Deze al enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden en die zijn van harte welkom

We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.

We gaan lezen uit de readers van de karmeliet Gerard Westendorp:

“Wat geloven we? Wat geloof ik? Wie is Jezus voor ons?”

Gerard heeft de idee dat “voor velen die afgehaakt hebben het geloof zoveel geloofwaardiger zou kunnen zijn en voor velen anderen de nog diepere betekenis van het geloof en van Jezus Christus aan het licht zou komen als we de onnodige obstakels opruimen”.

Daarom deelt hij wat hem inspireert en hoopt dat het anderen inspireert. We gaan het meemaken door diverse onderdelen uit zijn werk te kiezen, te lezen en te bespreken.

Badhoevedorp
Data:1 maart, 12 april, 17 mei en 21 juni 2023
Plaats:Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat 15a, 1171 TM Badhoevedorp
Aalsmeer
Data:16 februari, 16 maart en 13 april 2023
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Algemeen
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Begeleiding en aanmelden bij:Loek Seeboldt o.carm.
loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34 73 31

Elke laatste donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Te midden van de engelen in de kerk neemt de H. Titus Brandsma (o.carm) zijn eigen plek in. Ook hij nodigt u/jou van harte uit.

Er is samenzang met begeleiding van Jim Kuikman en fluitspel door Angela van Kessel.

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Na afloop van de viering is er koffie, thee en een gezellig samenzijn.

Data:Donderdagen 23 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni en 27 juli 2023 Feest van de H. Titus Brandsma
Tijd:10.30 uur
Plaats:HH. Engelbewaarders, PA Verkuijlaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Voorganger:Loek Seeboldt o.carm.

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!

Weet u welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni en 28 juli 2023
Tijd:20.00 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst o.carm.
Kosten:Vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum

De regel van de Karmel.

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa.
Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet ‘voegen’. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de ‘omvorming in Christus’.

Centrale thema’s in de regel zijn: ‘de plaats die je gegeven wordt’, het ‘onder-houden van de stilte’, ‘iets van werk’ en ‘het aantrekken van de wapenrusting Gods’.

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven.

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met de begeleider:

Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma,
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer
Begeleiding:Elise Vorstermans
e.vorstermans@upcmail.nl

 

Het is aardig wanneer u een eigen bijbel meeneemt. Geeft niet welke vertaling of uitgave. Om veel gepuzzel te voorkomen neem ik iedere dag een eigen werkvertaling mee. Op basis daarvan praten we met elkaar, maar iedereen kan mijn tekst vergelijken met de bekende vertalingen. En het is leuk, wanneer u een eigen bijbel bij u hebt. Dan ziet u ook, dat meerdere vertalingen mogelijk zijn.

Wie dit leest is welkom. Er wordt geen voorkennis verondersteld, alleen nieuwsgierigheid en een beetje geduld. Geduld, want niet alle vragen zijn gemakkelijk te beantwoorden. U krijgt begeleidende fotokopieën. Het gaat in totaal om 12 bijeenkomsten.

Weet u welkom van 14:00 – 16:00 uur de volgende donderdagen:

Data:23 februari, 9 maart en 6 april 2023
Tijd:14:00 - 16:00 uur
Plaats:Parochiekerk HH. Engelbewaarders,
Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Begeleiding:Jan Engelen
Aanmelden bij:Jan Engelen jnngln@gmail.com

Een serie bijeenkomsten die ons helpen te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag.

Thema ochtend: Voedselbank Aalsmeer. 

“Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Doelstelling:
De Stichting Voedselbank Aalsmeer heeft een ideële doelstelling en is niet politiek of religieus gebonden.
De Voedselbank heeft geen winstoogmerk. Het “rendement” ligt op het morele vlak.
Hieronder wordt verstaan:

  • Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door hen met de “daad” te laten merken dat ze niet worden vergeten;
  • Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving;
  • Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. Dit bevordert het sociaal-maatschappelijk ondernemen en leidt tot een lagere milieubelasting.

Inleider: Koos Koelewijn, bestuursvoorzitter en actief betrokken o.a. als interim.
Met die kennis en ervaring zal hij ons informeren. En eventueel onze vragen beantwoorden!
Een actueel en boeiend onderwerp “ mensen in deze periode die het financieel tijdelijk niet redden.”
Iedereen is welkom.

Namens werkgroep 55+
Br. Wim Ernst, Hettie Pecht, Annie Marien

Data:2 maart 2023
Tijd:10.15 - 11.30 uur
Plaats:Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Pastor Jan Adolfs
Kosten:€ 2,00 per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

Wegens ziekte van de inleider vervallen onderstaande films!

31 maart 2023: The Nun
Zweedse documentaire. Marta, een jonge vrouw uit een gezin van 9 kinderen, treedt op haar 19e in een karmelietessenklooster in. De documentaire volgt haar 10 jaar lang en ook de familie, van 1996-2006. Zij wordt 2 maal geïnterviewd, net voor haar intrede en na haar 5-jarig noviciaat. De documentaire is bekroond met de Prix Italia 2007.

21 april 2023: In gesprek met Agnes van Ardenne
In gesprek met Agnes van Ardenne over haar leven met God. Zij schrijft een brief aan God en André Knevel praat met haar daarover. Zij was minsister van Ontwikkelingssamenwerking van 2003-2007. Zij bidt altijd.