Thomas Merton (1915-1968)

We lezen teksten uit het boek: Zaden van contemplatie
We komen elke 2e vrijdag van de maand bijeen in de Tituszaal van de St. Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6 te Oss.

2019:
– vrijdag 13 september
– vrijdag 11 oktober
– vrijdag 8 november
– vrijdag 13 december

2020:
– vrijdag 10 januari
– vrijdag 14 februari
– vrijdag 13 maart
– vrijdag 10 april
– vrijdag 8 mei
– vrijdag 12 juni
De kosten zijn € 60,00 per jaar
begeleiding: Ans Bertens;
Vooraf aanmelden bij Ans Bertens: tel: 0243241757 of jhcm.bertens@planet.nl

In de winter organiseren we vier bijzondere filmavonden samen met Het Hooghuis waarin we de tijd nemen om een film te bekijken die te denken geeft. Vooraf is er een korte inleiding en na de film is er een mogelijkheid om na te praten. Over wat de film in ons oproept, of over andere zaken die u bezighoudt.

Voor wie?

Voor iedereen die van (goede) film houdt, en het leuk vindt andere filmliefhebbers te ontmoeten.

  • Donderdag 7 maart wordt de documentaire  “Children Full of Life”vertoond.

Plaats: Karmelzaal Jozefkerk Oude Molenstraat 6-8 Oss
Tijdstip: 14.00 uur
na afloop samen napraten
Kosten: vrije gave

Zie ook: www.tboss.nl

Eigenlijk weten we het heel goed: we worden vaak teveel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden. We laten ons verleiden van het één naar het ander. We reageren op ieder signaal van de telefoon, bang dat er iets aan onze aandacht ontsnapt.

Eigenlijk weten we het heel goed: rust en concentratie is wat ons leven zin en diepgang geeft. Dan maken we contact met waar het in het leven werkelijk om gaat, met wat er in onze ziel leeft. Dan hebben we ruimte om het leven te doorleven.

De kern van aandachtig leven ligt in onze ziel die uitgenodigd is op gezette tijden op de dag contact te zoeken met de Bron van haar bestaan. Drinkend aan haar Bron kan zij vruchtbaar uitstromen, in spreken en zwijgen, in doen en laten, in wezenlijk er zijn voor elkaar en voor de schepping. Door met aandacht te leven bidt de ziel de dag door en wordt de dag geheiligd, en daarmee de ziel.

Het komende werkjaar wil Karmelkring Oss het thema: ‘Aandachtig leven heiligt de dag’ verkennen voor het concrete leven van alledag.

De bijeenkomsten wordt afgesloten met een vesperdienst.

Data:vrijdag: 1 november 2018, 4 januari 2019, 1 februari 2019, 1 maart 2019, 5 april 2019, 3 mei 2019, 7 juni 2019
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Plaats:pastorie van de St. Jozefkerk,
Oude Molenstraat 6-8 te Oss
Aanmelding:Jos Wagemakers-Kuijk: joskuijk@gmail.com
Kosten:gratis; vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De Titus Brandsmaparochie organiseert een meerjarige cursus geloofsverdieping met als titel: Laat Hem door je leven gaan. Deze cursus is voor al degenen in Oss en omgeving, die denken of aanvoelen: ‘er moet wel iets meer zijn, maar wat?’, en die daarover met anderen in gesprek willen gaan. Het komende cursusdeel heeft als thema:

 ‘Ik ben met je’ – de weg van God met de ziel.

We willen we onze ervaringen van dit ‘er is wel iets meer, maar wat?, met elkaar delen en verkennen aan de hand van het boek: Lokroep van het Onuitsprekelijke, gesprekken met karmeliet Kees Waaijman. Aan de hand van dit boek gaan we in gesprek over onze eigen ervaringen met God, en over de weg die wij met Hem gaan.

