Mandala’s zijn meer dan gewoon een gemakkelijke en leuke methode om iets moois te tekenen. Mandala’s zijn ook een vorm van geleide meditatie om vrede en balans in je leven te kunnen brengen. Het tekenen van mandala’s kan ook een goede spirituele oefening voor je persoonlijke ontwikkeling zijn.

Wij zijn niet alleen bezig met tekenen en kleuren, maar nemen ook enige tijd voor bezinning.

Lijkt het u leuk om deel te nemen; dat kan.

Data:4 september 2018, 2 oktober 2018, 6 november 2018, 4 december 2018
Tijd:9.45 - 12.00 uur
Plaats:Tuinkamer van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Nelia Musters
Kosten:€ 5,-- per keer
Aanmelden bij:Nelia Musters: n.musters@kpnmail.nl

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de derde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen.

Wil je daar aan meedoen, meld je aan bij Elise Vorstermans.

Data:18 september 2018, 30 oktober 2018, 11 december 2018
Tijd:10.30 - 12.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Elise Vorstermans
Kosten:€ 10,-- voor het hele seizoen
Aanmelden bij:Elise Vorstermans: e.vorstermans@upcmail.nl

Zoals we gewend zijn komen we in huiselijke kring bij de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film en na de film gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

In het najaar van 2018 worden 3 langere films en in het voorjaar van 2019 2 kortere films vertoond.

  • 22 september 2018: Left Luggage
    Chaja, een filosofiestudente, komt als kinderoppas terecht in een orthodox joods gezin. Dagelijks wandelt ze met de kleuter Simcha. Met een oude vriend van haar vader voert zij geestige gesprekken over de komst van de Messias, terwijl haar vader op zoek is naar koffers, die hij lang geleden heeft begraven.
  • 6 oktober 2018: Het Offer
    De grootste filmmaker aller tijden Tarkovski is verbijsterd over de heerserscultuur, de eigengereidheid, het ongeloof, niet alleen in de technocratische wereld, maar ook in het  ongelovige religieuze en kerkelijke leven. In de film ‘het Offer’ gaat de hoofdpersoon Aleksander naar zijn kamer, knielt neer op de grond en bidt:

‘Heer, verlos ons in dit bange uur. Laat mijn kinderen en vrienden niet sterven, mijn vrouw, allen die niet in U geloven omdat ze blind zijn en geen gedachten aan U gewijd hebben omdat ze nog niet echt ongelukkig zijn geweest. Niemand kan ze behoeden dan U. Deze heersende heerszucht, deze destructie, dit is het ergste. Ik zal alles doen wat ik beloofd heb.’

  • 3 november 2018: Maria Magdalena
    Maria Magdalena wordt de belangrijkste vertrouweling van Jezus. Er ontstaat spanning, vooral bij Petrus en Judas die het koninkrijk van God op aarde anders interpreteren. Petrus: ‘Jij hebt ons mannen zwakker gemaakt, Maria’. Zij antwoordt dat ze zich de mond niet laat snoeren. Maria Magdalena gelooft niet in een revolutie die in één klap een einde zal maken aan de tirannie van de Romeinen, maar is ervan overtuigd dat verandering van binnenuit moet komen, en dat je vanuit liefde en goedheid moet handelen. Zij is degene die de christelijke waarden in praktijk brengt. Ze is in staat te vergeven.
Data:22 september 2018, 6 oktober 2018, 3 november 2018
Tijd:11.00 - 15.30 uur
Plaats:Tuinkamer van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Gerard Westendorp O.Carm.
Kosten:€ 10,-- per film
Aanmelden bij:uiterlijk 1 week voor aanvang van de film bij
Hans en Angela van Kessel: h.en.a.vankessel@outlook.com

Wat is liturgie eigenlijk? Waarom dient die in beweging te blijven? Wat kan wel, wat niet en waarom?

Datum:24 september 2018
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, Aalsmeer
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:€ 5,-- per keer
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl

Deze zangbijeenkomst wordt gewijd aan gezangen uit Taizé en Iona.

Datum:6 oktober 2018
Tijd:10.00 - 14.30 uur
Plaats:Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt ontvangen
St. Anthoniusstraat 14, Nieuw-Vennep
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm. en Nico van Geijlswijk
Kosten:€ 6,00
Aanmelden bij:Lano Jansen: lanothea@hotmail.com of tel.: 06-20127762

Kees Waaijman is emeritus hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut.
Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op Karmelitaanse wijze.
In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek.

Datum:20 oktober 2018
Tijd:10.00 - 16.00 uur
Plaats:Titus Brandsmkerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Kees Waaijman O.Carm.
Kosten:€ 10,--
Aanmelden bij:Gerard Ticheler: ghbticheler@kpnmail.nl

Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar rond een goed onderwerp.

