test

Speling is een tijdschrift voor eigentijdse spiritualiteit en mystiek. Het probeert de spiritualiteit in de onderstroom van het alledaagse leven zichtbaar te maken, in cultuur en samenleving. De thema’s die Speling aan de orde stelt vormen een breed kleurenpalet van menselijke ervaringen. Samen lezen en spreken over de artikelen verdiept het lezen en is verrijkend voor de eigen spiritualiteit.

Voor deelname aan de groep is een abonnement op Speling vereist.

Data:dinsdag 11 september 2018
Overige data worden gezamenlijk vastgesteld.
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.

We kijken naar de film en gaan met elkaar in gesprek over wat deze film ons voor ons leven te zeggen en te bevragen heeft.

Il y a longtemps que je t’aime, film van Philippe Claudel (2008)

Juliette en Léa zijn twee zussen die in het verleden op bruuske wijze van elkaar werden gescheiden. Juliette verlaat na vijftien jaren de gevangenis, een periode waarin ze nauwelijks contact had met haar familie. Haar jongere zus Léa vangt haar op bij haar thuis, samen met haar man en twee dochtertjes.

Hannah, film van Andrea Pallaoro (2017)

Een intiem portret van een vrouw die een nieuwe weg moet vinden als haar man naar de gevangenis gaat. Zij moet leren omgaan met verlies en twijfel in de dagelijkse gang van haar leven. We volgen haar in heel subtiele, stille bewegingen, maar daardoor des te indringender. Er zijn geen antwoorden. Met Charlotte Rampling.

Data:vrijdag 21 september 2018 en 5 april 2019
Tijd:16.00 - 20.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:€ 12,50 per avond. inclusief koffie, thee en soep. Zelf brood meenemen a.u.b.

Bezig zijn met een bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen erover pratend, ontvouwt de tekst zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.

Data:vrijdag: 28 sept. 2018, 26 okt. 2018, 23 nov. 2018, 21 dec. 2018, 25 jan. 2019, 22 febr. 2019, 29 maart, 2019, 26 april, 2019, 24 mei 2019 en 28 juni 2019.
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiehuis
Begeleiding:Jos Boermans o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Henri Nouwen (1932–1996) schreef wereldwijd bekende boeken over geestelijk leven en christelijke spiritualiteit. Zijn levensweg en zijn boeken vormen nog steeds voor heel veel mensen een rijke inspiratiebron.

Ondanks zijn roem, zijn vele vrienden en zijn werk aan gerenommeerde Amerikaanse universiteiten was Nouwen bijna zijn gehele leven onrustig. Zijn geloofs- en gevoelsleven werden geplaagd door gevoelens van wanhoop en tekortschieten. Hij noemde 1500 mensen een persoonlijke vriend, maar hij voelde zich uiterst eenzaam.

In 1985 verliet Henri de academische wereld om pastor te worden van de Ark-gemeenschap Daybreak in Toronto Canada, waar hij zijn leven deelde met mensen met verstandelijke beperkingen. Hier bleek hij te vinden waarnaar hij zolang had gezocht: mensen die hem accepteerden, geheel om niet.

Een verbroken vriendschap bracht evenwel een diepe crisis waarin angst en eenzaamheid weer de boventoon voerden. Deze tijd, waarin Henri de bodem onder zijn bestaan voelde weggenomen, kon hij later zien als een tijd van loutering. Uit deze duistere periode in het leven van Henri zijn twee boeken ontstaan: Eindelijk Thuis en Binnengeroepen. Wij zullen deze avond o.a. uit deze boeken teksten lezen en ons laten meenemen naar het ‘verre land’ waarin Henri Nouwen in deze crisistijd woonde. Wij zullen ook lezen hoe hij weer thuiskwam en dat er bevrijding mogelijk is uit beklemming en angst als we de Liefde ontdekken die er altijd al is en die op ons wacht.

Datum:dinsdag 2 oktober 2018
Tijd:19.45-21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Susan van Driel o.carm.

We bezinnen ons op het leven van Maria en op onze eigen levensweg door de geheimen van de rozenkrans te volgen. De vreugdevolle geheimen herinneren aan onze geraaktheid. De  geheimen van het licht helpen ons om het alledaagse op een bijzondere wijze te beleven. De droevige geheimen zijn wegwijzers om het lijden dat op ons pad komt gelovig te doorleven en de glorievolle geheimen richten onze blik op de voltooiing van ons leven. In het rozenkransgebed is het leven van Maria als een brug tussen het dagelijkse leven en de goddelijke werkelijkheid.

