Centrum voor Spiritualiteit Boxmeer

Een groet vanuit ons klooster

Covid-19 lijkt op de terugtocht. Maatregelen worden versoepeld. Ook in ons klooster komen er meer mogelijkheden maar blijft voorzichtigheid geboden.

Vanaf maandag 15 juni hervatten we de diensten in de kerk. In de Bloedkapel kunnen we de anderhalve-meter-regel niet handhaven. Daarom bidden we voorlopig in de zijbeuk van de basiliek. Als je hieraan wilt deelnemen, moet je je aanmelden, telefonisch (0485-562156) of per email (b.devreede@karmel.nl). We handhaven tijdens de vieringen de huidige voorschriften.

Hoe we straks in september het programma van de Karmelkring Boxmeer hervatten, moeten we nog bezien.

Vanuit ons klooster willen we jullie allen graag groeten en de wens uitspreken dat we elkaar binnenkort op een meer gewone manier kunnen ontmoeten. We bidden dat Maria, moeder en luister van Karmel, ons allen zal steunen en bijstaan.

Karmelgemeenschap Boxmeer.

 

Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten. Dit programma is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in vragen die betrekking hebben op leven en geloven. Dit jaar loopt het thema ‘Samen – leven’ als een rode draad door ons aanbod. Wij hopen dat ons programma aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.¬† Ook parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie zijn van harte welkom. Het programma is onder voorbehoud¬†i.v.m. met de Corona crisis.

Wilt u meer informatie, klik hier voor het Programma 2020-2021 A5