Centrum voor Spiritualiteit Boxmeer

Het is weer bijna Kerstmis. We leven en bidden er de komende weken naar toe. Wilt u de adventtijd met ons meebidden, dan vindt u hier het  schema psalmen en evangelie 2020-2021

2 november 2020 Allerzielen

Tijdens de viering in ons klooster op Allerzielen hebben we onze dierbaren herdacht die zijn overleden het afgelopen jaar. Helaas klonken er veel namen.

Het volgende gebed werd gebeden

God, die onze vader en moeder zijt,
Wij bidden u voor hen die ons zijn voorgegaan,
die de weg gegaan zijn naar U toe,
en die nu mogen leven in uw licht.
Wij bidden u ook voor onszelf,
dat wanneer onze tijd gekomen is,
ook wij opgenomen mogen worden bij U,
dat het dan mag zijn alles in allen.
Amen.

Een groet vanuit ons klooster

Covid-19 is helaas weer in opmars.  Maatregelen zijn weer aangescherpt. Ook in ons klooster blijven we uiterst voorzichtig.

Er is landelijk afgesproken dat de diensten in de kerk door kunnen gaan met 30 personen. In de Bloedkapel kunnen we de anderhalve-meter-regel niet handhaven. Daarom bidden we voorlopig in de zijbeuk van de basiliek. Als je hieraan wilt deelnemen, moet je je aanmelden, telefonisch (0485-562156) of per email (b.devreede@karmel.nl). We handhaven tijdens de vieringen de huidige voorschriften.

We bekijken steeds per onderdeel of we het programma van de Karmelkring Boxmeer hervatten, als je je aanmeldt krijg je daar bericht over.

Vanuit ons klooster willen we jullie allen graag groeten en de wens uitspreken dat we elkaar binnenkort op een meer gewone manier kunnen ontmoeten. We bidden dat Maria, moeder en luister van Karmel, ons allen zal steunen en bijstaan.

Karmelgemeenschap Boxmeer.

 

Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten. Dit programma is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in vragen die betrekking hebben op leven en geloven. Dit jaar loopt het thema ‘Samen – leven’ als een rode draad door ons aanbod. Wij hopen dat ons programma aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.  Ook parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie zijn van harte welkom. Het programma is onder voorbehoud i.v.m. met de Corona crisis.

Wilt u meer informatie, klik hier voor het Programma 2020-2021 A5