Karmelkring Oss komt in de veertigdagentijd elke vrijdag  voor een vesperviering bijeen in gebed.
We zeggen een psalm, lezen een passende Bijbeltekst en laten de woorden in stilte bezinken.

Data:16 en 23 februari; 1, 8, 15 en 22 maart
Tijd:16.30-17.00 uur
Plaats:St.Josephkapel St. Luciastraat 5 Ravenstein
Begeleiding:Leden Karmelkring Oss
Kosten:Geen; na afloop koffie/thee

In de vastentijd, op 16 maart leidt Leon Teubner ons binnen in de wereld van de psalmen, met psalm 23. Deze psalm heeft een rijke inhoud en verwoordt, als grondtoon, dat Jahwehs troost, hoop en vertrouwen altijd met ons zijn.

Ook al ga ik door een somber dal,
niet schroom ik kwaad.
Ja, Jij bent bij mij
jouw staf en jouw stut,
zij troosten mij.
Psalm 23

Psalm 23 is wel een van de mooiste en bekendste psalmen. De beelden van een Herder die ons weidt, en van een Gastheer die ons liefdevol ontvangt en een maaltijd voor ons bereidt, wekken een verlangen om met Hem op weg te gaan en te blijven, hoe die weg met Hem ook zal gaan, alle dagen van ons leven We lezen en overwegen in de vastentijd deze hoopvolle psalm, met het oog op onze eigen gang door het leven.

Data:16 maart 2024
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:De ontmoetingszaal van De Valkenburcht, Kasteelseplaats 4 te Ravenstein (aanbellen bij Recreatie/Beheerder)
Begeleiding:Leon Teubner
Kosten:Geen, een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt op prijs gesteld

Voor het seizoen 2023-2024 hebben wij als jaarthema gekozen: de mystieke weg in gedichten.

 

Zaterdag 21 oktober 2023: Leon Teubner – Mystieke tekstlezing in de gedichten van Jacopone di Todi

Zaterdag 11 november 2023: Hetty Berflo o.carm. – De  mystieke weg in de gedichten van Martinus Nijhoff

Zaterdag 16 december 2023: Ad de Keyzer – De spiritualiteit van het Weihnachts-Oratorium van Johan Sebastian Bach

Zaterdag 20 januari 2024: Ans Bertens – Gedichten van Theresia van Avila

 

Data:21 oktober, 11 november, 16 december 2023 en 20 januari 2024
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:De Valkenburg, Kasteelseplaats 4 Ravenstein (aanbellen bij Recreatie/Beheerder)
Begeleiding:Zie hierboven
Kosten:Vrije gave

Onlinecursus Mystieke filosofie

‘Mijn Beminde: de bergen,
de eenzame valleien, de wouden,
de eilanden in den vreemde,
de ruisende rivieren,
het suizen van de lieflijke winden,’
(Geestelijk Hooglied – Jan van het Kruis)

Aan de hand van teksten vanaf het begin van de Griekse filosofie bij de pre-socratici, via Augustinus, Hadewijch en Jan van het Kruis e.a., tot aan mystieke auteurs uit onze tijd als Thomas Merton en Titus Brandsma, verkennen we de betekenis het begrip ‘natuur’. We ontdekken hoe al heel vroeg in het menselijke denken de Natuur van haar goddelijk werkzame aanwezigheid werd ontdaan, om teruggebracht te worden tot een materieel object, waarover de mens naar eigen goeddunken kon beschikken. Maar gelukkig nooit helemaal. Want in de mystieke tradities is die goddelijke aanwezigheid in de natuur nooit helemaal verdwenen. Door deze auteurs krijgen we een verrassend nieuw en vruchtbaar perspectief aangeboden dat geheel ontbreekt in het denken over de huidige klimaatcrisis.

Data:maandag, eens in de twee weken: 5 en 19 februari; 4 en 18 maart;
1, 15 en 29 april; 13 en 27 mei; 10 en 14 juni 2024
Tijd:19.15 tot 20.30 uur
Plaats:Online via Zoom. Met een muisklik kunt u probleemloos aansluiten
Begeleiding:Informatie en aanmelding bij Leon Teubner leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl
Kosten:Geen

‘VERDER WORD IK GEDREVEN’ – TEKSTEN VAN DAG HAMMARSKJÖLD uit ‘MERKSTENEN’

Dag Hammarskjöld was een politieke functionaris op een hoge post: secretaris-generaal van de Verenigde Naties in een woelige periode van de koude oorlog (1953 – 1961). Hij vervulde deze functie op verrassende wijze: actief en creatief, standvastig en betrouwbaar. Zo leerde de wereld hem kennen.

