VANWEGE DE CORONACRISIS ZIJN ALLE PROGRAMMAONDERDELEN AFGELAST

Mandala’s zijn meer dan gewoon een gemakkelijke en leuke methode om iets moois te tekenen. Mandala’s zijn ook een vorm van geleide meditatie om vrede en balans in je leven te kunnen brengen. Het tekenen van mandala’s kan ook een goede spirituele oefening voor je persoonlijke ontwikkeling zijn.

Wij zijn niet alleen bezig met tekenen en kleuren, maar nemen ook enige tijd voor bezinning.

Lijkt het u leuk om deel te nemen; dat kan.

Data:3 maart 2020; 7 april 2020
Tijd:9.45 - 12.00 uur
Plaats:Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Nelia Musters
Kosten:€ 5,-- per keer
Aanmelden bij:Nelia Musters: n.musters@kpnmail.nl; tel: 0172-430439

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de derde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen.

We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de vierde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen.

Afbeelding: Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum

Data:dinsdag 14 januari 2020; verdere data volgen.
Tijd:10.30 - 12.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Z. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Elise Vorstermans
Kosten:€ 10,-- voor het hele seizoen
Aanmelden bij:José van Sante: vansantejose24@gmail.coml

 

Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe deelnemers. We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden. Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Loek Seeboldt O.Carm.

We bespreken nu het boek “God en ik. Wat je als weldenkende ’21e-eeuwer’ kunt leren van de Bijbel” van Alain Verheij (2018).

Volgende data van onze bijeenkomst spreken we samen af.

Badhoevedorp
Datum:15 april 2020
Tijd:14.00 - 16.30 uur
Plaats:Pastorie Badhoevedorp
Adelaarstraat 15a
1171 TM Badhoevedorp
Aalsmeer
Datum:31 maart 2020
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Info:
Kosten:vrijwillige bijdrage
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl; tel. 0297-347331

De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te vieren!

Welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:vrijdag: 27 maart 2020; 24 april 2020; 29 mei 2020; 26 juni 2020
Tijd:20.30 uur
Plaats:Zwarteweg 36, 1431 VMAalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

Een serie bijeenkomsten die ons helpt om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar rond een goed onderwerp.

Data:26 maart 2020; 30 april 2020
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:€ 2,-- per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl; tel. 06-12902444

We oefenen en zingen diverse gezangen, antwoordpsalmen en Alleluja’s voor de komende Paastijd (A jaar).

“De betekenis van de Paastijd: de vijftig dagen vanaf de zondag van de verrijzenis (12 april) tot en met de zondag van Pinksteren (31 mei) worden in vreugde en blijdschap gevierd als één feestdag, ja zelfs één grote zondag. Dit zijn de dagen waarop bij uitstek Alleluja wordt gezongen.”

Datum:14 maart 2020
Tijd:10.00 - 14.30 uur
Plaats:Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt ontvangen
St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm. en Nico van Geijlswijk
Kosten:€ 7,00 incl. lunch
Aanmelden bij:Lano Jansen: lanothea@hotmail.com of tel. 06-20127762

Hoe vieren we de Eucharistie?

Inleiding en gesprek over hoe het “Doen tot Jezus’ gedachtenis” in de loop der geschiedenis gestalte heeft gekregen en nu krijgt.

Aalsmeer
Datum:Wordt nog bepaald.
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Nieuw Vennep
Datum:14 april 2020
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:De Herberg
St. Antoniusstraat 15
2153 BA Nieuw Vennep
Info:
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl; tel. 0297-347331

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

13 maart 2020: Genesis

In het kader van het jaarthema “Hart voor de schepping” kijken we in het voorjaar naar de film “Genesis”, waarin een oude Afrikaanse man vertelt over de oerknal, het ontstaan van de wereld en van het leven.

17 april: Samsara

Als tweede film naar “Samsara”. De filmmaker Ron Fricke doorkruiste 5 jaar lang 25 landen en toont ons adembenemende natuurwonderen, godsdienstige ritualen, industrialisatie en massacultuur, beelden over overconsumptie en de relatie tussen mens en technologie. Kortom de hele rijkdom van de Schepping, hoe zij zich ontplooid heeft tot in onze tijd, in al haar pracht en rijkdom, maar ook in haar verwording. Een documentaire die je als kijker aangrijpt en ook dwingt naar confronterende scènes te kijken.

 

Data:13 maart 2020; 17 april 2020
Tijd:14.00 - 16.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Gerard Westendorp O.Carm.
Kosten:€ 5,-- per film
Aanmelden bij:uiterlijk 1 week voor aanvang van de film bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com; tel.: 0297-340682

Kees Waaijman is emeritus hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut.
Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op Karmelitaanse wijze.
In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek.
In elke bijeenkomst staat één psalm centraal.

Naderingen van God

Psalmen zijn
naderingen van God,
ze zijn onderweg
naar het Grote Geheim
van alle leven,
honderdvijftig pelgrimswegen.

Bid je een psalm,
dan trek je weg
uit je veilige omgeving.
Je stelt je bloot aan Wezer
die ieder uitnodigt te gaan leven.

Soms gebeurt er een wonder.
Niet langer nader ik,
maar de Oneindige trekt mij
en nadert mij.
Grote vreugde overkomt mij.
Mijn naderingen worden Gods naderingen

Psalm:40
Datum:22 februari 2020
Tijd:10.00 - 16.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Z. Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen
Begeleiding:Kees Waaijman O.Carm.
Kosten:€ 10,--
Aanmelden:uiterlijk 1 week van tervoren bij
Gerard Ticheler: ghbticheler@kpnmail.nl; tel. 0172-430439

Elke laatste donderdag van de maand is er een eucharistieviering, een Karmelviering, in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Data:donderdag: 26 maart 2020; 30 april 2020; 25 juni 2020
Tijd:10.30 uur
Plaats:HH. Engelbewaarders, PA Verkuijlaan 22, 1171 EE Badhoevedorp
Voorganger:Loek Seeboldt

Karmelstroom is een gelegenheid om onze verbondenheid met de Karmelorde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met elkaar.
Onder deze naam vinden afwisselend in Amstelveen en Aalsmeer eucharistievieringen plaats.
Na de viering is er soep en een broodje voor de deelnemers.
Daarna is er een voordracht over een onderwerp, waarna eventueel in groepjes over het onderwerp wordt gesproken en de uitkomsten eventueel gezamenlijk worden gedeeld.

Data:vrijdag: 13 maart 2020; 17 juli 2020
Tijd:17.30 - 20.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer
Voorganger:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:€ 7,-- per bijeenkomst
Aanmelden tot uiterlijk 1 week van tevorenHerman van Bemmelen: Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net; tel. 0297-565888

Karmel West is een initiatief van de orde van de karmelieten na het sluiten van drie kloosters in het westen van het land.
Viermaal per jaar komen belangstellenden voor de Karmel samen als Karmel West. Dat zijn deelnemers aan de groepen in Amstelveen/Aalsmeer, Den Haag en Dordrecht. Wij zijn bij elkaar te gast op een zaterdag rond een onderwerp. Het is goed elkaar te ontmoeten, maar het is vooral ook bedoeld als inspiratie voor de weg die ieder van ons wil gaan, geleid door de spiritualiteit van de Karmel.
Iedere bijeenkomst bestaat uit een viering, informatie vanuit het Karmelbestuur en vanuit de vier plaatsen, een lunch en een bespreking van het onderwerp dat voor een jaar gekozen is.

Data:
Tijd:10.00-16.00 uur
Begeleiding:Ben Wolbers O.Carm. en Susan van Driel O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelding:secretariaat@karmel.nl