Geraakt in stilte

Van 23 – 30 juni 2019 zal er in de Ardennen een retraite te voet gehouden worden. Een week met veel stilte en dagelijkse wandelingen.
Aanmelding is nog mogelijk.

Zie onder programma/retraite te voet.

Mystiek in de psalmen

Mystiek in de psalmen, vanaf 10 november
Drie maal wordt dit seizoen 2018-2019 een ochtend uitgetrokken om samen op zoek te gaan naar mystiek in de psalmen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 25 mei.
Begeleiding: Kees Waaijman.

Zie ook de programmapagina.

Leesgroep Speling

Op donderdag 14 februari 2019 gaat een Speling leesgroep van start, in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen.
Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning.
De groep komt vier maal per jaar bijeen. Het laatst verschenen nummer van Speling zal samen besproken worden.

Aanvang: do. 14 februari 19.45 uur
Begeleiding: Sanny Bruijns en Bouke Halma
Aanmelding: titusbrandsma@karmel.nl


Lectio Divina: het Johannes evangelie

Vier maandagmiddagen verdiepen de deelnemers zich in het evangelie volgens Johannes, via de methode van Lectio Divina. 
Data: 11, 18, 25 februari en 4 april 2019, van 14.30 – 16.00 uur. (Per keer te volgen.)
Begeleiding: Paul Reehuis en Lourens Das.

Kijk voor meer informatie op  Programma.


Inschrijving jaarcursussen 2018-2019 geopend

 Het Titus Brandsma Memorial biedt twee cursussen die een heel jaar doorlopen.

De data voor het nieuwe jaar 2018-2019 zijn inmiddels bekend, en de inschrijving voor deze cursussen is nu geopend.

Het betreft de cursussen:

Biddend leven – in de ruimte van de psalmen

Een cursus van 10 bijeenkomsten, waarin steeds één psalm centraal staat op de vrijdagmiddag en avond, van 16.00 – 19.30 uur.

Karmelregel – ruimte van leven in het Geheim

Een cursus van 8 bijeenkomsten op de zaterdagmorgen, van 10.15-12.50 uur.
Elke bijeenkomst wordt een stukje uit de Karmelregel samen gelezen.

Kijk voor meer informatie op  Programma.


Mystiek in de psalmen, vanaf 10 november

Drie maal wordt dit seizoen 2018-2019 een ochtend uitgetrokken om samen op zoek te gaan naar mystiek in de psalmen. De eerst volgende bijeenkomst is op 10 november.

Expositie iconen – van Pasen tot zomer 2018

In de gang en de grote Titus Brandsma zaal zijn ikonen te zien, gemaakt door Georgine en Roeland Wilcke-Steenhuis.

Georgine en Roeland zijn al vele jaren geboeid door ikonen. In 1995 zijn ze begonnen met het volgen van cursussen. Inmiddels geven ze in hun eigen atelier aan huis zelf les in het schilderen van ikonen.

Georgine en Roeland zijn goede bekenden in het TBM, ze nemen vaak deel aan de vieringen van de Eliagemeenschap en zijn betrokken bij de jaarlijkse ikoonwijding in een viering met het Nijmeegs Byzantijns koor, in de Titus Brandsma Gedachteniskerk.

Er is een lijst beschikbaar, waarop kort staat vermeld wat er op de diverse ikonen is afgebeeld.


Extra avond ‘Signalen van Spiritualiteit’- iconen

Op maandag 23 april is er een extra avond van ‘Signalen van Spiritualiteit’. De avond staat in het teken van het thema: Iconen – meer dan illustratie.

Iconen zijn kleurige schilderingen op houten panelen. Maar waarom worden ze zo gemaakt? Hoe worden ze gebruikt? Wat is de geschiedenis?
Tijdens deze extra ingelaste avond van ‘Signalen van Spiritualiteit’ zullen ervaren icoon­schilders Georgine en Roeland Wilcke-Steenhuis vertellen over:

  • wat zijn iconen?
  • de opbouw van een iconostase
  • de religieuze achtergronden
  • de symboliek in iconen
  • het gebruik van iconen
  • de techniek van het icoonschilderen

Er zal ruimte zijn voor uitwisseling met elkaar over eigen ervaringen met en vragen over iconen en het schilderen van iconen.

In de pauze is er gelegenheid om langs de iconen die in het TBM geëxposeerd worden te lopen, en er een aantal uit te kiezen die na de pauze met elkaar bekeken en besproken zullen worden.

Voor meer informatie en opgave zie: Programma


Lancering vernieuwde website

Welkom op de vernieuwde website van ons Centrum voor Spiritualiteit!
De laatste maanden hebben wij eraan gewerkt om onze website in een nieuw en moderner jasje te steken.
Het resultaat ligt nu voor u. Neem gerust een kijkje.


Meditatief zingen

Op zaterdag 12 mei zingen we o.l.v. Anne-Marie ter Beke liederen die passen bij Pinksteren. Iedereen die graag zingt is welkom. Graag voor 5 mei opgeven i.v.m. de te maken kopieën.

Tijd: 13.30-16.00 uur
Kosten: € 7,50
Begeleiding: Anne-Marie ter Beke
Aanmelding: titusbrandsma@karmel.nl (uiterlijk één week van te voren)


Jaarthema Karmelcentra

Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit staat dit jaar in het teken van Titus Brandsma en zijn geestelijke weerbaarheid.Op 26 juli 2017 was het 75 jaar geleden dat hij gestorven is in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma geloofde in de waardigheid van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk onderscheid je maar kunt maken. Toen het er op aankwam, liet hij zich niet intimideren en gaf hij zijn leven voor zijn overtuiging. Hij kwam in verzet tegen een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Hij toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien zijn beulen. Titus Brandsma ontleende zijn geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook voor onze tegenwoordige tijd een blijvende bron van bezieling.