Programma

We kunnen in relatie treden met God, het Hart van onze Schepping, bijvoorbeeld door het lezen van de Schrift of het spreken van een woord van liefde tot God; dit zijn inspanningen van onze kant. We kunnen ook gaan leren luisteren in stilte … daar is geen inspanning voor nodig, God neemt het over.

Heeft u behoefte aan stilte, aan ruimte om te luisteren naar de Stem van God? Weleens aan mediteren gedacht? Zou u willen proeven aan hoe u dit in praktijk zou kunnen doen? Op deze avonden krijgt u richtlijnen en krijgt u de mogelijkheid te onderzoeken welke vorm bij u past in uw leven. Er zal uitwisseling zijn en ruimte voor vragen

Data:11 en 25 januari en 08 februari 2022
Tijd:19.45 - 21.00 uur
Plaats:Karmelietenklooster Boxmeer
Begeleiding:Marion Loermans o.carm.
Kosten:€ 5,-per bijeenkomst

Bezig zijn met een bijbeltekst is voor velen niet een dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige bijbeltekst ons te kunnen aanspreken en verrijkend te zijn in ons dagelijkse leven. We kijken naar wat er staat, horen achtergrondinformatie en, samen erover pratend, ontvouwt de tekst zich gaandeweg en geeft zijn kracht en rijkdom prijs. We komen éénmaal per maand samen om te zien wat het evangelie van de komende zondag ons kan zeggen.

Data:vrijdag 24 sept.,29 okt., 26 nov., 17 dec., 28 jan., 25 febr., 25 maart, 29 april en 27 mei
Tijd:10.00 - 11.30 uur
Plaats:Parochiehuis
Begeleiding:Jos Boermans o.carm. (onder voorbehoud)
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden die ons bevragen en ons de weg wijzen. Werkelijk op elkaar betrokken zijn – samen leven – speelt in de psalmen een wezenlijke rol. Laten we ons b.v. leiden door waarheid en recht? Hebben we het belang van de hele mensheid voor ogen? Worden leven en samen leven in ons handelen bewaard? Kunnen we zo met elkaar omgaan dat we elkaar bevrijden? In de psalmen is er sprake van een leiderschap waarbij de koning/leider God present stelt in het midden van Zijn volk/gemeenschap. ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis’ (ps.72). We zijn geschapen naar Gods beeld en tot Zijn gelijkenis. Hij nodigt ons uit te zijn wie we zijn. In een meditatieve lezing proberen we te verstaan waartoe de psalmen rond bevrijdend leider-schap ons uitnodigen en hoe ze al dan niet hart en ziel in beweging brengen om de Schepper toe te zingen: ‘Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op JHWH, zijn God’ (146,5).

Data:26 okt., 07 dec. 2021 en 18 jan., 22 febr., 05 april 2022
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Karmelietenklooster, Boxmeer
Begeleiding:Minie Pasop o.carm.
Kosten:€ 5,-- per bijeenkomst

De adventstijd is een tijd van in verlangen uitzien. Maar het is een uitzien dat vraagt om een naar binnen keren, naar de bron van ons verlangen. Daar kunnen wij ontdekken dat verlangen meer is dan gemis en begeerte. Meer misschien wel dan wij kunnen weten, vermoeden. Meer dan wat ooit vanuit onszelf vervuld kan worden. Dan stoten wij op het geheim van ons leven, het Geheim dat wij zijn. Tijdens deze bezinningsdag verkennen wij ons verlangen met tekst en muziek, met stilte en gesprek.

Data:zaterdag 18 december 2021
Tijd:10.30 - 16.00
Plaats:Kerkpad 1
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:12,50€ inclusief koffie/thee en soep. Brood zelf meenemen.

Heb je – misschien tot je eigen verwondering – je eerste stappen op de geestelijke weg gezet? Ben je jouw weg al zoekende meer aan het ontdekken? Dan biedt de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ jou de mogelijkheid je zoektocht nog bewuster voort te zetten.

In deze cursus, met ruime aandacht voor gesprek en ontmoeting, leer je ervaringen op je geestelijke weg te verwoorden en kun je gaan zien hoe het ritme van de geestelijke weg aanwezig is in jouw leven. De uitwisseling met andere cursisten geeft je de kans om nieuwe ont-dekkingen te doen en helpt je verder gaan.

U geeft zich na de informatiebijeenkomst op voor de hele cursus, dit omdat met een vaste groep gewerkt wordt.

