Deze al enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden en die zijn van harte welkom

We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.

We gaan lezen uit de readers van de karmeliet Gerard Westendorp:

“Wat geloven we? Wat geloof ik? Wie is Jezus voor ons?”

Gerard heeft de idee dat “voor velen die afgehaakt hebben het geloof zoveel geloofwaardiger zou kunnen zijn en voor velen anderen de nog diepere betekenis van het geloof en van Jezus Christus aan het licht zou komen als we de onnodige obstakels opruimen”.

Daarom deelt hij wat hem inspireert en hoopt dat het anderen inspireert. We gaan het meemaken door diverse onderdelen uit zijn werk te kiezen, te lezen en te bespreken.

Badhoevedorp
Data:4 september, 2 oktober, 6 november en 4 november 2023
Plaats:Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat 15a, 1171 TM Badhoevedorp
Aalsmeer
Data:7 september, 2 oktober, 6 november en 7 december 2023
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Algemeen
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Begeleiding en aanmelden bij:Loek Seeboldt o.carm.
loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34 73 31

Elke laatste donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Te midden van de engelen in de kerk neemt de H. Titus Brandsma (o.carm) zijn eigen plek in. Ook hij nodigt u/jou van harte uit.

Er is samenzang met begeleiding van Jim Kuikman en fluitspel door Angela van Kessel.

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Na afloop van de viering is er koffie, thee en een gezellig samenzijn.

Data:Donderdagen 28 september, 26 oktober, 30 november en 28 december 2023
Tijd:10.30 uur
Plaats:HH. Engelbewaarders, PA Verkuijlaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Voorganger:Loek Seeboldt o.carm.

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!

Weet u welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:29 september, 27 oktober, 24 november en 15 december 2023
Tijd:20.00 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum

De regel van de Karmel.

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa.
Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet ‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de ‘omvorming in Christus’.

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, het ‘onder-houden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting Gods’.

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven.

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met de begeleider:

Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer
Begeleiding:Elise Vorstermans
e.vorstermans@upcmail.nl

 

Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag.

We treffen elkaar rond een goed onderwerp.

 

Donderdag 5 oktober

Thema: Op weg naar een nieuw tijdperk. Hoopvol op weg naar een synodale kerk.

Bemoedigende positieve berichten over een veranderde kerk door Paus Franciscus sinds 2013.

Inleider: Rob Mascini is diaken en theoloog. Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen. Na zijn pensionering is hij nog volop actief in de parochie van Hoofddorp en in diverse kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen.

Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van het Internationaal Diaconaat Centrum.

Een goede verteller. Met kennis en inspiratie.

Het wordt vast een inspirerende bijeenkomst!

Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit.

 

Donderdag 2 november

Thema: De Bijbel als bron van inspiratie!

Belangrijk om een relatie te leggen tussen de oude teksten en eigentijdse vragen. Hoe vertalen wij de Bijbelverhalen in de wereld van nu? Hoe lezen en verstaan wij o.a. de zondagse Bijbellezingen? Wat kunnen deze voor ons betekenen?

Inleider: Drs. Ko Schuurmans, is gepensioneerd pastor. Hij studeerde sociografie en theologie. Hij werkte in het voortgezet onderwijs en in het basispastoraat. Hij was stafmedewerker liturgie en directeur van het diocesaan pastoraal centrum van het Bisdom van Haarlem – Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen. Een ochtend nadenken over de rijke inhoud van dit onderwerp.

Een goede verteller. Met kennis en inspiratie.

Iedereen is welkom.

 

Namens werkgroep 55+
Br. Wim Ernst, Hettie Pecht – v.d. Meer en Annie Marien – v.d. Broek

 

Data:5 oktober en 2 november 2023
Tijd:10.15 - 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Stommeerweg 13 (ingang Gerberastraat), 1431 ES Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:€ 2,00 per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444
Problemen met vervoer:Wilt een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag. Alvast Dank!

In het najaar van 2023 gaan we “in de geest van Gerard Westendorp”, op 3 zaterdagen van 13:00 tot ca 16:00 uur weer films draaien en nabespreken in de Titus Brandsma kerk, Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. Kosten: 5 euro per keer.

 

30 september 2023: Jesus de Montreal

Deze film gaat over de laatste week van het leven van Jezus. In de Canadese stad Montreal vraagt pastoor Leclerc van het heiligdom op de Mont Royal aan de jonge acteur Daniel een verouderd passiespel te vernieuwen. De regisseur Arcand zoekt naar een nieuwe Jezus- verbeelding. Hij vindt in het Marcus-evangelie “ de mooiste woorden, die ooit over de zin van het leven gezegd zijn. “

 

21 oktober 2023: The Nun
Zweedse documentaire. Marta, een jonge vrouw uit een gezin van 9 kinderen, treedt op haar 19e in in een karmelietessenklooster. De documentaire volgt haar 10 jaar lang en ook de familie, van 1996 tot 2006. Zij wordt 2 maal geïnterviewd, net voor haar intrede en na haar 5 jarig noviciaat. De documentaire is bekroond met die Prix Italia 2007.

 

11 november 2023: Doubt

Zonder twijfel is er geen geloof. De historische setting van Doubt onderstreept die tegeltjeswijsheid: grote sociale veranderingen zijn op til in de vroege jaren zestig van Amerika, maar in de film gaat het om een fundamentelere onzekerheid: vasthouden aan je geloof of afdwalen in de zonde om een groter doel te heiligen?

 

Tijd:13:00 - 16:00 uur
Plaats:Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen,
Tuinkamer en ontmoetingsruimte.
Bijdrage:€ 5,- per film
Aanmelden bij:Uiterlijk 1 week van tevoren bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com; tel.: 0297-340682