Data:voor seizoen 2018-2019 zijn de data nog onbekend.
Tijd:10.00 - 12.00 uur (koffie staat vanaf 9.45 uur klaar)
Plaats:Pastorie Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss
Begeleiding:pastor Leon Teubner
Kosten:gratis
Informatie:Elly Vreenegoor: ellyvreenegoor@gmail.com

Elke donderdagochtend komen we in de parochie samen bijeen rond het evangelie van de komende zondag. We zoeken niet de discussie, maar proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar elkaar. We lezen het evangelie in twee fasen:

  1. Na het lezen van de tekst proberen we in stilte te achterhalen wat er eigenlijk staat en welke vragen er bij eenieder naar boven komen. Daar praten we er over.
  2. Na een korte pauze wordt de tekst nogmaals gelezen. Wat doet de tekst nu met mij?
Voor wie?Iedereen kan meedoen. U hoeft zich niet aan of af te melden.
Wanneer?elke donderdagochtend
Plaats:Tituszaal, Jozefkerk, Oude Molenstraat 6-8, Oss.
Begeleiding:pastor Leon Teubner
Informatie:pastor.teubner@tb-parochie.nl

Op elke eerste woensdag van de maand bent u van harte welkom om samen een evangelietekst te lezen.

Datum:woensdagen: 7 november 2018, 5 december 2018, 2 januari 2019, 6 februari 2019, 6 maart 2019, 3 april 2019, 1 mei 2019, 5 juni 2019
Tijd:14.00 - 15.30 uur
Plaats:Tituszaal, Jozefkerk, Oude Molenstraat 6-8, Oss
Begeleiding:Tom Buitendijk
Kosten:gratis

We staan in deze groep stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot God die ons elk moment zijn leven geeft.

Data:Groep 1: 1x per maand eerste dinsdag per maand;
Groep 2; 1x per maand tweede dinsdag van de maand
Tijd:Groep 1: 10.00 - 12.00 uur
Groep 2: 14.00 - 16.00 uur
Plaats:Tituszaal, Jozefkerk, Molenstraat 6-8, Oss
Begeleiding:pastor Leon Teubner
Kosten:gratis
Informatie:pastor.teubner@tb-parochie.nl

De leesgroep Speling komt vier keer per jaar bij elkaar. Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en brengt spiritualiteit met een visie. Speling lezen betekent in contact blijven met de onderstroom van het alledaagse leven. Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spiritualiteit. Ieder die dat wil kan aan de Spelingleesgroep deelnemen.

Het jaarthema van Speling voor 2018 “Waar bevinden we ons”.

Datum:voor het seizoen 2018-2019 zijn de data nog onbekend
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Plaats:Pastorie Titus Brandsmaparochie, Oude Molenstraat 6-8, Oss
Begeleiding:Maarten van der Sanden
Kosten:gratis
Informatie en aanmelding: maartenvandersanden@kpnmail.nl

Zondag

Om 10.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Elke dinsdag en donderdag

om 9.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Vrijdagmiddag

om 16.30 uur: Vesperviering in Mariakapel van de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
De vesperviering wordt verzorgd door de Karmelkring Oss. Er worden samen liederen en psalmen gezongen. Er zijn moment van meditatie en gebed. Na de viering is er koffie of thee.

Sedert een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid om een rondwandeling te maken langs belangrijke plaatsen in Oss die van betekenis zijn in het leven van Titus Brandsma. Daarbij wordt het verhaal van zijn leven verteld aan de hand van foto’s uit de tijd van Titus. Wanneer (op verzoek) de wandeling wordt gemaakt is in overleg te bepalen. Ook de groepsgrootte is in onderling overleg vast te stellen. Wilt u een wandeling maken dan kunt u contact opnemen met Johan Wagemakers: johanwagemakers@telfort.nl

Datum:De datum voor 2019 is nog onbekend
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Start:Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
(10 min. lopen van NS-station Oss-centraal)
Begeleiding:Johan Wagemakers
Kosten:vrijwillige bijdrage
Contact:Johan Wagemakers:
johanwagemakers@telfort.nl

Op 26 juli, de sterfdag van pater Titus Brandsma, komen de Karmelkring Oss  en andere belangstellenden bijeen om zijn gedachtenis in ere te houden. In de ochtend gebeurt dat nabij het beeld in het plantsoen bij het naar hem genoemde lyceum aan de Molenstraat in Oss. ‘s Avonds is er een speciale herinneringsviering in de Sint Jozefkerk van de Titus Brandsmaparochie aan de Oude Molenstraat te Oss.