Lancering vernieuwde website

Welkom op de vernieuwde website van ons Centrum voor Spiritualiteit!
De laatste maanden hebben wij eraan gewerkt om onze website in een nieuw en moderner jasje te steken.
Het resultaat ligt nu voor u. Neem gerust een kijkje.


Boek Huub Welzen

Het tweede deel biedt een tiental studies over spiritualiteit in Bijbelse teksten. De drie synoptische evangelies komen uitgebreid aan de orde. Maar er zijn ook studies over het Johannesevangelie, over de redevoering van Paulus op de Areopagus, over de Hebreeënbrief en over de brief van Jakobus.

Het derde deel gaat over de doorwerking van de Schrift. Er is een hoofdstuk over de doorwerking in mystieke teksten. Ook zijn er beschrijvingen van Bijbels groepswerk zoals Rond de Schrift en Bibliodrama. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de preek als werkplaats van Bijbelse spiritualiteit.

In een epiloog schildert Huub Welzen zijn tocht langs verschillende tekstbenaderingen die elk hun eigen accenten leggen. Hij laat zien hoe een synthese van Bijbelwetenschap en spiritualiteit kan leiden naar het geheim dat in de Schrift aanwezig is.

Boekgegevens: Welzen, H., Biblical Spirituality. Contours of a Discipine. (Studies in Spirituality Supplements 30), Leuven-Paris-Bristol CT, Peeters, VIII-406 p. 2017 ISBN 978-90-429-3543-3. Kosten: € 76,00


Vriendenboek Titus Brandsma

Titus Brandsma zette zich in veel verschillende zaken: van wetenschap, journalistiek, onderwijs tot allerlei zaken waarvoor mensen een beroep op hem deden.
Wie was deze man, wat bewoog hem?
Het Vriendenboek Titus Brandsma belicht hem van al deze verschillende kanten.
Het maakt zijn veelzijdige inzet en grote betrokkenheid zonder meer duidelijk.

Tekst en beeldcompositie: Kees Waaijman.
Prijs € 19,90 excl. verzendkosten

Verkooppunten:

  •     Karmel Boxmeer
  •     Karmel Almelo
  •     Karmel Zenderen
  •     Titus Brandsma Memorial

Bestelling per internet:
Titusbrandsmavrienden@karmel.nl
Titusbrandsma@karmel.nl


Jaarthema Karmelcentra

Het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit staat dit jaar in het teken van Titus Brandsma en zijn geestelijke weerbaarheid.Op 26 juli 2017 was het 75 jaar geleden dat hij gestorven is in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma geloofde in de waardigheid van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk onderscheid je maar kunt maken. Toen het er op aankwam, liet hij zich niet intimideren en gaf hij zijn leven voor zijn overtuiging. Hij kwam in verzet tegen een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Hij toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien zijn beulen. Titus Brandsma ontleende zijn geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook voor onze tegenwoordige tijd een blijvende bron van bezieling.