleid door de spiritualiteit van de Karmel.
Iedere bijeenkomst bestaat uit een viering, informatie vanuit het Karmelbestuur en vanuit de vier plaatsen, een lunch en een bespreking van het onderwerp dat voor een jaar gekozen is. Dit nieuwe jaar heeft als thema: “Liturgie als uitdrukking van gemeenschap”.

Data:6 april 2019 in Dordrecht;
29 juni 2019 in de Titus Brandsma kerk te Amstelveen
Tijd:10.00-16.00 uur
Begeleiding:Ben Wolbers O.Carm. en Susan van Driel O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelding:secretariaat@karmel.nl