Jaarthema Karmelkring 2023 -2024

Wat eerder dan u gewend bent hebben we een nieuw bezinningsprogramma samengesteld dat loopt van september 2023 tot en met mei 2024.

Bij alle mondiale gebeurtenissen in deze tijd, zoeken veel mensen naar een adempauze van rust om tot zichzelf, tot de ander of tot dé Ander te komen. Het biedt ons de mogelijkheid om samen stil te staan bij wat zich aandient in het leven in het algemeen en in ons eigen leven.

We hopen dat u een keuze kunt maken uit de verschillende onderdelen, dat ze u zullen aanspreken en we daarmee ook aansluiten bij uw zoeken naar verdieping en behoefte aan bezinning.

Wij nodigen u van harte uit om naast deelname aan ons bezinnings-programma ook deel te nemen aan onze gebedsdiensten, samen bidden en stil zijn bij wat de Schrift ons aanreikt.

Zo gaan wij samen een geestelijke weg waarin wij zoeken naar een evangelisch antwoord op de vragen en eisen die deze tijd aan ons stelt.

 

Vanuit een innige verbondenheid met God, en daardoor met zijn medemens, gingen bij Jezus woord en daad altijd samen. Dat maakte zijn boodschap tot een blijde boodschap. De aantrekkelijkheid van Jezus’ boodschap is niet zozeer dat zij waar is, maar dat zij ons kan leiden tot daden van naastenliefde en rechtvaardigheid. Zijn boodschap is eenvoudig en recht op de man af, vrij van ideologie en persoonlijke voorkeur, vrij van angst voor machten en krachten. Het is voor de menselijke geschiedenis een beslissende boodschap, waarachter men niet meer terug kan. Zij heeft de menselijke geschiedenis definitief en ingrijpend veranderd. Het is een boodschap, uitgesproken door de zoon van een timmerman, een mens als wij.

Uit: Komen laat ik jullie in het land van de Karmel. Math Geurts, o.carm.


Jaarthema Karmelkring 2022 -2023

Het nieuwe programma van de Karmelkring ligt hier voor u. Het is samengesteld met enthousiasme en we zijn vol vertrouwen dat we dit nieuwe seizoen weer bij elkaar kunnen komen voor gebed, bezinning en gesprek over wat ons beweegt in het leven.

Het zoeken naar zin en verdieping, naar de dragende Grond van ons bestaan, naar God in het drukke, dagelijkse leven, kan helpen ons weerbaar te maken voor het gewone leven van elke dag. Dit zoeken krijgt gestalte in ons samen vieren, in het bidden en stil zijn, in ervarings-uitwisseling en gesprek over de geestelijke weg, in het lezen van de Schrift en van mystieke teksten. Wij hopen dat ons aanbod aansluit bij uw behoefte aan bezinning en verdieping.

Sommige programma’s die het vorig seizoen niet doorgingen krijgen een nieuwe kans, nieuwe programma’s zijn toegevoegd. Natuurlijk zijn we afhankelijk van de beperkingen die al dan niet nodig zijn.

Zie voor meer informatie ons Programma.

Gewone dingen groots doen

Wij zijn niet geroepen
om in het openbaar levend
grootse, opvallende
en druk besproken dingen te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn,
zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is met een zuivere intentie
en de inzet van heel de persoonlijkheid.

Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld
plegen op te zien.

Wij wensen alleen maar op te vallen
door onze eenvoud en oprechtheid.

Titus Brandsma. De gewone dingen op grootste wijze doen (z.j.)


Ons kloosterpad

Via Ons Kloosterpad heb je de mogelijkheid om kennis te maken met de diversiteit van het kloosterleven. In een aantal kloosters langs de route is het mogelijk om te overnachten. Onze kloostergemeenschap zal u ook graag ontvangen.

We blijven voorzichtig ivm de Corona uitbraak. We gaan er vanuit dat u gevaccineerd bent.

Kunstenaars maakten vijftien ontwerpen van prentkaarten en draagbare souvenirs speciaal voor de wandelaars van Ons Kloosterpad. Ze vormen vijftien tastbare herinneringen aan de plaatsen die je onderweg aandoet. De souvenirs vertellen samen het verhaal van het Brabants kloosterleven. Ze zijn te koop bij de betreffende kloosterlocatie. De opbrengst komt ten goede aan de instandhouding van de kloostergemeenschappen. Het souvenir van ons klooster is wel te koop, ook al kunt u hier (nog) niet overnachten.

Meer informatie kunt u vinden op: Brabantskloosterleven Ons Kloosterpad


Boek Huub Welzen

Het tweede deel biedt een tiental studies over spiritualiteit in Bijbelse teksten. De drie synoptische evangelies komen uitgebreid aan de orde. Maar er zijn ook studies over het Johannesevangelie, over de redevoering van Paulus op de Areopagus, over de Hebreeënbrief en over de brief van Jakobus.

Het derde deel gaat over de doorwerking van de Schrift. Er is een hoofdstuk over de doorwerking in mystieke teksten. Ook zijn er beschrijvingen van Bijbels groepswerk zoals Rond de Schrift en Bibliodrama. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de preek als werkplaats van Bijbelse spiritualiteit.

In een epiloog schildert Huub Welzen zijn tocht langs verschillende tekstbenaderingen die elk hun eigen accenten leggen. Hij laat zien hoe een synthese van Bijbelwetenschap en spiritualiteit kan leiden naar het geheim dat in de Schrift aanwezig is.

Boekgegevens: Welzen, H., Biblical Spirituality. Contours of a Discipine. (Studies in Spirituality Supplements 30), Leuven-Paris-Bristol CT, Peeters, VIII-406 p. 2017 ISBN 978-90-429-3543-3. Kosten: € 76,00


Vriendenboek Titus Brandsma

Titus Brandsma zette zich in veel verschillende zaken: van wetenschap, journalistiek, onderwijs tot allerlei zaken waarvoor mensen een beroep op hem deden.
Wie was deze man, wat bewoog hem?
Het Vriendenboek Titus Brandsma belicht hem van al deze verschillende kanten.
Het maakt zijn veelzijdige inzet en grote betrokkenheid zonder meer duidelijk.

Tekst en beeldcompositie: Kees Waaijman.
Prijs € 19,90 excl. verzendkosten

Verkooppunten:

  •     Karmel Boxmeer
  •     Karmel Almelo
  •     Karmel Zenderen
  •     Titus Brandsma Memorial

Bestelling per internet:
Titusbrandsmavrienden@karmel.nl
Titusbrandsma@karmel.nl