In elk van de acht bijeenkomsten onderzoeken we een thema: De glans van het gewone / Tot in de kern geraakt / Doorbraakervaringen / Weerstanden / Valkuilen / Crisis als kans / Geloof / Groeien naar je diepste zelf. Het Titus Brandsma Instituut organiseert samen met Karmelkring Boxmeer deze cursus

Data:25 Februari 2022 informatiebijeenkomst, daarna op:
11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 en 17 juni.
U geeft zich na de informatiebijeenkomst definitief op voor de hele cursus, dit omdat met een vaste groep gewerkt wordt.
Tijd:11.30 tot 15.00 uur (voor lunch zelf brood meebrengen)
Plaats:Kerkpad 1, Boxmeer
Begeleiding:Greetje Feenstra en Corrie van Baal o.carm.
Kosten:150 euro

U kunt hier de folder nog eens op nalezen In gesprek over de geestelijke weg

Aanmelden gaat anders dan de andere programma onderdelen van het programma van Karmelkring.

AANMELDEN voor de informatiebijeenkomst van 25 februari bij Ria.Heerema@titusbrandsmainstituut.nl of 024-3612162

Definitief aanmelden kan na de informatiebijeenkomst van 25 februari via telefoon 024-3612162 of via de website: www.titusbrandsmainstituut.nl

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning vooronsmensen. In eenvoudige gebedsvieringen op woensdagavond bezinnen we ons deze weken in woord, beeld, muziek en stilte op de betekenis van het lijden van Jezus en het lijden van deze tijd in de wereld om ons heen. We komen bij-EEN in de H. Bloedkapel.

Data:woensdag 09, 16, 23, en 30 maart, 06 en 13 april
Tijd:18.45 - 19.15 uur
Plaats:Bloedkapel Petrusbasiliek
Begeleiding:Greetje Feenstra., Hans Lucassen en Bep de Vreede o.carm.

De opgang naar Pasen gaat door lijden en dood heen. In het stilstaan bij het lijden, het doorleven ervan, kan er iets ervaren worden van het geheim van Leven. Het leed blijft leed, maar misschien kan zich een vermoeden van de duistere diepte van het leven aandienen. Aan de hand van tekst, stilte en gesprek bezinnen we ons op de lijdensweek die niet voor niets Goede Week wordt genoemd. Christus is ons hierin voorgegaan.

Data:zaterdag 27 maart
Tijd:10.30 - 16.00
Plaats:Karmelklooster Boxmeer
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:12,50 euro, incl. koffie/thee en soep. Brood zelf meenemen.

Twee weken na Pinksteren trekt de Boxmeerse Vaart. We vieren dan het hoogfeest van het ‘H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus’. In de 12e eeuw groeide de verering voor de aanwezigheid van de Heer in zijn heilig Sacrament, vooral voor zijn ‘werkelijke tegenwoordigheid’ in het geconsacreerde brood. Het is ook de tijd van het heilig Bloedwonder. Rond dit feest tekenen zich drie krachtlijnen af die samen de kern onderstrepen: Het offer van Christus’ lijden; het sacrament van de eenheid in Christus en de toekomst die het ‘zijn bij God’ behelst. In de Sacramentsprocessie getuigen wij dat we Gods volk onderweg zijn, met de Heer in ons midden. ‘Cibavit eos’ – de Heer voedt zijn volk. Muziek is een belangrijk middel om ons in beweging te zetten zodat we onze geloofsweg –  levensweg samen kunnen gaan en vieren. Ad Voesten wil ons binnenvoeren in de spiritualiteit van liederen rondom dit thema. We sluiten af met een korte vesperviering.

Datum:zaterdag 14 mei
Tijd:13.30 - 16.00 uur
Plaats:Bloedkapel in de St. Petrusbasiliek, Boxmeer
Begeleiding:Ad voesten
Kosten:€ 7,50

Helaas gaat deze bijeenkomst niet door vanwege de Corona maatregelen. Mogelijk later in het seizoen. 

Goeie genade is een uitroep van verrassing, verwondering, ja verbijstering zelfs. We roepen het als onverwacht ons iets overvalt, als we met iets geconfronteerd worden waar we een antwoord op moeten geven. Genade, gratia, betekent welwillendheid, gunst, hulp. Maar wat is genade eigenlijk? Wanneer is het gunst? Wanneer ervaren we het als welwillend? Herken ik het in mijn leven? Of juist niet? Wat heeft het met God te maken? Of met andere mensen? En is genade altijd wel wat ik ervan verwacht? Is genade altijd goeie genade? Kan het me ineens overvallen zodat ik uitroep: Goeie genade? Allemaal vragen waar we met elkaar over in gesprek gaan.

