Welkom in onze gemeenschap!

Wilt u meebidden met de gemeenschap? De tijden vindt u onder de button vieringen. U kunt ook via het liturgisch jaarrooster meebidden: schema psalmen en evangelie 2023-2024

Aanbod bezinningsbijeenkomsten 2024-2025 Karmelkring Boxmeer

We leven in een onrustige en zorgelijke tijd, zowel nationaal als internationaal.
Hoe blijven we hoop houden dat de leiders in de wereld tot inzicht komen en oorlogen en geweld in welke vorm dan ook zullen beëindigen. We zijn allemaal medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt met de aarde én met onze naasten, voor mensen die asiel nodig hebben, brood om te eten en een bed om in te slapen. Wij kunnen niet voor alles zorgen, maar wel mensen in nood een luisterend oor bieden. Want ook aandacht en gezien worden is van levensbelang, daar kunnen we allemaal wel aan bijdragen.

Het nieuwe bezinningsprogramma kan wellicht helpend zijn om gezamenlijk de hoop levend te houden. Elkaar blijven ontmoeten en met elkaar spreken vanuit een gedeeld geloof, ongeacht van welke kerk of geloofsgemeenschap we deel uitmaken.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan een of meer programma-onderdelen als ook aan onze gebedsvieringen. Informatie daarover wordt ook steeds vermeld in de nieuwsbrief van Karmelkring.

 

Als de Karmel u trekt …

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdagen op zaterdag 2 november 2024 of 3 mei 2025. Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562154 / 562155, vormingshuis@karmel.nl