‘Kijk, het is alsof de taal hier barst en uit haar voegen springt
als men tracht de grootheid van Godsliefde uit te spreken.’

Søren Kierkegaard was een Deense filosoof, Lutheraans theoloog en schrijver, twee eeuwen van onze tijd vandaan. In zijn zo korte leven heeft hij ongelofelijk veel en ook gepassioneerd geschreven: zowel filosofische als religieuze geschriften. Uiteindelijk ging het hem in dat alles om één motief: de mens de weg te helpen vinden naar het gelukzalig contact met de Bron van zijn eigen bestaan. Hoewel hij zelf spaarzaam is met het woord mystiek en terughoudend om zijn religieuze ervaringen te delen met anderen, mag je toch zeggen dat hij mystiek bewogen mens en schrijver was. Hij leefde vanuit een intense en intieme Godsrelatie die hem hielp te onderscheiden in wat waar en echt is in leven, in geloven en christen-zijn.
Komend seizoen zullen we wederom gedeelten uit zijn religieuze geschriften lezen.

In het lezen en overwegen van de teksten van Kierkegaard is er naast aandacht voor de tekst zelf, ook steeds ruimte voor de weerklank ervan in ieders eigen leven en geloven.

We komen tienmaal bijeen in het seizoen 2018 – 2019, steeds op de tweede vrijdag van de maand.

Data:2018:
vrijdag: 14 september; 12 oktober; 9 november; 14 december.
2019:
vrijdag: 11 januari; 8 februari; 8 maart; 12 april; 10 mei; 14 juni
Tijd:9.30 – 11.30 uur
Plaats:parochiecentrum Titus Brandsma parochie, Oude Molenstraat 8 in Oss
Begeleiding:Ans Bertens
Kosten:€ 60,--
Aanmelding:Er is ruimte voor een of twee nieuwe deelnemers. Heb je interesse om deel te nemen, neem dan svp contact op met Ans Bertens, tel. 024 3241757 of mail jhcm.bertens@planet.nl

Elke donderdagochtend komen we in de parochie samen bijeen rond het evangelie van de komende zondag. We zoeken niet de discussie, maar proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar elkaar. We lezen het evangelie in twee fasen:

  1. Na het lezen van de tekst proberen we in stilte te achterhalen wat er eigenlijk staat en welke vragen er bij eenieder naar boven komen. Daar praten we er over.
  2. Na een korte pauze wordt de tekst nogmaals gelezen. Wat doet de tekst nu met mij?
Voor wie?Iedereen kan meedoen. U hoeft zich niet aan of af te melden.
Wanneer?elke donderdagochtend
Plaats:Tituszaal, Jozefkerk, Oude Molenstraat 6-8, Oss.
Begeleiding:pastor Leon Teubner
Informatie:pastor.teubner@tb-parochie.nl

We verdiepen ons in de dragende ervaringen in ons leven. Het gaat om ervaringen van verwondering, genade, dankbaarheid, vrees en verwarring.

Data:Vrijdag: 11 april 2018, 9 mei 2018 en 8 juni 2018
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Plaats:Titus Brandsmazaal, Jozefkerk, Oude Molenstraat 6-8, Oss
Begeleiding:Petra van Dieten
Kosten:nader overeen te komen
Aanmelden bij:Annie van Boxtel: navanboxtel@gmail.com

We staan in deze groep stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot God die ons elk moment zijn leven geeft.

Data:Groep 1: 1x per maand eerste dinsdag per maand;
Groep II; 1x per maand tweede dinsdag van de maand
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Plaats:Tituszaal, Jozefkerk, Molenstraat 6-8, Oss
Begeleiding:pastor Leon Teubner
Kosten:gratis
Informatie:pastor.teubner@tb-parochie.nl

De leesgroep Speling komt vier keer per jaar bij elkaar. Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en brengt spiritualiteit met een visie. Speling lezen betekent in contact blijven met de onderstroom van het alledaagse leven. Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spiritualiteit. Ieder die dat wil kan aan de Spelingleesgroep deelnemen.

Het jaarthema van Speling voor 2018 “Waar bevinden we ons”.

Datum:maandag: 28 mei 2018, 27 augustus 2018
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Plaats:Pastorie Titus Brandsmaparochie, Oude Molenstraat 6-8, Oss
Begeleiding:Maarten van der Sanden
Kosten:gratis
Informatie en aanmelding: maartenvandersanden@kpnmail.nl

Op elke eerste woensdag van de maand bent u van harte welkom om samen een evangelietekst te lezen.

Datum:woensdagen: 4 april 2018, 2 mei 2018, 6 juni 2018
Tijd:14.00 - 15.30 uur
Plaats:Tituszaal, Jozefkerk, Oude Molenstraat 6-8, Oss
Begeleiding:Tom Buitendijk
Kosten:gratis

De Titus Brandsmaparochie organiseert een meerjarige cursus geloofsverdieping met als titel: Laat Hem door je leven gaan. Deze cursus is voor al degenen in Oss en omgeving, die denken of aanvoelen: ‘er moet wel iets meer zijn, maar wat?’, en die daarover met anderen in gesprek willen gaan. Het komende cursusdeel heeft als thema:

 ‘Ik ben met je’ – de weg van God met de ziel.

We willen we onze ervaringen van dit ‘er is wel iets meer, maar wat?, met elkaar delen en verkennen aan de hand van het boek: Lokroep van het Onuitsprekelijke, gesprekken met karmeliet Kees Waaijman. Aan de hand van dit boek gaan we in gesprek over onze eigen ervaringen met God, en over de weg die wij met Hem gaan.

Data:zaterdag: 14, 21, 28 april en 12, 19, 26 mei 2018
Tijd:10.00 - 12.00 uur (koffie staat vanaf 9.45 uur klaar)
Plaats:Pastorie Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss
Begeleiding:pastor Leon Teubner
Kosten:gratis
Informatie:pastor Leon Teubner: pastor.teubner@tb-parochie.nl of tel.: 0412-622164

Sedert een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid om een rondwandeling te maken langs belangrijke plaatsen in Oss die van betekenis zijn in het leven van Titus Brandsma. Daarbij wordt het verhaal van zijn leven verteld aan de hand van foto’s uit de tijd van Titus. Wanneer (op verzoek) de wandeling wordt gemaakt is in overleg te bepalen. Ook de groepsgrootte is in onderling overleg vast te stellen. Wilt u een wandeling maken dan kunt u contact opnemen met Johan Wagemakers: johanwagemakers@telfort.nl

Datum:woensdag 26 juli 2017
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Start:Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
(10 min. lopen van NS-station Oss-centraal)
Begeleiding:Johan Wagemakers
Kosten:vrijwillige bijdrage
Contact:Johan Wagemakers:
johanwagemakers@telfort.nl

Op 26 juli, de sterfdag van pater Titus Brandsma, komen de Karmelkring Oss  en andere belangstellenden bijeen om zijn gedachtenis in ere te houden. In de ochtend gebeurt dat nabij het beeld in het plantsoen bij het naar hem genoemde lyceum aan de Molenstraat in Oss. ‘s Avonds is er een speciale herinneringsviering in de Sint Jozefkerk van de Titus Brandsmaparochie aan de Oude Molenstraat te Oss.

Zondag

Om 10.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Elke dinsdag en donderdag

om 9.00 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.

Vrijdagmiddag

om 16.30 uur: Vesperviering in Mariakapel van de Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss.
De vesperviering wordt verzorgd door de Karmelkring Oss. Er worden samen liederen en psalmen gezongen. Er zijn moment van meditatie en gebed. Na de viering is er koffie of thee.