Thomas Merton (1915-1968)

We lezen teksten uit het boek: Zaden van contemplatie
We komen elke 2e vrijdag van de maand bijeen in de Tituszaal van de St. Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6 te Oss.

2019:
– vrijdag 13 september
– vrijdag 11 oktober
– vrijdag 8 november
– vrijdag 13 december

2020:
– vrijdag 10 januari
– vrijdag 14 februari
– vrijdag 13 maart
– vrijdag 10 april
– vrijdag 8 mei
– vrijdag 12 juni
De kosten zijn € 60,00 per jaar
begeleiding: Ans Bertens;
Vooraf aanmelden bij Ans Bertens: tel: 0243241757 of jhcm.bertens@planet.nl

Zin in Film combineert de beleving van het film kijken met nadenken over onszelf en ons eigen leven.
Thema’s: Nacht, Troost, Zoektocht en Geluk

Plaats: Karmelzaal Jozefkerk Oude Molenstraat 6-8 Oss
Tijdstip: 14.00 uur
na afloop samen napraten
Kosten: vrije gave

Vrijdag 25 oktober      2019
Vrijdag 22 november 2019
Vrijdag 17 januari       2020
Vrijdag 20 maart        2020
Tijd                                14.00 u- 16.00 u
kosten                           vrije gave
begeleiding                  mensen van Zin in Film

Zie ook: www.tboss.nl

De Titus Brandsmaparochie organiseert een cursus geloofsverdieping “Laat Hem door je Leven gaan”voor alhaar parochianen en anderen uit Oss en omgeving
Voor al die mensen die denken of voelen: “Er moet wel iets meer zijn”en die daarover al zoekend met anderen in gesprek willen gaan.
We noemen dat iets: God,Geheim van het Leven,Bron van ons bestaan…

Tijdens de cursus “Laat Hem door je Leven gaan” willen we onze ervaringen van dit “er is wel iets meer,maar wat?met elkaar delen en verkennen aan de hand van het boek :Lokroep an het onuitsprekelijke , gesprekken met de karmeliet Kees Waaijman

Wij nodigen jullie graag uit voor de zesde reeks bijeenkomsten van deze cursus.
Dit blok heeft evenals blok 4 en 5 als thema:

Ik ben met je-  de weg van God met de ziel.

We aan aan de hand van het boek van kees Waaijman in gesprek over onze eigen ervaringen met God en over de weg die wij met Hem gaan.

 

 

Ik ben  met je’ – de weg van God met de ziel.

We willen we onze ervaringen van dit ‘er is wel iets meer, maar wat?, met elkaar delen en verkennen aan de hand van het boek: Lokroep van het Onuitsprekelijke, gesprekken met karmeliet Kees Waaijman. Aan de hand van dit boek gaan we in gesprek over onze eigen ervaringen met God, en over de weg die wij met Hem gaan.

Zaterdag 14 september
zaterdag  21 september
zaterdag 28 september
zaterdag 12 oktober
zaterdag 19 oktober
zaterdag 26 oktober
Tijd: 10.00-12.00 uur

Kosten         : Vrije gave
Begeleiding: Leon Teubner

Elke donderdagochtend komen we in de parochie samen bijeen rond het evangelie van de komende zondag. We verdiepen ons geloof door te luisteren naar de geloofservaringen in de  Schrift en naar onze eigen ervaringen.

  1. Na het lezen van de tekst proberen we in stilte te achterhalen wat er eigenlijk staat en welke vragen er bij eenieder naar boven komen. Daar praten we er over.
  2. Na een korte pauze wordt de tekst nogmaals gelezen. Wat doet de tekst nu met me.

Data: Elke donderdag; altijd vrije inloop

Tijd: 10.00- 12.00
kosten: geen
begeleiding: Pastor Leon Teubner; Jos Kuijk en Elly Vreenegoor

Op elke eerste woensdag van de maand bent u van harte welkom om samen een evangelietekst te lezen.
Woensdag 6 november 2019
Woensdag  4 december  2019
Woensdag  8 januari      2020
Woensdag  5 februari     2020
Woensdag  4 maart        2020
Woensdag    1 april         2020
Woensdag    6 mei          2020
Woensdag    3 juni          2020

Tijd:  14.00 u – 15.30 u
Kosten   Geen
begeleiding: Pastor Tom Buitendijk

Met ieder due geïnteresseerd is ,staan we stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot het Leven dat ons elk moment gegeven wordt.

Groep 1: 1e dinsdag van de maand
tijd : 10.00 u – 12.00 u

Groep 2:2e dinsdag van de maand
Tijd: 14.00 u- 16.00u
kosten; geen

Begeleiding:Pastor Leon Teubner

De leesgroep Speling komt vier keer per jaar bij elkaar. Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en brengt spiritualiteit met een visie. Speling lezen betekent in contact blijven met de onderstroom van het alledaagse leven. Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spiritualiteit. Ieder die dat wil kan aan de Spelingleesgroep deelnemen.

Het jaarthema van Speling voor 2020 “Levenskunst delen”.

Maandag 26 augustus   2019
Maandag 25 november 2019
Maandag 24 februari     2020
Maandag 25 mei             2020

Plaats: St.Jozefkerk Oude Molenstraat 6-8 Oss
Tijd:    9.30u- 11.00 uur
kosten Geen
begeleiding: Maarten v.d. Sanden

Zondag

Om 10.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Elke dinsdag en donderdag

om 9.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Vrijdagmiddag

om 16.30 uur: Vesperviering in Mariakapel van de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
De vesperviering wordt verzorgd door de Karmelkring Oss. Er worden samen liederen en psalmen gezongen. Er zijn moment van meditatie en gebed. Na de viering is er koffie of thee.

Sedert een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid om een rondwandeling te maken langs belangrijke plaatsen in Oss die van betekenis zijn in het leven van Titus Brandsma. Daarbij wordt het verhaal van zijn leven verteld aan de hand van foto’s uit de tijd van Titus. Wanneer (op verzoek) de wandeling wordt gemaakt is in overleg te bepalen. Ook de groepsgrootte is in onderling overleg vast te stellen. Wilt u een wandeling maken dan kunt u contact opnemen met Johan Wagemakers: johanwagemakers@telfort.nl

Datum:De datum voor 2019 is nog onbekend
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Start:Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
(10 min. lopen van NS-station Oss-centraal)
Begeleiding:Johan Wagemakers
Kosten:vrijwillige bijdrage
Contact:Johan Wagemakers:
johanwagemakers@telfort.nl

Op 26 juli, de sterfdag van pater Titus Brandsma, komen de Karmelkring Oss  en andere belangstellenden bijeen om zijn gedachtenis in ere te houden. In de ochtend gebeurt dat nabij het beeld in het plantsoen bij het naar hem genoemde lyceum aan de Molenstraat in Oss. ‘s Avonds is er een speciale herinneringsviering in de Sint Jozefkerk van de Titus Brandsmaparochie aan de Oude Molenstraat te Oss.

We lezen en overwegen het “Geestelijk Hooglied “van de karmeliet Jan van het Kruis met het oog op de betekenis van de geboorte van God in ons eigen leven.

Data:zaterdagen: 30 november, 7, 14 en 21 december 2019
Tijd:10.00-12.00 uur
Plaats:pastorie Titus Brandsmaparochie Oude Molenstraat 6-8Oss
Begeleiding:Pastor Leon Teubner
Kosten:vrije gave.