test

We kunnen in relatie treden met God, het Hart van onze Schepping, bijvoorbeeld door het lezen van de Schrift, of het spreken van een woord van liefde tot God; dit zijn inspanningen van onze kant. We kunnen ook gaan leren luisteren in stilte … daar is geen inspanning voor nodig, God neemt het over.

Heeft u behoefte aan stilte, aan ruimte om te luisteren naar de Stem van God? Wel eens aan mediteren gedacht? Zou u willen proeven aan hoe u dit in praktijk zou kunnen doen? Op deze avonden krijgt u richtlijnen en krijgt u de mogelijkheid te onderzoeken welke vorm bij u past in uw leven. Er zal uitwisseling zijn en ruimte voor vragen.

Data:dinsdagen: 10 en 24 sept. en 8 oktober 2019
Tijd:19.45 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Boxmeer
Begeleiding:Marion Loermans o.carm.
Kosten:€ 5,--

Bezig zijn met een bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen erover pratend, ontvouwt de tekst zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.

Data:Vrijdagen:
27 sept., 25 okt., 22 nov., 20 dec. 2019; 31 jan., 28 febr., 27 mrt., 24 april, 22 mei en 26 juni 2020
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiehuis
Begeleiding:Jos Boermans o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Op een zaterdagochtend in de herfst en de lente, samen met anderen wandelen in stilte en in een rustig tempo. Met aandacht voor de natuur en voor wat er zoal speelt in je eigen leven.

Met hart voor de schepping je laten inspireren door de natuur in de Maasheggen. Enkele teksten zullen deze aandacht ondersteunen. Na ± 1½ uur wandelen komen we terug, om na een stilte moment, voor wie wil, van gedachten te wisselen over de wandeling en wat het met je gedaan heeft. Na afloop is ieder uitgenodigd om de regelviering bij te wonen in de bloedkapel.

Data:zaterdag: 26 oktober 2019 en 18 april 2020
Tijd:9.30 - 12.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Gerard Löbker
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Zij geven taal aan onze klacht en onze dankbaarheid en ze wijzen ons de weg. De schepping speelt in de psalmen een wezenlijke rol. Doorheen de psalmen en de schepping worden we in ons eigen geschapen zijn aangesproken tot in het diepst van ons wezen. ‘Wees er’ is de roep die in de psalmen steeds weer klinkt en die ons ten diepste aangaat: we zijn geschapen naar Gods beeld en tot Zijn gelijkenis. Hij nodigt ons uit te zijn wie we zijn. In een meditatieve lezing proberen we te verstaan waartoe de psalmen over de schepping ons uitnodigen en hoe ze al dan niet ons hart en onze ziel in beweging brengen om de Schepper toe te zingen. ‘Wat is de  mens dat Jij hem toebehoort en hij jouw Naam uitroept over alle land’( bij psalm 8).

Data:dinsdag: 29 okt., 3 dec. 2019; 21 jan., 17 mrt. en 21 april 2020
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Minie Pasop o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Twee films die op hun eigen manier hart voor de schepping hebben. Niet alleen voor het mooie, het wonder van de schepping, maar haar ook omarmen, ook hart hebben in mededogen. Zij laten zien hoe wij er mee omgaan: haar gebruiken en ontwikkelen ten goede, maar haar net zo goed misbruiken en verwoesten. En toch omarmen deze filmmakers ook dat: ook wij zelf zijn de schepping. We kijken en gaan daarna in gesprek wat de film voor ons betekent.

  • Samsara

Samsara is Sanskriet voor ‘het eeuwig draaiende rad van het leven’ en dat is het vertrekpunt van de filmmakers. Gefilmd over een periode van bijna 5 jaar en in 25 landen toont Samsara ons heilige plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen; de hele rijkdom van de schepping, hoe zij zich ontplooit heeft tot in onze tijd, in al haar pracht en rijkdom en in haar verwording. Samsara is een film zonder dialoog en beschrijvende teksten. Het is niet een traditionele documentaire maar een werk dat de toeschouwer inspireert, geholpen door de sublieme beelden en zinnelijke muziek die het oude en het moderne vermengt. Hierdoor nodigt Samsara ons uit om onze eigen interpretatie te geven aan deze prikkelende reis over de wereld. Samsara, een film van Ron Fricke (Koyaanisqatsi) en Mark Magidson, is een ongekend zintuiglijke ervaring.