Data:25 oktober 2018, 29 november 2018
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:€ 2,-- per keer
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl

In vervolg op een bijeenkomst van 10 februari 2016 wil Krijn Kramer verdergaan met het samen lezen van mystieke teksten van S. Kierkegaard en aan de hand daarvan een gesprek te hebben.
De Karmel en de Deense filosoof/theoloog/psycholoog Kierkegaard (1813-1855) hebben gemeen dat in beider spiritualiteit de persoonlijke godsrelatie voorop staat en dat deze relatie bepalend is voor de liefde tot onze naaste. We zullen lezen uit zijn dagboeken, zijn toespraken en zijn boek “Wat liefde doet” en “Vrees en beven”.

Datum:14 november 2018
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Begeleiding:Krijn Kramer
Kosten:€ 5,--
Aanmelden tot uiterlijk 14 november 2018 bij:Herman van Bemelen: Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net

Jan Engelen, was docent voor katechese / katechetiek aan de Hogeschool IPABO te Amsterdam en Alkmaar. Ter voorbereiding op Kerstmis wil hij ons graag vertellen over het Kerstverhaal.
Het Kerstverhaal dat wij kennen komt uit het Evangelie van Lucas 1 en 2. Hoe vertelt hij dat en wat vertelt hij dan? Hoe kunnen wij daarbij aanknopen? In twee keer drie kwartier wil Jan Engelen proberen u langs de belangrijkste momenten en plaatsen te brengen. (De herders en de engelen vinden we bij Lucas.)
Wanneer de groep het wil, zal de week daarna de tekst van Lucas naast het verhaal van Mattheus 1 en 2 gelegd worden. (Over de wijzen uit het Oosten vertelt Mattheus.)
Wilt u zo mogelijk een bijbel meenemen.

U kunt zich aanmelding voor een middag- of avondgroep.

Data:woensdagen: 12 december 2018 en 19 december 2018
Tijd:Middaggroep: 14.00 - 16. 00 uur
Avondgroep: 19.30 - 21.30 uur
Plaats:Middaggroep: Titus Brandsmakerk Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Avondgroep: Parochiecentrum, Gerberastraat 6, Aalsmeer
Begeleiding:Jan Engelen
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst
Aanmelden bij tot uiterlijk 5 december:Herman van Bemmelen: Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net

De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip geworden. Eenvoudige liederen gebaseerd op de Schriften en afgewogen stilte zijn een rode draad in hun gebed.

Tijdens de vieringen proberen we de sfeer van Taizé te benaderen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl

Data:vrijdagvonden: 28 september 2018, 26 oktober 2018, 30 november 2018, 14 december 2018
Tijd:20.30 uur
Plaats:Zwarteweg 36, Aalsmeer
Begeleiding:Wim Ernst O.Carm.
Kosten:vrijwillige bijdrage
Aanmelden bij:Wim Ernst: w.ernst@karmel.nl

Reeds enige jaren komt deze groep bijeen. Ze staat open voor nieuwe deelnemers. We bespreken een actueel onderwerp aan de hand van een artikel of boek.

Data:10 september 2018, 5 november 2018
Tijd:19.30 - 21.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, Aalsmeer
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:--
Aanmelden bij:Loek Seeboldt: l.seeboldt@karmel.nl

Karmelstroom is een gelegenheid om onze verbondenheid met de Karmel Orde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met elkaar.
Onder deze naam vinden afwisselend in Amstelveen en Aalsmeer eucharistievieringen plaats. Er zijn drie vieringen per jaar.
Na de viering is er soep en een broodje voor de deelnemers.
Daarna is er een voordracht over een onderwerp, waarna eventueel in groepjes over het onderwerp wordt gesproken en de uitkomsten eventueel gezamenlijk worden gedeeld.

Eerst volgende viering:vrijdag 26 oktober 2018
Tijd:17.30 - 20.30 uur
Plaats:Parochiecentrum, Gerberastraat 6, Aalsmeer
Begeleiding:Loek Seeboldt O.Carm.
Kosten:€ 7,-- per bijeenkomst
Aanmelden tot uiterlijk 19 oktober bij:Herman van Bemmelen: Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net

Karmelbeweging is een beweging van leken: mensen die ervoor kiezen om midden in het gewone, alledaagse leven de karmelitaanse spiritualiteit te beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot uiting willen brengen. In lekenspiritualiteit is aandacht voor de verschillende dimensies van dat gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. In het leven zelf immers groeit de ontvankelijkheid voor de Ander en ontdekt iemand zijn eigenheid – van God uit.

Na een korte gebedsviering gaan we met elkaar in gesprek over een onderwerp, dat één van de groepsleden voorbereidt. We hebben het afgelopen jaar teksten van Titus Brandsma gelezen, maar spreken ook over onderwerpen die vanuit de Karmel spiritualiteit als persoonlijke inspiratie werden ingebracht.

Data:29 september 2018, 27 oktober 2018, 29 december 2018
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Kosten:€ 10,00 voor het hele seizoen
Aanmelden bij:Nelia Musters: n.musters@kpnmail.nl