Thomas Merton (1915-1968)

We lezen teksten uit het boek: Zaden van contemplatie
We komen elke 2e vrijdag van de maand bijeen in de Tituszaal van de St. Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6 te Oss.

2020:
– vrijdag 11 september
– vrijdag 09 oktober
– vrijdag 13 november
– vrijdag 11 december

2021:
– vrijdag   8 januari
– vrijdag 12februari
– vrijdag 12maart
– vrijdag 19 april
– vrijdag 7mei
– vrijdag 11juni
De kosten zijn € 60,00 per jaar
begeleiding: Ans Bertens;
Vooraf aanmelden bij Ans Bertens: tel: 0243241757 of jhcm.bertens@planet.nl

Zin in Film is in opzet veranderd.Er wordt geen nagesprek meer gehouden.  De films worden voortaan op woensdagmiddagen in de zomer gedraaid.

Zie ook: www.tboss.nl

Elke donderdagochtend komen we in de parochie samen bijeen rond het evangelie van de komende zondag. We verdiepen ons geloof door te luisteren naar de geloofservaringen in de  Schrift en naar onze eigen ervaringen.

  1. Na het lezen van de tekst proberen we in stilte te achterhalen wat er eigenlijk staat en welke vragen er bij eenieder naar boven komen. Daar praten we er over.
  2. Na een korte pauze wordt de tekst nogmaals gelezen. Wat doet de tekst nu met me.

Data: Elke donderdag; altijd vrije inloop

Tijd: 10.00- 12.00
kosten: geen
begeleiding: Jos Kuijk ; pastor Buitendijk

Op elke eerste woensdag van de maand bent u van harte welkom om samen een evangelietekst te lezen.
Woensdag 4  november 2020
Woensdag  2 december  2020
Woensdag   6 januari      2021
Woensdag   3 februari     2021
Woensdag  3 maart        2021
Woensdag    7 april         2021
Woensdag    5  mei          2021
Woensdag    3 juni          2020

Tijd:  14.00 u – 15.30 u
Kosten   Geen
begeleiding: Pastor Tom Buitendijk

Met ieder due geïnteresseerd is ,staan we stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot het Leven dat ons elk moment gegeven wordt.

Groep 1: 1e dinsdag van de maand
tijd : 10.00 u – 12.00 u

Groep 2:2e dinsdag van de maand
Tijd: 14.00 u- 16.00u
kosten; geen

Begeleiding:Leon Teubner

Plaats van samenkomen in overleg met Leon Teubner

De leesgroep Speling komt vier keer per jaar bij elkaar. Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en brengt spiritualiteit met een visie. Speling lezen betekent in contact blijven met de onderstroom van het alledaagse leven. Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spiritualiteit. Ieder die dat wil kan aan de Spelingleesgroep deelnemen.

Het jaarthema van Speling voor 2020 “Levenskunst delen”.

Maandag 26 augustus   2019
Maandag 30 november  2020
Maandag 22februari     2021
Maandag 31 mei             2021

Plaats: St.Jozefkerk Oude Molenstraat 6-8 Oss
Tijd:    14.00 u -16.30
kosten Geen
begeleiding: Maarten v.d. Sanden

Zondag

Om 10.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Elke dinsdag en donderdag

om 9.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Vrijdagmiddag

om 16.30 uur: Vesperviering in Mariakapel van de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
De vesperviering wordt verzorgd door de Karmelkring Oss. Er worden samen liederen en psalmen gezongen. Er zijn moment van meditatie en gebed. Na de viering is er koffie of thee.

Sedert een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid om een rondwandeling te maken langs belangrijke plaatsen in Oss die van betekenis zijn in het leven van Titus Brandsma. Daarbij wordt het verhaal van zijn leven verteld aan de hand van foto’s uit de tijd van Titus. Wanneer (op verzoek) de wandeling wordt gemaakt is in overleg te bepalen. Ook de groepsgrootte is in onderling overleg vast te stellen. Wilt u een wandeling maken dan kunt u contact opnemen met Johan Wagemakers: johanwagemakers@telfort.nl

Datum:De datum voor 2019 is nog onbekend
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Start:Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
(10 min. lopen van NS-station Oss-centraal)
Begeleiding:Johan Wagemakers
Kosten:vrijwillige bijdrage
Contact:Johan Wagemakers:
johanwagemakers@telfort.nl

Op 26 juli, de sterfdag van pater Titus Brandsma, komen de Karmelkring Oss  en andere belangstellenden bijeen om zijn gedachtenis in ere te houden. In de ochtend gebeurt dat nabij het beeld in het plantsoen bij het naar hem genoemde lyceum aan de Molenstraat in Oss. ‘s Avonds is er een speciale herinneringsviering in de Sint Jozefkerk van de Titus Brandsmaparochie aan de Oude Molenstraat te Oss.