Datum:dinsdag 9 oktober 2018
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Sanny Bruijns o.carm.
Kosten:€ 5,--

Willem Jan Otten (1951) heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan: poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken en essays. In 1999 trad hij toe tot de katholieke kerk. Veel van zijn poëzie uit die jaren cirkelt om zijn godsverhouding. Het is een zoeken en tasten naar geloof, naar overgave, naar gezien worden. “Ik kom uw lezen ingedreven”, dicht hij, maar wie leest wie nu eigenlijk?

Data:dinsdag: 23 oktober 2018 en 6 november 2018
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

In stilte en rust met elkaar onderweg zijn. Ons bezinnend op een thema passend bij de tijd van het jaar. Na ± 1½ uur wandelen komen we terug om, na een stilte moment, voor wie wil, van gedachten te wisselen over de wandeling en wat het met je gedaan heeft.

Na afloop is ieder uitgenodigd om de regelviering bij te wonen in de bloedkapel.

Data:zaterdag: 27 oktober 2018 en 13 april 2019
Tijd:9.30 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Gerard Löbker
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

In oktober 2018 is er in Rome een bisschoppen synode over de jeugd. Eind maart kwamen in een soort présynode 300 jonge mensen( leeftijd 16-29) uit de hele wereld in het Vaticaan samen. Aangemoedigd door paus Franciscus spraken zij  frank en vrij over wat jonge mensen in kerk en wereld bezig houdt en wat hun idealen zijn. Geen enkel onderwerp was taboe. Verder is er door het secretariaat van de synode een vragenlijst gestuurd naar alle bisdommen. Meer dan 200.000 antwoorden kwamen terug. Ongeveer 100.500 jonge mensen hebben de vragen  volledig in gevuld.

Via Facebook en andere media kwamen bovendien zeer veel reacties. Dit alles geeft alles behalve een eenduidig beeld van wat de hedendaagse jeugd denkt en wil. Als een  kompas  zal het fungeren in het werkdocument van de synode.

Data:dinsdag 30 oktober 2018
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Falco Thuis o.carm.
Kosten:€ 5,--

Over liturgie en muziek –  waarom muziek in de liturgie?

Door alle tijden hebben mensen alles wat ze meemaken aan lief en leed geuit in taal en tekens, in woorden en liederen, muziek. Ze komen samen om het leven te vieren, geloof te beleven, tot uitdrukking te brengen en elkaar daarin te voeden en bevestigen.

In de constitutie over de heilige liturgie (1963) uitgegeven tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, staat  dat muziek in de liturgie functioneert als “noodzakelijk en integrerend bestanddeel …. ter verheelijking van God en ter heiliging van het volk Gods”.

De liturgische muziek fungeert als onvervangbaar middel tot communicatie tussen God en mens en mensen onderling.
Aan de hand van een multimediapresentatie nemen we u mee op een actieve reis door de tijd.

We onderzoeken de waarde van muziek in de Liturgie door de eeuwen heen. We luisteren, doen en kijken of we misschien iets kunnen leren door terug te blikken op onze cultuurgeschiedenis. En natuurlijk nemen we de huidige muziekpraktijk in de Liturgie onder de loep. Wellicht levert dit nog, voor menigeen, verrassende inzichten op.

Datum:donderdag 1 november 2018
Tijd:19.45 - 21.45 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Ad Voesten, dirigent/organist Onze Lieve Vrouweparochie, Boxmeer
Kosten:€ 5,--

De Bijbel behoort nog steeds tot de meest verkochte boeken in ons land. Steeds mogen nieuwe vertalingen zich verheugen in grote oplagen. Desondanks neemt de feitelijke kennis van de Bijbel af. De grote verhalen van het Oude en het Nieuwe Testament zijn bij steeds meer mensen onbekend. Veel mensen hebben wel een Bijbel in huis, maar vinden er de weg niet in. In vier bijeenkomsten gaan we in op de achtergronden en het ontstaan van het Nieuwe Testament. Dat is dat deel van de Bijbel dat specifiek is voor het Christendom. Aan de orde komt de vraag wat we nu eigenlijk van Jezus weten. We staan stil bij de figuur van Paulus, zijn betekenis en zijn brieven. We spreken ook over de Katholieke Brieven en het Boek van de Openbaring.

De avonden zijn bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel, maar niet goed weten  hoe er aan te beginnen. De avonden bieden goede achtgrondinformatie voor lectoren, lectrices, koorleden, deelnemers aan Bijbelgroepen en voor alle die interesse hebben.

