In de St. Petrusbasiliek is heel veel te zien. Als we ook de verhalen en overwegingen horen achter alles wat er te zien is, gaat de basiliek leven. Meer nog: dan ontdekken we dat heel veel van wat er te zien is, te maken heeft met onze levensweg en wat wij in ons leven meemaken en ervaren.

Data:zondagmiddag 27 mei 2018
Tijd:15.30 - 16.30 uur
Plaats:Petrusbasiliek
Begeleiding:Bep de Vreede
Kosten:€ 5,-- per wandeling

Johannes Baptista Spangolo  (1447-1516) was een groot en indrukwekkende karmeliet, hervormer van karmelitaans leven, beginnend in de Karmel van Mantua. Als prior generaal werkte hij aan de vernieuwing van karmelitaans leven in de hele Orde. Ook werd hij bekend als christen humanist, filosoof, dichter en schrijver, en zette zich in met de kracht en de faam van zijn persoon voor de hervorming van de Kerk ‘in hoofd en leden’. Hij stierf in het jaar dat in Duitsland Luther zich als kerkhervormer begon te manifesteren.

Datum:donderdag 17 mei 2018
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Begeleiding:Falco Thuis O.Carm.

Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen erover pratend, ontvouwt de tekst zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.

Data:vrijdag: 23 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni 2018
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiehuis
Begeleiding:Jos Boermans o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Psalmviering maandag t/m vrijdag 08.00 uur
Stilteviering maandag t/m vrijdag 12.00 uur
Eucharistieviering maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 18.45 uur
Eucharistieviering woensdag 09.00 uur
Gebedsviering woensdag 18.45 uur
Regelviering zaterdag 12.00 uur
Avondviering zaterdag en zondag 21.00 uur

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 5 mei 2018 in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop.
e-mail: vormingshuis@karmel.nl