 

  • The salt of the earth

Documentaire van Wim Wenders en Juliano Salgado over het levens-werk van de fotograaf van Sebastiao Saldago, die wereldberoemd werd met omvangrijke fotoprojecten als Workers en Migrations. In de documentaire zien we Salgado waarin hij vertelt over zijn eerdere werk. Vooral het menselijk lijden in oorlog en geweld en de strijd om het bestaan staan dan centraal. Salgado kon die ellende op zeker moment niet langer aanzien en zocht troost in de natuur. Voor dit nieuwste project Genesis fotografeerde hij louter ongerepte natuur. Hiervoor reist hij opnieuw de wereld rond, waarbij hij wordt gefilmd door zijn zoon Juliano Salgado.

Data:vrijdag 08 nov. 2019; 17 april 2020
Tijd:16.00 - 20.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:€ 12,50 per avond. inclusief koffie, thee en soep. Zelf brood meenemen a.u.b.

Het Bijbelse Hooglied

Erotiek in de Bijbel, kan dat wel? Een boek waarin zo prachtig, maar ook zo expliciet en zo gepassioneerd over de lichamelijke liefde wordt geschreven, en waarin de naam van God niet eens wordt genoemd, past dat wel in de Heilige Schrift? Hoe moet je de poëzie van het Hooglied eigenlijk lezen? Misschien is het wel niet voor niets dat momenteel in de katholieke eredienst maar drie passages uit dit Bijbelboek worden gelezen. Van de andere kant: al heel vroeg hebben Joodse geleerden dit boek het ‘heilige der heilige’ genoemd. In de geschiedenis van het Christendom is het enorm vaak geparafraseerd en becommentarieerd. Vele van deze teksten behoren tot de hoogtepunten van de christelijke mystiek. In twee avonden maken we kennis met dit intrigerende boek van de Bijbel en lezen we er gedeelten uit.

Data:dinsdag 19 nov. en 10 dec. 2019
Tijd:19.45 -21.30
Plaats:Karmelklooster
Begeleiding:Huub Welzen o.carm.
Kosten:5€
  • Uitzien naar Kerstmis

De adventstijd is een tijd van in verlangen uitzien. Maar het is een uitzien dat vraagt om een naar binnen keren, naar de bron van ons verlangen. Daar kunnen wij ontdekken dat verlangen meer is dan gemis en begeerte. Meer misschien wel dan wij kunnen weten, vermoeden. Meer dan wat ooit vanuit onszelf vervuld kan worden. Dan stoten wij op het geheim van ons leven, het Geheim dat wij zijn. Tijdens deze bezinningsdag verkennen wij ons verlangen met tekst en muziek, met stilte en gesprek.

Data:zaterdag 14 december 2019
Tijd:10.30 - 16.00
Plaats:Karmelklooster Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:5€
  • Wij weten niet hoe te bidden

En dat is maar goed ook. Er is geen manier van bidden. Ieder bidt op zijn en haar manier. Maar vaak verlangen we wel naar intenser bidden, zuchten we om ons verbrokkelde bidden, zijn we vaak niet gecon-centreerd, dwalen onze gedachten alle kanten uit. Wat is bidden eigenlijk? We gaan samen in gesprek, aan de hand van teksten en ervaringen over ons bidden. Misschien kan er dan juist ruimte komen dat de Geest zelf in ons mag zuchten.

Data:vrijdag 17 en 31 jan., 14 en 28 febr. 2020
Tijd:15.30 - 17.15
Plaats:Karmelklooster Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:5€
  • Leven in horigheid aan Jezus Christus

“Veelvuldig en op velerlei wijzen hebben de heilige Vaders ingesteld, hoe ieder, tot welke orde hij ook behoort of welke religieuze levenswijze hij ook gekozen heeft, in horigheid aan Jezus Christus moet leven en zich aan hem trouw moet verknechten, vanuit een zuiver hart en een goed geweten.” Zo introduceert Albertus van Jeruzalem de Karmel-regel die hij voor de monniken op de berg Karmel heeft geschreven.

Zo drukt hij hun en ons verlangen uit zichzelf volledig toe te vertrouwen aan het voorbeeld dat Christus voor ons op onze geloofsweg is. Het leven in gerichtheid op Christus en de verbondenheid met Jezus Christus vormt ons leven om. Het doordringt alle gewone, dagelijkse gebeurtenissen. Het leidt ons naar een steeds diepere ervaring van Gods liefde. Binnen de Karmeltraditie is dit op een eigen wijze verwoord.