Data:dinsdag: 20 november 2018, 4 december 2018, 29 januari 2019 en 12 februari 2019
Tijd:19.45 -21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Huub Welzen o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

In het jaar 1373  ontving Julian of Norwich, tijdens een ernstige ziekte, beelden en woorden die zij later ‘Openbaringen van Liefde’ noemde. Veel van wat zij had gezien en gehoord begreep zij niet. Wat zij ervoer stond immers haaks op de gewone voorstellingen in haar tijd over oordeel, hel en verdoemenis. Tot haar verwondering werd haar niets anders dan Gods liefde getoond.

Na haar herstel heeft Julian 25 jaar gemediteerd over wat zij had meegemaakt. Het resultaat van die jaren meditatie was dat zij een boek ging schrijven. Hierin probeerde zij voor gewone mensen uiteen te zetten wat zij had ervaren en wat zij daaruit had geleerd. Het werd een boek over de relatie van liefde tussen God en zijn schepping en vooral tussen God en mensen.

Op zes zaterdagmiddagen lezen we teksten uit dit inspirerende boek. We bespreken wat haar woorden ons in onze tijd te zeggen hebben en we verkennen de betekenis daarvan voor onze eigen geestelijke weg.

In principe schrijft u zich in voor de gehele cursus. Het is echter niet erg als u een enkele keer een bijeenkomst moet missen.

Data:zaterdag: 17 november 2018, 8 december 2018, 5 januari 2019, 19 januari 2019, 2 februari 2019 en 16 februari 2019
Tijd:14.00 - 16.15 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Susan van Driel o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Ze bevatten een schat aan ervaring, van geslacht op geslacht doorgegeven. Het mooie is dat ze altijd al bidden en dat wij alleen maar mee hoeven te geven in het bidden. In het bidden / zeggen / zingen van de psalmen, met heel de kracht van onze ziel, kan de zeggingskracht van de psalmen zich in ons leven openbaren. In deze Advent lezen we psalmen die aansluiten bij de tijd van verlangen en verwachten, van stille vreugde, vanuit het besef van de verborgen nabijheid van God, die komen wil in het leven van ieder van ons. In een meditatieve lezing proberen we te verstaan wat ze ons zeggen en hoe ze al dan niet een gids kunnen zijn in ons leven.

Data:dinsdag: 27 november 2018 en 18 december 2018
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Minie Pasop o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Meer dan 50.000 mensen over de wereld verspreid vinden voor hun dagelijks leven inspiratie in wat genoemd wordt de Karmelregel. Een groepje eremieten levend op de Berg Karmel ontving deze Regel in 1209, als een goedgekeurd leefmodel, van de bisschop van Jerusalem, patriarch Albertus (geboren rond 1150 – gedood 1214).

Zo begon de orde van de karmelieten haar leven met God in eenzaamheid en stilte met goedkeuring van de kerk. Deze regel van Albertus gaf vorm aan wat de karmelieten op de berg voor hun leven met God onderling hadden afgesproken. Anderzijds drukt de Regel ook uit de geest en de Bijbelse spiritualiteit van Albertus, zelf gevormd in een religieuze orde van kanunniken  van het H. Graf.

Wie was nu de stichter van de karmelieten? Albertus die de Regel gaf en voor een deel zijn stempel drukte op hun leefvorm? De karmelieten zelf zeggen van het begin af aan de profeet Elia van de berg Karmel beschouwd te hebben als hun Vader en Leider. Voor een leven met God in stilte en gebed spelen, ook vandaag, beiden een rol.

Datum:donderdag 10 januari 2019
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Falco Thuis o.carm.
Kosten:€ 5,--

In de mystieke traditie zijn er vele manieren om over God of de Godservaring te spreken. Het kan een over elkaar rollen van een veelheid van woorden en beelden zijn omdat geen woord, geen beeld ooit genoeg zegt en het toch steeds weer gepoogd wordt. Het kan ook een zodanig spreken zijn dat alle taal ontploft, breekt, dat alle taal ontkent wordt. De mystieke taal voert ons uiteindelijk binnen in een wolk van niet-weten, in de woestijn, de donkere nacht. Een kennen voorbij al onze eigen kenkaders, om binnen gevoerd te worden in het Geheim.

We zullen sleutelteksten lezen uit deze mystieke traditie, zoals Gregorius van Nyssa, Pseudo-Dionysius, de Wolk van Niet-Weten, Eckhart, Jan van het Kruis en anderen.