Tegelijk leidde hij van jongs af aan een, wat je zou kunnen noemen ‘God-gewijd’ leven. Deze kant leerde de wereld pas kennen na zijn dood, via zijn geestelijk dagboek Merkstenen. Dit werd als manuscript gevonden in zijn flat. Hij karakteriseert zijn aantekeningen als “een soort ‘witboek’ over mijn dialoog met mezelf – en God”.

In dit ‘witboek’ komt Dag Hammarskjöld naar voren als een mens die ooit is aangeraakt door God, die niet anders kan dan leven vanuit deze aanraking, maar daarbij voortdurend zichzelf tegenkomt. Hij vecht met zichzelf, met zijn karakter, zijn ambities, maar ook met de ervaring van eenzaamheid en zinloosheid. Hij wil zich overgeven maar beseft dat hij juist dit niet kan afdwingen. Hij kan alleen maar ontvankelijk worden voor de liefde en het leven die van de andere kant op hem toekomen. Gaandeweg groeit in hem de belangeloze liefde en de overgave. Hij weet zich een werktuig in de handen van God.

We kiezen elk jaar een mystieke schrijver uit, komend jaar gaan we verder met teksten van Dag Hammarskjöld, waar we in het seizoen 2022-2023 mee zijn begonnen.

Per keer lezen en overwegen we een aantal teksten. Het gaat ons er enerzijds om de ervaring van waaruit de tekst geschreven is, op het spoor te komen en te begrijpen. Anderzijds gaat het om de weerklank van de teksten in ieders eigen leven. Met andere woorden: de spirituele teksten die we lezen vormen bron en aanleiding om onze eigen (dagelijkse) levensweg, geloof en spiritualiteit te verkennen en ter sprake te brengen.

Data:8 september 2023; 13 oktober; 10 november ; 8 december; 12 januari 2024; 9 februari; 8 maart; 12 april; 10 mei; 14 juni
Tijd:9.30 – 11.30 uur
Plaats:Parochiecentrum Titus Brandsma parochie, Oude Molenstraat 8 Oss
Begeleiding:Ans Bertens
Kosten:€ 100,00 voor het hele seizoen

Karmelkring Oss komt elke 1e vrijdag van de maand bijeen in gebed. We zeggen een psalm, lezen het evangelie van de komende zondag en laten de woorden in stilte bezinken. U bent welkom om met ons mee te bidden.

Data:5 april, 3 mei en 7 juni
Tijd:Tijdstip van aanvang 16.30 uur
Plaats:Jozefkapel Sint Luciastraat 1 Ravenstein
Begeleiding:Leden karmelkring Oss
Kosten:Geen

Vanuit onze verbondenheid met de orde van de Karmelieten in Nederland lezen we en mediteren we bij de Regel van de Karmel.

Deze regel bestaat vanaf de 13e eeuw. Ze heeft mensen, kloosterlingen en niet-kloosterlingen, geïnspireerd tot op de dag van vandaag.

Hoe kan dat?

Data:8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december
Tijd:14.00 - 15.30 uur
Plaats:Bij een van de leden thuis
Begeleiding:Leden van Karmelkring Oss
Kosten:Geen
Aanmelden:stansligthart@gmail.com

Het komende werkjaar gaan we lezen uit een werk van een anonieme auteur uit de tweede helft van de veertiende eeuw, met als titel: Theologia Deutsch ofwel Het boekje van het volmaakte leven. Maarten Luther was zo enthousiast over dit werkje dat hij het in 1518 publiceerde. Dit schreef hij in zijn voorwoord:

 

‘Dit edele boekje moge arm en onopgesmukt zijn in woordkunst, maar des te rijker en kostbaarder is het in goddelijke wijsheid. Mij is, afgezien van de Bijbel en het werk van Augustinus, niet één boek onder ogen gekomen waaruit ik meer geleerd heb en nog leren zal.’

 

Vanaf vrijdag 1 september komen we elke eerste vrijdag van de maand bijeen. De bijeenkomsten zijn ook online te volgen.

 

Data:1e Vrijdag van de maand
Tijd:10.30 - 12.00 uur
Plaats:De Uitkomst, Nieuwstraat 7 Ravenstein
Begeleiding:Informatie en aanmelding bij Leon Teubner leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl
Kosten:Vrije gave

Elke dinsdagmiddag komen we met ieder die wil, samen rond het evangelie van de komende zondag We proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar de inbreng van elkaar.

Data:Elke dinsdag
Tijd:14.00 u-15.30 u
Plaats:Garnizoenskerk te Ravenstein
Begeleiding:Leon Teubner
Kosten:Vrije gave