Data:vrijdag 14 en 28 jan. en 11 febr. 202
Tijd:15.30 – 17.30 uur
Plaats:Kerkpad 1
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, of als richtlijn voor het leven, is van harte welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 6 november 2021 en 7 mei 2022 van 10.30-15.30 uur in het Karmeklooster, Steenstraat 39, Boxmeer

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo o. carm. of Minie Pasop o. carm.
e-mail: vormingshuis@karmel.nl

Wat is heiligheid? Wat denken wij bij deze woorden? Is het alleen iets voor heel uitzonderlijke mensen? Wat kunnen we daarover van Titus Brandsma leren? Mensen hebben hem niet als heilig ervaren omdat hij in Dachau gestorven is, maar hoe hij geleefd heeft, tot in Dachau aan toe. Er zijn veel getuigenissen van mensen hoe ze hem ervaren hebben, in alle aspecten van het leven 

Data:donderdag 23 sept.
adresKerkstraat 1
Tijd:19.45 - 21.30
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:5 euro

Anno 2021 worden we geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis, die velen van ons tot in hun diepste kern treft. Hoe leven we in zulke crisistijden? Hoe blijven wij gefocust op en geworteld in wat waar is? Hoe bewaren we ons evenwicht? Laten we kijken naar Titus Brandsma, naar zijn innerlijke overtuigingen en zijn sociale bewogenheid. Hij kan voor ons een bron van inspiratie zijn. 

Data:donderdag 21 oktober
Tijd:19.45 - 21.30
Plaats:Kerkpad 1
Begeleiding:Sanny Bruijns o. carm.
Kosten:5 euro

“Kan ik het helpen, dat God in alles van zichzelf getuigt?”

Dit was het antwoord van Titus Brandsma, toen studenten klaagden dat hij in al zijn filosofiecolleges over God sprak. Het tekent de verrassend heldere kijk van Titus Brandsma op God als Schepper en Instandhouder van alle leven. In heel de schepping, in al wat is, in licht, schaduw en duisternis, legt God getuigenis af van zichzelf. Titus getuigt daarvan over zijn dood heen. 

Data:donderdag 18 november
Tijd:19.45 - 21.30
Plaats:Kerkpad 1
Begeleiding:Anne-Marie Bos o.carm.
Kosten:5 euro

Het Titus Brandsma Archief bevat vele brieven en werken van en over Titus. Ook worden er persoonlijke bezittingen van Titus bewaard, zoals bijvoorbeeld zijn paraplu, kledingstukken en schoenen. Maar er is nog meer van en over Titus Brandsma! U krijgt gelegenheid om hier de dingen rond Titus rustig te gaan bekijken.

Data:dinsdag 14 december
Tijd:19.45 - 21.30 uur
Plaats:Kerkpad 1
Begeleiding:Veronica Kruijswijk o.carm.
Kosten:vijf euro

De derde encycliek van paus Franciscus vormt een prachtig tweeluik met Laudato Sí, waarin de verbondenheid met de gehele schepping centraal staat. De paus doet nu een hartstochtelijk oproep om zorg te hebben voor elkaar. Zijn boodschap over universele broeder- en zusterschap, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening, raakt ons allemaal. De huidige tijd maakt ons meer dan ooit bewust van de betekenis van werkelijke ontmoeting en vriendschap over alle sociale, culturele en religieuze grenzen heen. Werkelijke broederschap kan een fundament bouwen voor wereldvrede 

Data:dinsdag 09 november
Tijd:19.45 - 21.30
Plaats:Kerkpad 1
Begeleiding:Minie Pasop o.carm.
Kosten:vijf euro

“Het water moge troebel zijn en door de stromen van het leven zo vaak vertroebeld wezen, dat eerst na enige rust en bezinning de blik tot die diepte kan boren, waar wij God ontmoeten in de grond van ons bestaan, niettemin bezitten wij het vermogen tot dat zien”.

Woorden van Titus Brandsma die ook ons uitnodigen tot bezinning. We lezen korte teksten van hem rondom verschillende thema’s, we gaan daarover met elkaar in gesprek.

Data:dinsdag 08 en 29 maart 2022
Tijd:19.45 - 21.30
Plaats:Kerkpad 1
Begeleiding:Hettie Berflo o.carm.
Kosten:vijf euro