Data:vrijdag: 11 januari 2019, 25 januari 2019, 8 februari 2019 en 22 februari 2019
Tijd:15.30 - 17.15 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Eigenlijk weten we het heel goed: we worden vaak veel te veel opgeslokt door allerlei bijkomstigheden. We laten ons verleiden van het een naar het ander. We reageren op iedere ping van de telefoon, bang dat er iets aan onze aandacht ontsnapt. Maar eigenlijk weten we het heel goed: rust en concentratie is wat ons leven diepgang geeft.

Aandachtig leven kan zich op vele manieren laten zien, maar steeds vraagt het om ruimte. Ruimte die ik niet vanuit mijzelf invul maar open laat, opdat het op mij toe kan komen, in luisteren en kijken, in wachten.

Drie avonden waarin we vanuit verschillende perspectieven kijken naar wat dit in ons leven kan betekenen, vanuit onze ziel, vanuit een ontvankelijke houding en hoe een eenvoudige lekebroeder uit de 17de eeuw zich oefende in ‘leven in Gods tegenwoordigheid’.

Data:dinsdag 5 februari 2018, dinsdag 19 februari 2019, donderdag 7 maart
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.: Zorg voor de ziel
Ans Bertens: Ontvankelijk in alles
Marieke Rijpkema o.carm.: In Gods tegenwoordigheid
Kosten:€ 5,-- per avond.

De nieuwe Apostolische Exhortatie van paus Franciscus ( 10 april 2018) Gaudete et Exsultate heeft als ondertitel Oproep tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Dit pauselijk schrijven is in de media heel goed ontvangen. In onze seculiere wereld is heiligheid wel een heel onwerelds en bijna onwerkelijk begrip. Paus Franciscus legt uit dat heiligheid bereikbaar is voor elke gelovige.

De titel van het document komt uit het laatste vers van de zaligsprekingen in Matteus 5,12. Ook liet de paus bij het schrijven zich inspireren door hoofdstuk 5 van Lumen Gentium, het document over de Kerk in de moderne wereld, van het Tweede Vaticaans Concilie, terwijl je ook veel teksten vindt uit Amoris Laetitia van de laatste synode over huwelijk, gezin en menselijke relaties. De paus geeft ons een inspirerende tekst, verstaanbaar en recht naar het hart, en niet zonder humor. Het gaat over het gewone leven, mijn en jouw leven. Heiligheid is ten volle beleefde liefde, waarbij dienstbaarheid en gebed hand in hand gaan.

Datum:donderdag 14 maart 2019
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Falco Thuis o.carm.
Kosten:€ 5,--

Pasen en Pinksteren op één dag – Nieuw vuur!

Hoe in de liturgische muziek van Pasen naar Pinksteren de Geest aanwezig komt. Een zangmiddag in combinatie met toelichting en inwijding in de spiritualiteit van liederen focussend op Pinksteren.

Dat Pasen en Pinksteren op een dag kunnen vallen, lezen we al in de evangeliën. Hemelvaart van de Heer valt in het evangelie van Lucas op Paaszondag. In Handelingen pas na veertig dagen terwijl Pinksteren daar op de vijftigste dag geplaatst wordt.

De liturgievernieuwing na het tweede Vaticaans Concilie legde er de nadruk op juist meer onderling verband te zien: Pinksteren is de afsluiting van de Paastijd, waarbij Pasen en Pinksteren wezenlijk op elkaar betrokken zijn.

Muziek is een belangrijk middel om ons in beweging te zetten zodat we onze geloofsweg –  Levensweg samen kunnen gaan en vieren. Ad Voesten wil ons deze middag verder binnenvoeren in de spiritualiteit van liederen rondom dit thema. In overleg met hem zal er een inspirerend programma worden gemaakt. We sluiten af met een korte vesperviering.

Datum:zaterdag 16 maart 2019
Tijd:13.30 - 16.00 uur
Plaats:Bloedkapel in de St. Petrusbasiliek, Boxmeer
Begeleiding:Ad voesten
Kosten:€ 7,50

Eenvoudige gebedsvieringen waarin iedere week een Kruiswegstatie centraal staat, om toe te leven naar de Goede Week.

Data:woensdag: 13, maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april en 17 april 2019
Tijd:18.45 - 19.15 uur
Plaats:Bloedkapel Petrusbasiliek
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm., Hans Lucassen en Bep de Vreede o.carm.

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 2 november 2018 van 10.30-15.30 uur in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop.
e-mail: vormingshuis@karmel.nl