Aan de hand van een viertal thema’s: Liefde die zichzelve brak; Inhet gewone leven geroepen; Afwezigheid en Aanwezigheid enIn gebeden wakend,gaan we met elkaar in gesprek wat het leven in navolging van Christus voor ons betekent. We gebruiken hiervoor niet alleen teksten uit de traditie van de Karmel maar ook hedendaagse teksten.

Data:dinsdag 04 en 18 febr., 10 en 24 mrt. 2020
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelklooster Boxmeer
Begeleiding:Nicola van de Rakt o.carm. en Huub Welzen o.carm.
Kosten:5€ per avond
  • Meditatieve vieringen 40 dagentijd, op weg naar Pasen

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning vooronsmensen. In eenvoudige gebedsvieringen op woensdagavond bezinnen we ons deze weken in woord, beeld, muziek en stilte op de betekenis van het lijden van Jezus en het lijden van deze tijd in de wereld om ons heen. We komen bij-EEN in de H. Bloedkapel.

Data:woensdag: 04, 11, 18, 25 maart, 01 en 08 april 2020
Tijd:18.45 - 19.15 uur
Plaats:Bloedkapel Petrusbasiliek
Begeleiding:Greetje Feenstra., Hans Lucassen en Bep de Vreede o.carm.
  • Opgang naar de Goede Week

De opgang naar Pasen gaat door lijden en dood heen. In het stilstaan bij het lijden, het doorleven ervan, kan er iets ervaren worden van het geheim van Leven. Het leed blijft leed, maar misschien kan zich een vermoeden van de duistere diepte van het leven aandienen. Aan de hand van tekst, stilte en gesprek bezinnen we ons op de lijdensweek die niet voor niets Goede Week wordt genoemd.

Data:zaterdag 04 april 2020
Tijd:10.30 - 16.00
Plaats:Karmelklooster Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:5€
  • Zangmiddag: Eucharistie, Sacramentsdag, Boxmeerse Vaart

Pasen vroeg of Pasen laat, veertien dagen na Pinksteren trekt de Boxmeerse Vaart. We vieren dan het hoogfeest van het ‘H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus’.

In de 12e eeuw groeide de verering voor de aanwezigheid van de Heer in zijn heilig Sacrament, vooral voor zijn ‘werkelijke tegenwoordigheid’ in het geconsacreerde brood. Het is ook de tijd van het heilig Bloedwonder. Rond dit feest tekenen zich drie krachtlijnen af die samen de kern onderstrepen: Het offer van Christus’ lijden; het sacrament van de eenheid in Christus met elkaar en de toekomst die het ‘zijn bij God’ behelst. Gebeden van het feest in de eucharistie onderstrepen dit drievoudig karakter. De Sacraments-processie is een mooi en zinvol gebaar: wij zijn Gods volk onderweg met de Heer in ons midden. ‘Cibavit eos’ – de Heer voedt zijn volk.

Muziek is een belangrijk middel om ons in beweging te zetten zodat we onze geloofsweg –  levensweg samen kunnen gaan en vieren.

Ad Voesten wil ons deze middag verder binnenvoeren in de spiritualiteit van liederen rondom dit thema. In overleg met hem zal er een inspirerend programma worden gemaakt. We sluiten af met een korte vesperviering.

Datum:zaterdag 16 mei 2020
Tijd:13.30 - 16.00 uur
Plaats:Bloedkapel in de St. Petrusbasiliek, Boxmeer
Begeleiding:Ad voesten
Kosten:€ 7,50

Speling is een tijdschrift voor eigentijdse spiritualiteit en mystiek. Het probeert de spiritualiteit in de onderstroom van het alledaagse leven zichtbaar te maken, in cultuur en samenleving. De thema’s die Speling aan de orde stelt vormen een breed kleurenpalet van menselijke ervaringen. Samen lezen en spreken over de artikelen verdiept het lezen en is verrijkend voor de eigen spiritualiteit.

Voor deelname aan de groep is een abonnement op Speling vereist.

Data:de data worden gezamenlijk vastgesteld.
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 2 november 2019 en 2 mei 2020 van 10.30-15.30 uur in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop.
e-mail: vormingshuis@karmel.nl