voor Spiritualiteit Boxmeer

 

Het goddelijk Licht

geboren

is in ons midden.

Dat de volheid van dit licht

onze gids mag zijn.

 

Gezondheid en vrede voor 2021

 

 

Covid-19 is helaas nog steeds aanwezig.  Maatregelen blijven aangescherpt. Ook in ons klooster blijven we uiterst voorzichtig.

Er is landelijk afgesproken dat de diensten in de kerk door kunnen gaan met 30 personen. In de Bloedkapel kunnen we de anderhalve-meter-regel niet handhaven. Daarom bidden we voorlopig in de zijbeuk van de basiliek. Als je hieraan wilt deelnemen, moet je je aanmelden, telefonisch (0485-562156) of per email (b.devreede@karmel.nl). We handhaven tijdens de vieringen de huidige voorschriften.

We bekijken steeds per onderdeel of we het programma van de Karmelkring Boxmeer hervatten, als je je aanmeldt krijg je daar bericht over.

Vanuit ons klooster willen we jullie allen graag groeten en de wens uitspreken dat we elkaar binnenkort op een meer gewone manier kunnen ontmoeten. We bidden dat Maria, moeder en luister van Karmel, ons allen zal steunen en bijstaan.

Karmelgemeenschap Boxmeer.

 

Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten. Dit programma is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in vragen die betrekking hebben op leven en geloven. Dit jaar loopt het thema ‘Samen – leven’ als een rode draad door ons aanbod. Wij hopen dat ons programma aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.  Ook parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie zijn van harte welkom. Het programma is onder voorbehoud i.v.m. met de Corona crisis.

Wilt u meer informatie, klik hier voor het Programma 2020-2021 A5